2021. június 22. kedd Paulina

Pályázatok (10. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Méhészeti járművekre igénybe vehető átmeneti támogatás

2021. február 3., szerda 12:00
Jogcím/intézkedés célja

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014 (I. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vissza nem térítendő átmeneti támogatást igényelhet az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van, az üzemben tartásához kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a 2020. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer megvásárlásához kapcsolódó költségekre.

Támogatás jogosultja

A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, akinek:

a) a tárgyévben (2020.) elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és

b) a vizsgálat adatait a kérelmező bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR), valamint

c) a méhészeti tevékenységek folytatásához méhészeti eszközhordozó járművet, illetve vándor méhesházat üzemeltetett a tárgyévben (2020.).

A kérelmező (vagy meghatalmazottja) támogatási kérelmet 2021.02.15. 09:00:00 és 2021.04.15. 23:59:59 között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén (amely elérhető az Elektronikus kérelemkezelés → Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelő Program – Méhészeti járművekre igénybe vehető átmeneti támogatás menüponton) keresztül nyújthat be.
A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra a tárgyévben (2020.) igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, illetve OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén 5 évente méhészeti eszközhordozó járművenként az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.
Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

6/2021. (II. 1.) számú Kincstár Közlemény

2021. február 3., szerda 11:40

Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató

2021. február 2., kedd 11:13
a 2/2020. (II. 28.) AM rendelet alapján az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásának igénybevételéhez benyújtható kifizetési kérelem kitöltéséhez

Mezőgazdasági krízisbiztosítás / Kockázatkezelési rendszer IV. pillér

2021. január 29., péntek 12:18
Jogcím/intézkedés célja

Az állam a mezőgazdasági termelők időjárási és más kockázatok következtében kialakuló jövedelemingadozásainak mérséklése és a mezőgazdasági jövedelmek stabilizálása céljából mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert működtet.

A mezőgazdasági termelő önkéntesen, a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez történő csatlakozási kérelme Magyar Államkincstárhoz, mint krízisbiztosítási szervhez történő benyújtásával a krízisbiztosítási rendszerben tagsági jogviszonyt szerezhet – a csatlakozási kérelem benyújtása évének első napjától számított – három éves időtartamra.

A csatlakozást követően, a tagsági jogviszony keretében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségén túl a mezőgazdasági termelőnek krízisbiztosítási hozzájárulást kell fizetnie, és amennyiben a mezőgazdasági termelő tárgyévi jövedelme rajta kívül álló okból 30%-ot meghaladó mértékben visszaesik a tárgyévet megelőző három év átlagos jövedelméhez képest, krízisbiztosítási kompenzációra szerezhet jogosultságot a kompenzációs kérelem tárgyévet követő évben történő benyújtásával.
Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja
Az a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által nyilvántartott ügyfél, aki megfelel A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben, valamint a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.
A támogatás mértéke
A 2011. évi CLXVIII. törvényben, valamint a 68/2020. (XII. 23.) AM rendeletben meghatározottak szerint.
Általános információk
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Anyajuhtartás támogatás 2021

2021. január 29., péntek 12:14
Kitöltési útmutató a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás támogatási kérelmeinek elektronikus úton történő benyújtásához

A 9/2015. (II.19) FM rendelet és az 5/2015. (III.13.) FM rendeletek alapján a 2021-es támogatási évben a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás iránti kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani.

Jelen tájékoztatóhoz mellékelt kitöltési útmutató a kérelmek benyújtásában segíti az érintett kérelmezőket.

Mezőgazdasági krízisbiztosítás / Kockázatkezelési rendszer IV. pillér

2021. január 29., péntek 12:08
Jogcím/intézkedés célja

Az állam a mezőgazdasági termelők időjárási és más kockázatok következtében kialakuló jövedelemingadozásainak mérséklése és a mezőgazdasági jövedelmek stabilizálása céljából mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert működtet.

A mezőgazdasági termelő önkéntesen, a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez történő csatlakozási kérelme Magyar Államkincstárhoz, mint krízisbiztosítási szervhez történő benyújtásával a krízisbiztosítási rendszerben tagsági jogviszonyt szerezhet – a csatlakozási kérelem benyújtása évének első napjától számított – három éves időtartamra.

A csatlakozást követően, a tagsági jogviszony keretében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségén túl a mezőgazdasági termelőnek krízisbiztosítási hozzájárulást kell fizetnie, és amennyiben a mezőgazdasági termelő tárgyévi jövedelme rajta kívül álló okból 30%-ot meghaladó mértékben visszaesik a tárgyévet megelőző három év átlagos jövedelméhez képest, krízisbiztosítási kompenzációra szerezhet jogosultságot a kompenzációs kérelem tárgyévet követő évben történő benyújtásával.
Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja
Az a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által nyilvántartott ügyfél, aki megfelel A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben, valamint a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.
A támogatás mértéke
A 2011. évi CLXVIII. törvényben, valamint a 68/2020. (XII. 23.) AM rendeletben meghatározottak szerint.
Általános információk
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet

2021. január 29., péntek 12:05
a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól

542/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

2021. január 29., péntek 12:00
a krízisbiztosítási hozzájárulás mértékének megállapításáról

5/2021. (I. 28.) számú Kincstár Közlemény

2021. január 29., péntek 11:57

4/2021. (I. 28.) számú Kincstár Közlemény

2021. január 29., péntek 11:51

2011. évi CLXVIII. törvény

2021. január 29., péntek 11:34
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

3/2021. (I. 28.) számú Kincstár Közlemény

2021. január 29., péntek 11:25

Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató

2021. január 29., péntek 10:21
a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez nyújtandó átmeneti támogatás iránti kérelem elektronikus benyújtásához

2/2021. (I. 28.) számú Kincstár Közlemény

2021. január 29., péntek 10:09

2021. évi pályázati felhívás

2021. január 29., péntek 8:53
Megjelent az Európai Bizottság 2021. évi pályázati felhívása! Megjelent az Európai Bizottság 2021. évi pályázati felhívása az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatásokról.


Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu