2021. január 16. szombat Gusztáv

Hírek - Élelmiszer

Itt a friss jelentés: ilyen helyzetet teremtett a koronavírus az európai mezőgazdaságban

Az európai gazdák legnagyobb érdekképviseleti szervezeteként működő COPA-COGECA is folyamatosan nyomon követi és értékeli a koronavírus által okozott járványhelyzet hatását az egész élelmiszerláncra. Ennek során a szervezet tagszervezeteitől is rendszeresen gyűjti a szükséges információkat. Az alábbi összefoglaló a COPA-COGECA által szemlézett legfrissebb hírek, információk alapján készült.
 
 

Janusz Wojciechowski mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos az EU mezőgazdaságának támogatására szolgáló piaci intézkedéscsomagot jelentett be, olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) honlapján. A COPA és a COGECA mint kezdeti lépést, üdvözölte ezeket a helyes irányba mutató piaci intézkedéseket és elsődleges fontosságúnak tartja ezek mielőbbi végrehajtását.

Az intézkedések ellenére egyre több mezőgazdasági ágazat mutat egyértelmű jeleket a piaci zavarok és a fogyasztási szokások megváltozása miatt. A Bizottság által hozott első intézkedéscsoportot a COPA-COGECA pozitív fejleményként értékeli, de az nem elegendő a különféle ágazatokban (pl. virágok és dísznövények, bor, baromfi, borjúhús, sertéshús és azokból készült termékek stb.). Szükség van kiegészítő piaci intézkedésekre a Közös Agrárpolitikán kívüli költségvetés biztosításával, a KAP költségvetését pedig az elsődlegesen tervezett mezőgazdasági tevékenységekre kell felhasználni.

A COPA-COGECA elismeri az Európai Bizottság és a tagállamok erőfeszítéseit a belső piac zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében. E kemény munka ellenére azonban továbbra is nehézségekbe ütközünk az agrár-élelmiszerlánc jó teljesítményének fenntartása során.

A munkaerőhiány továbbra is problémákat vet fel a mezőgazdaság számára, mivel jelenleg nem minden tagállam rendelkezik egységes megközelítéssel a munkavállalók Európában történő mozgására vonatkozóan. Nem minden határ van nyitva és a munkáltatóknak nehéz idénymunkásokat toborozni, mivel annak ellenére, hogy tudnak utazni, fennáll annak a kockázata, hogy kötelező karanténba kerülnek, megbetegszenek. Az önkéntesek pedig önmagukban nem képesek kielégíteni a képzett munkaerő iránti igényeket. Még mindig vannak kérdések azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus helyzet utánra szóló uniós helyreállítási program mennyire lesz hasznos az agrár-élelmiszeripari foglalkoztatás számára.

A COPA-COGECA a tagok információi alapján az alábbi ágazati helyzetelemzést tette közzé:

Borászat

A helyzet minden nappal romlik. A belső piacon a fogyasztás és az export visszaesését (amely várhatóan 14%-kal esik vissza az előző évhez képest) egyáltalán nem ellensúlyozza a kiskereskedelem és az online értékesítés. Készletek halmozódnak fel, ami különösen a nagy értékű termékeket érinti súlyosan. Miközben a COPA-COGECA üdvözli a Bizottság a borászati nemzeti támogatási programok keretén belüli intézkedések rugalmasabbá tételére irányuló javaslatát, valamint a 219. cikk alapján javasolt kivételes intézkedéseket, mint például a válságdesztilláció, a magántárolás és a zöldszüret, a szervezet úgy véli, az ilyen javaslatok költségvetési szempontból nem elegendőek. A termelők számára lehetetlen végrehajtani ezeket az intézkedéseket a fennmaradó nemzeti támogatási források felhasználásával. A COPA-COGECA borászati munkacsoportja aktívan lobbizik további uniós költségvetés érdekében a javasolt intézkedések finanszírozására, és megvitatja a hosszabb távú piacirányítási eszközöket az ágazat összeomlásának megakadályozása érdekében.

Burgonya

Jelenleg 2,78 millió tonna burgonyafelesleg van az Európai Unióban. A többlet által képviselt nyersanyagveszteség becslések szerint meghaladja a 400 millió eurót (közel 142 milliárd forintot). A COPA-COGECA álláspontja szerint a rugalmassági intézkedések és a közös piacszervezésről szóló rendelet 222. cikke, amely engedélyezi a piaci stabilizációs intézkedésekről szóló megállapodásokat és határozatokat, messze nem elegendő a burgonyatermelők és szövetkezeteik előtt álló problémák kezeléséhez.

A 2018-as és a 2019-es gazdasági évet is már súlyos aszály jellemezte, ezért a mezőgazdasági termelők gazdasági tartalékai kimerültek, így az azonnali likviditást segítő támogatások és az állami kölcsöngaranciák rendkívül fontosak a gazdaságok számára. Uniós szinten ugyanakkor a nemzeti állami támogatások torzítják a versenyt az EU piacán, mindezek mellett gyakori tapasztalat, hogy a kereskedők nem szolidárisak a termelőkkel. A COPA-COCECA ezért felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson pénzügyi támogatást a Közös Agrárpolitika keretein kívül az ágazat által a közös piacszervezésről szóló rendelet 222. cikkében meghatározott intézkedésekhez. Az EU pénzügyi támogatása nélkül az eddig meghozott intézkedések nem segítenek sok ország burgonya piacán és fennáll a verseny torzulásának fokozódó kockázata.

Gabonafélék

Az elmúlt héten az árpa ára visszaesett a harmadik országokból behozott kukorica árának összeomlása miatt. A malátaárpa-termelők szerződéseik 40%-kal történő visszaesését tapasztalták az italágazat keresletének hiánya miatt. Elindult az importvámok kiszámítására szolgáló automatikus mechanizmus, amely április 27-től tonnánként 5,27 euró/tonnában (nagyjából 1800 forint/tonna) határozta meg a kukorica, cirok és rozs behozatali vámját. Ez várhatóan bizonyos mértékig enyhít a kialakult piaci helyzetet.

Cukorágazat

Sajnos továbbra is negatív tendencia figyelhető meg. Az EU cukorpiac azonnali árai április közepétől kezdtek csökkenni, ami nagyobb aggodalomra ad okot. A nulla vámkedvezményes cukorimport paritás ára kb. 350 euró/tonnára (124 ezer forint/tonna) csökkent, jóval az EU cukor referenciaküszöbe (404,4 euró/tonna, azaz 143 forint/tonna) alá esve. A COPA-COGECA álláspontja szerint import védintézkedéseket kell beindítani annak érdekében, hogy megakadályozzák az alacsony árú cukor bekerülésével az EU piacának aláásását.

Gyümölcs- és zöldségpiac

A munkaerőhöz való hozzáférés és a társadalmi távolságtartási intézkedések továbbra is a fő problémák. A gyümölcs- és zöldségellátási-lánc működésére gyakorolt hatásuk a tagállamok által ezen problémák enyhítése érdekében bevezetett intézkedések hatékonyságától függ. A további piaci zavarok megelőzése érdekében a gyümölcs- és zöldségfélék termelői szervezeteinek rendkívüli intézkedésekre van szükségük a gyorsan romló szezonális termékek számára, amelyeket a Közös Agrárpolitikán kívüli költségvetésből kell finanszírozni a COPA-COGECA állásfoglalása alapján. A Bizottság még nem tett ilyen javaslatot, amely csalódást okoz a termelőknek és képviseleteiknek, mivel az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendeletétől történő 17 ideiglenes eltérés nem elegendő a gyümölcs- és zöldségtermesztőknél és szövetkezeteiknél felmerült problémák kezeléséhez. További rugalmasságot kell biztosítani a működési alapoknak, azaz a nem évelő növényi szaporítóanyagok, valamint a munkavállalók számára biztosított speciális védőeszközök és eszközök támogathatóságának.

Virágok és dísznövények

Az ágazat súlyos sérülést szenvedett. A COPA-COGECA véleménye szerint az intézkedések, ideértve a 1308/2013/EU rendelet 222. cikke versenyszabályok alóli kivételét 6 hónapos időszakra nem nyújt kézzelfogható vagy azonnali könnyebbséget az EU virágkertészeti ágazatában működő vállalkozók számára, akik jelentős pénzügyi problémákkal szembesülnek, beleértve a pénzforgalmi problémákat és a megmaradt termékek megsemmisítésének magas költségeit.

Olajnövények

A biodízel-fogyasztás zuhant az olajárak összeomlása miatt, amely a lezárások során kialakult alacsonyabb kőolajigény miatt következett be. Számos észterező üzem bezárt az elmúlt hetekben, miközben a préselő üzemek továbbra is normál sebességgel működnek, így fennáll annak a veszélye, hogy a növényi olaj termékek felhalmozódnak az alacsonyabb kereslet miatt. Az iparág új értékesítési lehetőségeket exportpiacokat keres. Reális annak a veszélye, hogy a préselés üteme lelassul a növényi olaj készletek felhalmozódása miatt. A COPA-COGECA felkéri a Bizottságot, hogy tartsa fenn az USA-ból származó biodízel (B99) behozatalára vonatkozó dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedéseket.

Tejtermékek

A COPA-COGECA hangsúlyozza a jól finanszírozott magántárolási rendszer és a rugalmasság szükségességét, amennyiben szükség van a tárolási rendszer hosszabb ideig tartó nyitva tartására (a nem elegendő magántárolási támogatás vagy idő nyomást gyakorolhat az állami intervenció szükségességére).

Húságazat

Összességében a helyzet hasonló az elmúlt hetekhez. A hús (pl. marhahús, juh és baromfi) behozatala az EU-ba továbbra is erős. A kulcsfontosságú csatornák (például a HoReCa) bezáródása fokozott nyomást gyakorol az EU belső piacára. Az alternatív kivezetés nélküli behozatal fagyasztva felhalmozódik a raktárakban és a COVID vírus hatására meghozott korlátozások megszüntetése után - negatívan érintve az uniós termelőket - visszatér a piacra. A COPA-COGECA kéri, hogy az import, különösen a vámkontingensek kezelésekor vegyék figyelembe a fogyasztói piac ezen változásait.

A sertéshúságazatnak magánraktározásra van szüksége a hasított szopós malacokra és olyan meghatározott támogatásokra mint az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez (OEM) és oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez (OFJ) kapcsolódó támogatások (elsősorban a déli országokban). A COPA-COGECA üdvözli a juh- és kecskehús magánraktározási támogatását. Az állatok tartásának költségeit ugyanakkor fedezni kell, figyelembe véve a HoReCa értékesítési csatornák bezáródása következtében bekövetkezett keresletcsökkenést és az ágazathoz kapcsolódó export nehézségeket. Ugyanakkor a szervezet mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem javasolta a borjúhús – amely nagyon nehéz helyzetben van az élelmiszeripari szolgáltatások bezárása miatt (annak fő piaca) – magánraktározásái támogatását. Ezen kívül a Bizottság sajnálatos módon a vámkontingensek kezelésére vonatkozóan sem tett javaslatot.

Tenyészállat-előállítás

Nehéz figyelemmel kísérni a gazdaságok teljesítményét, különösen azokban az országokban, amelyeket a COVID-19 kitörése leginkább sújt. A vírushelyzet befolyásolja a rövid távon alkalmazottak/technikusok foglalkoztatását és irányítását, akik általában elvégzik a szükséges ellenőrzéseket, tenyészállat értékeléseket. A munkát át kellett szervezni, a helyszíni látogatásokat gyakran felváltották a konferencia hívások. A tenyészállatok piacokon történő értékesítése a jelen helyzetben szintén megszakadt.

Dohányágazat

Az ágazat az új logisztikai szabályok miatt továbbra is problémákba ütközik a munkaerőhöz való hozzáférésében. Egyes országokban a dohányexport szinte lehetetlen, mivel más termékek elsőbbséget élveznek a vámkezelés során és a szállításhoz szükséges konténerekhez való hozzáférés is problémát jelent az ágazat számára.

Akvakultúra

A halászat, haltenyésztés piaci helyzete továbbra is aggasztó, mivel a legfőbb értékesítési területei (HoReCa) több hónapja bezártak. Az ágazatban a takarmány-, a szolgáltatások- és az energiaárak növekedése tapasztalható, valamint hasonlóan egyéb más ágazatokhoz nem fér hozzá teljes mértékben az idénymunkásokhoz, különösen Olaszországban.

A COPA-COGECA véleménye szerint a Tanács és a Parlament által elfogadott az Európai Tengerügyi és Halászati Alap új intézkedései, az 508/2014 / EU rendelet felülvizsgált 67. cikke, amely támogatást nyújt a termelői szervezeteknek az akvakultúra-termékek tárolásához, nem lesz hatékony, mivel az ágazatban jellemzően csak nagyon kevés a termelői szervezet az unióban. Az 508/2014/EU rendelet felülvizsgált 55. cikke, amely előírja az akvakultúra-gazdálkodóknak a COVID-19 kitörés eredményeként felmerülő kiegészítő tárolási költségek ellentételezését, pedig csak akkor lehet eredményes, ha a tagállamok azt a lehető leghamarabb végrehajtják.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

A COPA-COGECA tagjaitól továbbra is kap jelzéseket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazásának növekedéséről. Ide tartozik a termelőknek fizetett árak lefelé történő nyomása, különösen a romlandó termékek esetében. Ezen kívül néhány, a származási ország címkézése terén tapasztalt megtévesztő esetről is érkezett jelzés. Továbbá beszámolnak arról is, hogy a kiskereskedők értékesítési stratégiákat/kampányokat alkalmaznak a termék szegmentálásának megszakítására egyes kategóriákban. Ilyen példa a szabad tartásból származó tojás és a ketreces/mélyalmos tojás hasonló fogyasztói árakon való értékesítése.

Címlapkép: Getty Images

Kapcsolódó cikkek


 
X

A címlapról ajánljuk

DEVIZA
MATIF
CBOT
NYERSANYAG

  Agrometeorológia

  IDŐJÁRÁSA
  Agrárszektor hírlevél
  Ne maradjon le a friss hírekről!
  Iratkozzon fel hírlevelünkre
  és járjon mindenki előtt.
  Mind a négyet bepipálom
  Itt keressen minket
  © 2017. Agrárszektor.hu