2020. augusztus 4. kedd Domonkos, Dominika

Pályázatok

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

38/2020. (VII.30) AM rendelet

2020. augusztus 4., kedd 10:58
a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program keretében a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

HORECA borturizmus átmeneti támogatás

2020. augusztus 4., kedd 10:44
Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a saját termésű szőlőből bort előállító, borturisztikában vagy HORECA-ban érintett borászati vállalkozások célzott támogatása.
Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Az a termelő jogosult a támogatásra, amely borászati termékeinek legalább 20%-át (mennyiségben) a 2018/2019. borpiaci évben a fogyasztó részére közvetlenül a pincészetén keresztül, vagy valamely HORECA szervezetnek, légi személyszállítást végző személy részére, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység részére, valamint a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére vállalkozás részére közvetlenül vagy közvetetten értékesítette.
A támogatás mértéke
A Kincstár az átmeneti támogatás összegét a 20/2020. (VI.19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg, és azt legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.
Általános információk
Az átmeneti támogatás általános feltételeit a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 38/2020. (VII. 30.) AM rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelem 2020. augusztus 10. és augusztus 24. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

83/2020. (VIII. 3.) számú Kincstár Közlemény

2020. augusztus 3., hétfő 16:26

A Bizottság 2014. június 25-i 702/2014/EU rendelete

2020. július 28., kedd 13:38
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató

2020. július 28., kedd 11:17
Segédlet a támogatási kérelem és egyéb dokumentumok elektronikus benyújtásához

Karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatás

2020. július 24., péntek 12:56

Jogcím/intézkedés célja

Az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja alapján a karácsonyfa termelők átmeneti támogatása.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A támogatás igénylésére jogosult az a kérelmező, aki vagy amely a tárgyévi egységes kérelem felületen - figyelemmel a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra - 2020. június 9-ig KAR01 hasznosítási kódú növény kultúrát jelentett be, továbbá megfelel a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII.10.) AM rendelet (a továbbiakban: 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet) 4. § c) és d) pontjában meghatározott feltételeknek.

A támogatás mértéke

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 2. pontjában (2. §) meghatározottak szerint.

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet írja elő.

A támogatási kérelem 2020. augusztus 3. és augusztus 18. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A BIZOTTSÁG (2020/C 91 I/01) KÖZLEMÉNYE

2020. július 24., péntek 9:30
állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretéről a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából

81/2020. (VII. 23.) számú Kincstár Közlemény

2020. július 24., péntek 9:14

82/2020. (VII. 23.) számú Kincstár Közlemény

2020. július 23., csütörtök 17:05

80/2020. (VII. 22.) számú Kincstár Közlemény

2020. július 23., csütörtök 9:18

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (2020.04.06. - )

2020. július 21., kedd 14:06
az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Borászati termékek krízislepárlásának támogatása

2020. július 17., péntek 13:12
Jogcím/intézkedés célja

A Magyar Államkincstár által előzetesen nyilvántartásba vett lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében a támogatási időszakban borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt készítsen.
Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem, amely eleget tett az előírt krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándék bejelentési kötelezettségének.
A támogatás mértéke

Az átvételi elismervénnyel igazoltan átvett és lepárolt borászati termék mennyisége és alkoholtartalma szerint, ami nem lehet több mint 115 forint literenként.
Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Benyújtási segédlet

2020. július 15., szerda 16:25
Segédlet a támogatási kérelem elektronikus benyújtásához

Felhasználói kézikönyv és kitöltési útmutató

2020. július 14., kedd 13:36
a 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet alapján az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásának finanszírozásához benyújtható pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem elektronikus benyújtásához


Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu