2017. november 21. kedd Olivér

Hírek - Élelmiszerpiac

Ezzel a dömpinggel ront a kormányra Fazekas tárcája

Márciusban lát neki az agrártárca a földbizottsági határozatok jogorvoslatával kapcsolatos kormányrendelet előkészítésének a Földművelésügyi Minisztérium (FM) első féléves munkaterve szerint. Az első hat hónapban összesen hét, a minisztérium hatáskörét érintő törvény, vagy törvénymódosítás megszövegezése mellett 32 további jogszabály - kormányrendelet és minisztériumi rendelet - létrehozását, vagy módosítását tervezik.
 
 
Feliratkozom az Agrárszektor hírlevélre

Számos új jogszabály várható az idei első félévben a Földművelésügyi Minisztériumtól, illetve a tárca felügyelete alá tartozó területekkel kapcsolatban. Az egyik legjobban várt kormányrendelet minden bizonnyal a földforgalmi törvényben előírt helyi földbizottságok állásfoglalása elleni kifogás elbírálását szabályozó jogszabály lesz.

A földforgalmi törvény egyik leginkább kifogásolt része az volt, hogy a helyi földbizottságok néhány birtokpolitikai irányelv alapján megfogalmazott állásfoglalása alapján dönt az engedélyező hivatal az egyes adásvételi ügyekben. Ezen állásfoglalások ellen azonban sem az eredetileg szerződők, sem az elővásárlási jogosultság alapján az ügyletbe bejelentkezők nem élhettek jogorvoslattal akkor sem, ha a bizottság egyáltalán nem készített állásfoglalást, pedig ez utóbbi egyenlő az engedélyezés megakadályozásával.

Ugyan a törvény szerint a helyi földbizottságoknak kellene a gyakorlatban is állást foglalniuk az adásvételi szerződések engedélyezéséhez, azonban a települési földbizottságok létrehozásának szabályaival még adós az agrárvezetés, ezért a törvény 2014. májusi hatályba lépése óta „átmenetileg” a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökségei látják el az ezzel kapcsolatos teendőket. A kormányrendelettel márciusban foglalkozik majd az agrártárca, eleget téve annak az Alkotmánybírósági határozatnak, amely kimondja, hogy a földbizottsági állásfoglalások megtámadhatóak a bíróságon is.

Az elmúlt évek sorozatos piaci válságai – amelyek mind a növénytermesztést, mind az állattenyésztést érintették –, illetve természeti csapásai miatt a gazdálkodók részéről komoly érdeklődés mutatkozik majd az agrárkár-enyhítési törvény módosítása iránt is. Az FM várhatóan májusban tér rá a jelenleg kétpilléres agrárkár-enyhítési rendszert egy újabb, úgynevezett jövedelemstabilizációs rendszerrel kiegészítő javaslat kidolgozására. Ennek célja az időjárási, illetve piaci és gazdasági okokból bekövetkezett jövedelemingadozások mérséklése lesz.

A jövedelemstabilizációs rendszerről egyelőre keveset lehet tudni, de Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter országgyűlési képviselőknek adott írásos válaszaiból annyi már kiderült, hogy a kertészet és az állattenyésztés számára egyaránt elérhető lesz. Az FM elképzelései szerint a mezőgazdasági biztosítások díjtámogatásához hasonlóan ez a rendszer is javarészt a Vidékfejlesztési Program uniós forrásaira támaszkodik majd. A rendszer önkéntes lenne, így az a termelő, aki tagdíj megfizetésével hozzájárul a pénzügyi alap fenntartásához, és az adott évben az előző évek átlagához viszonyítva 30 százalékot meghaladó jövedelemcsökkenést szenved el, kérheti kompenzációs támogatás kifizetését. A szaktárca tervei szerint az alap a vevő nemfizetéséből fakadó jövedelemcsökkenéseknél is a termelők rendelkezésére állna.

Az uniós jogharmonizáció miatt több jogszabály is módosulna, többek között az idegenhonos invazív fajok betelepítésének, vagy behurcolásának megelőzésével kapcsolatos törvények is. Emlékezetes, hogy e miatt az uniós rendelet miatt lett hungarikum az akác. A módosítás többek között kijelölné az ilyenkor eljáró hatóságot és jogköreit.

Márciusban többek között az ízesített borok, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredetmegjelölésével és földrajzi oltalmával kapcsolatos kormányrendelet módosítása adta feladatokon, illetve az ízesített borászati termékek meghatározásával, kiszereléseinek szabályaival foglalkozó miniszteri rendeleten dolgozik majd a szaktárca. Az előbbi tervezetét már az év elején társadalmi vitára bocsátották. Emellett a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerési rendjét szabályozná az FM, de betervezték a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzetek létesítésével kapcsolatos 1990-es KVM rendelet módosítójának kidolgozását is. Ez utóbbit szintén társadalmi vitára bocsátották már.

Elérhető a kormány honlapján a Nemzeti Téradat-infrastruktúra Bizottságról, a Nemzeti Téradat-infrastruktúráról és a központi irányításért felelős szervezetről szóló kormányrendelet tervezet is. A megalkotását az indokolja a tárca szerint, hogy a közszférában keletkező adatok jelentős része térbeli helyhez köthető adat, téradat. A Nemzeti Téradat-infrastruktúra megteremtésével lehetőség nyílik ezen adatok hatékonyabb felhasználására. Az előterjesztés az infrastruktúra megteremtéséhez, a működtetés figyelemmel kíséréséhez és az azokhoz kapcsolódó jelentéstételi feladatokhoz támogatást nyújtó, a kormány tanácsadó testületeként működő állandó bizottság létrehozását, valamint a nemzeti téradat-infrastruktúra működésének részletes szabályait állapítja meg.

A gazdáknak egészen áprilisig kell várniuk arra, hogy a mezőgazdasági gépkezelői jogosítványokkal kapcsolatos könnyítésről szóló januári ígéretének beváltásához nekilásson a minisztérium. Ugyanerre a hónapra tervezi a szaktárca a haltermelés szabályainak megalkotását is. Ez a haltermelési létesítményekbe telepíthető halfajokról, a telepítési szabályokról és a kapcsolódó engedélyezési eljárásokról szól majd. Májusban esedékes a halgazdálkodás és a halvédelem szabályairól szóló 2013-as VM rendelet módosítása, amelyet a 2013-as halgazdálkodási törvény módosítása indokol. Szintén ebben a hónapban várható a halgazdálkodási és halvédelmi bírság szabályozásának módosítását célzó kormányrendelet kidolgozása az FM tervei szerint.

Átírnák a hulladékgazdálodási szabályokat
Február és március folyamán az FM jogalkotási tervei szerint számos, a hulladékgazdálkodást érintő jogszabály módosítással foglalkozna a tárca. Többek között a hulladékgazdálkodási törvény bürokrácia csökkentéssel összefüggő módosításával, ami érintené a gyűjtési engedélyt, a hulladékok átadását és a melléktermékeket is. Ehhez kapcsolódóan várható például a csomagolási hulladékokkal, a hulladékfeldolgozó létesítmények minőségbiztosítási követelményeivel, a melléktermékekkel, valamint a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartásokkal és adatszolgáltatásokkal, és a hulladéklerakási járulék megfizetésével kapcsolatos kormányrendeletek módosítása is. Ezek jobbára az egyes jogszabályok közti ellentmondásokat próbálják majd feloldani, illetve az eltérő értelmezési lehetőségeket kizárni. Az adatszolgáltatással kapcsolatos kormányrendelet tervezete már elérhető a kormán honlapján.


Ezen túlmenően két, erdőgazdálkodással foglalkozó törvény megalkotása szerepel a jogalkotási tervben. Áprilisban várható az erdők használatáról, használatba adásáról és az erdőbirtokossági társulatokról szóló jogszabály módosítása, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényé is. Előbbi a hatályos szabályok és a földforgalmi törvény paragrafusainak összehangolását célozza, utóbbi a 2009-es jogszabály aktualizálásával foglalkozik majd, a szövegtervezet pedig már elérhető a kormány honlapján.

Szintén áprilisban várható az Országos Magyar Vadászati Kamaráról szóló törvényt az új vadászati törvénnyel összehangoló módosítás kidolgozása is. A vadászati hatósági jogköröket módosító kormányrendelet, valamint az új vadászati törvény végrehajtási, továbbá a vadgazdálkodási tájegységekről szóló FM rendeletek pedig már megjelentek a Magyar Közlönyben.

Májusban a szakmaközi szervezetek elismerésével és ellenőrzéséről szóló végrehajtási rendelet módosítását tervezi a minisztérium, valamint az új élelmiszerekkel kapcsolatos tagállami feladatokat részletező uniós jogszabály hazai jogba illesztését. Júniusra egyetlen miniszteri rendelet, a gombával kapcsolatos élelmiszerbiztonsági szabályozás megalkotását tervezte be az FM.

Kapcsolódó cikkek


 
X

A címlapról ajánljuk

Agrometeorológia

IDŐJÁRÁSA

A szakértő szemével

Hollósi Dávid
igazgató
Takarék Agrár Igazgatóság

Adja fel hirdetését gyorsan, ingyenesen!

Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu