2018. augusztus 20. hétfő István

Pályázatok (3. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Viziszárnyas-feldolgozói támogatás

2018. július 17., kedd 8:25
Jogcím/intézkedés célja

A víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről szóló 16/2018. (VII. 12.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vissza nem térítendő állami támogatást igényelhet az érintett területen víziszárnyasvágási tevékenységet végző részleggel rendelkező feldolgozó vállalkozás a tárgyidőszakban rendelkezésre nem álló víziszárnyas-alapanyag hiányából fakadó többletköltségei kompenzálására.
Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja
Az a feldolgozó vállalkozás, aki megfelel Rendeletben meghatározott követelményeknek.
A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a Rendelet 1. számú melléklete szerinti bruttó működési eredmény tárgyidőszakban megvalósuló csökkenés mértékének legfeljebb 50%-a.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.
(MVH)

Támogatási megállapodás - minta 2018

2018. július 12., csütörtök 8:26
Támogatási megállapodás minta a mezőgazdasági termékek promóciója intézkedés keretében egy kedvezményezett által végrehajtott egyszerű programokhoz
(MVH)

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

2018. július 11., szerda 9:14
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról
(MVH)

Kitöltési útmutató előleg igényléshez

2018. július 10., kedd 22:08

(MVH)

Adatvédelem

2018. július 10., kedd 21:56

(MVH)

35/2018. (VII. 6.) számú Kincstár Közlemény

2018. július 9., hétfő 9:49

(MVH)

Kincstári jóváhagyással rendelkező tejfelvásárlók listája

2018. július 5., csütörtök 11:26
A 2018/2019. jelentési évre vonatkozó Kincstári jóváhagyassál rendelkező tejfelvásárlók név és címjegyzéke
(MVH)

Tejbeszállítás csökkentés támogatása

2018. július 5., csütörtök 10:43

A tejágazat piacán zavarok jelentkeztek a kereslet és a kínálat globális egyensúlyának megbomlása miatt, ami részben betudható volt az EU-ból származó mezőgazdasági termékek és élelmiszerek importjára vonatkozó, 2017 végéig meghosszabbított orosz tilalomnak.

Annak érdekében, hogy a tej- és tejtermék-ágazat a jelenlegi nehéz piaci keretek között újra egyensúlyba kerüljön az EU támogatást biztosított azon uniós tejtermelők számára, akik önként vállalták tejtermelésük csökkentését.

Mivel az uniós tejtermelés túlnyomó részét a tehéntejszállítmányok teszik ki, és a közvetlen eladások, illetve más fajok tejei csak marginális szerephez jutnak benne, indokolt volt az említett támogatás nyújtásának lehetőségét a tehéntejtermelés csökkentésére korlátozni.

Az intézkedés céljaként uniós támogatás volt nyújtható azon jogosult kérelmezők részére, akik rendeletben meghatározott feltételek mellett egy három hónapos ún. csökkentési időszakra vállalták tehéntejszállítmányaik csökkentését az előző év ugyanazon időszakához, vagyis a referencia-időszakhoz képest. Az uniós támogatás mértéke 14 EUR/100 kg tehéntej volt azon tehéntejmennyiség után, amely a referencia-időszakban szállított tehéntej és a csökkentési időszakban szállított tehéntej különbségéből adódott. Az uniós támogatás összesen 150 000 000 EUR értéknek megfelelő mennyiségű tehéntejszállítmány-csökkentés erejéig volt nyújtható. Az uniós támogatás jogosult kérelmezőnként a referencia-időszakban az első felvásárlók részére szállított tehéntej mennyiséghez képest legfeljebb 50 %-os mértékű csökkentéshez volt adható.

A támogatás igénybevételére jelenleg nincs lehetőség, mivel a beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatásra vonatkozó benyújtási határidő 2017. március 17-én lejárt.
(MVH)

22/2016 (IV. 5.) FM rendelet

2018. július 5., csütörtök 10:41
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról
(MVH)

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

2018. július 5., csütörtök 10:39
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
(MVH)

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

2018. július 5., csütörtök 10:38
a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól
(MVH)

2017/1185/EU bizottsági végrehajtási rendelet

2018. július 3., kedd 15:02
az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
(MVH)

2/2018. (VI. 22.) AM rendelet

2018. július 3., kedd 14:57
a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről
(MVH)

34/2018. (VII. 2.) számú Kincstár Közlemény

2018. július 3., kedd 14:52

(MVH)

63/2016. (IX. 16.) FM rendelet

2018. július 2., hétfő 9:41
a beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás igénybevételének feltételeiről
(MVH)

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

2018. július 2., hétfő 9:28
a történelmi bázis jogosultságról
(MVH)

Módosult az „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című felhívás (2018.06.21)

2018. június 29., péntek 10:17

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című (VP4-15.2.1.2-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítását követően megváltozott a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezetben az intenzíven terjedő idegenhonos fafajokra való hivatkozás száma. Az 5.1 A támogatás formája fejezet 2.) bekezdésében módosult az euro/forint átváltására vonatkozó előírás. A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

A módosítások

3.4.1.1.
II. b) 9. a géngyűjtemény területét a az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 3. számú melléklet A) és B) pontja szerint agresszíven terjedő, a géngyűjtemény célfafajai közé be nem sorolt idegenhonos fa- vagy cserjefajtól mentesen létrehozni,
II. c) 10. a géngyűjtemény területét a Vhr. 3. számú melléklet A) és B) pontja szerint agresszíven terjedő, a géngyűjtemény célfafajai közé be nem sorolt idegenhonos fa- vagy cserjefajtól mentesen létrehozni,
II. d) 10. a géngyűjtemény területét a Vhr. 3. számú melléklet A) és B) pontja szerint agresszíven terjedő, a géngyűjtemény célfafajai közé be nem sorolt idegenhonos fa- vagy cserjefajtól mentesen létrehozni,
III. c) 10. az ültetvény területén támogatott tétel egyedein kívül a Vhr. 3. számú melléklet A) és B) pontja szerint agresszíven terjedő, az ültetvény célfafajai közé be nem sorolt idegenhonos fa- vagy cserjefajtól mentesen létrehozni és fenntartani,

5.1. A támogatás formája
2) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a folyósítás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.

Jogkövetkezmények
4.) Genotípus megőrzése oltvány formában
8. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 3.4.1.1 fejezet II. b) bekezdésének 9.) pontja szerinti kötelezettségének a kifizetési igénylés benyújtásának évében a géngyűjtemény területén nem tett eleget és a Vhr. 3. számú melléklet A) és B) pontjában , intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt fafajok 1 évesnél idősebb egyedei – kivéve a géngyűjtemény célfafajai közé sorolt fa- vagy cserjefajok- csoportosan jelennek meg a területen, utalva az ápolási, állománynevelési munkák szakszerűtlen végrehajtására, akkor a támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik az érintett géngyűjtemény területén található tételek vonatkozásában.
9.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 3.4.1.1 fejezet II. b) bekezdésének 9.) pontja szerinti kötelezettségének a kifizetési igénylés benyújtásának évében a géngyűjtemény területén nem tett eleget és a Vhr. 3. számú melléklet A) és B) pontjában , intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt szálanként elkülönült 1 évesnél idősebb egyedei – kivéve a géngyűjtemény célfafajai közé sorolt fafajok - találhatók, de közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható, akkor a géngyűjtemény területén található tételekre eső támogatás összege 10%-kal csökkentésre kerül.
5.) Utódnemzedék, származás, család megőrzése faalakú formában
13.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 3.4.1.1 fejezet II. c) bekezdésének 10) pontja szerinti kötelezettségének a kifizetési igénylés benyújtásának évében a géngyűjtemény területén nem tett eleget és a Vhr. 3. számú melléklet A) és B) pontjában , intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt fafajok 1 évesnél idősebb egyedei – kivéve a géngyűjtemény célfafajai közé sorolt fafajok- csoportosan jelennek meg a területen, utalva az ápolási, állománynevelési munkák szakszerűtlen végrehajtására, akkor a támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik az érintett géngyűjtemény területén található tételek vonatkozásában.
14.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 3.4.1.1 fejezet II. c) bekezdésének 10.) pontja szerinti kötelezettségének a kifizetési igénylés benyújtásának évében a géngyűjtemény területén nem tett eleget és a Vhr. 3. számú melléklet A) és B) pontjában , intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt szálanként elkülönült 1 évesnél idősebb egyedei – kivéve a géngyűjtemény célfafajai közé sorolt fafajok - találhatók, de közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható, akkor a géngyűjtemény területén található tételekre eső támogatás összege 10%-kal csökkentésre kerül.
6.) Genotípus megőrzése faalakú formában

13.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 3.4.1.1 fejezet II. d) bekezdésének 10.) pontja szerinti kötelezettségének a kifizetési igénylés benyújtásának évében a géngyűjtemény területén nem tett eleget és a Vhr. 3. számú melléklet A) és B) pontjában , intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt fafajok 1 évesnél idősebb egyedei – kivéve a géngyűjtemény célfafajai közé sorolt fafajok- csoportosan jelennek meg a területen, utalva az ápolási, állománynevelési munkák szakszerűtlen végrehajtására, akkor a támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik az érintett géngyűjtemény területén található tételek vonatkozásában.
14.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 3.4.1.1 fejezet II. d) bekezdésének 10.) pontja szerinti kötelezettségének a kifizetési igénylés benyújtásának évében a géngyűjtemény területén nem tett eleget és a Vhr. 3. számú melléklet A) és B) pontjában , intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt szálanként elkülönült 1 évesnél idősebb egyedei – kivéve a géngyűjtemény célfafajai közé sorolt fafajok - találhatók, de közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható, akkor a géngyűjtemény területén található tételekre eső támogatás összege 10%-kal csökkentésre kerül.
8.) Generatív szaporítású fajták magtermesztő ültetvényei (plantázs)

13.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 3.4.1.1 fejezet III. b) bekezdésének 10.) pontja szerinti kötelezettségének a kifizetési igénylés benyújtásának évében a törzsültetvény területén nem tett eleget és a Vhr. 3. számú melléklet A) és B) pontjában , intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt fafajok 1 évesnél idősebb egyedei – kivéve a törzsültetvény fafaja- csoportosan jelennek meg a területen, utalva az ápolási, állománynevelési munkák szakszerűtlen végrehajtására, akkor a támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik az érintett törzsültetvény vonatkozásában.
14.) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 3.4.1.1 fejezet III. b) bekezdésének 10.) pontja szerinti kötelezettségének a kifizetési igénylés benyújtásának évében a törzsültetvény területén nem tett eleget és a Vhr. 3. számú melléklet A) és B) pontjában , intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajként jelölt szálanként elkülönült 1 évesnél idősebb egyedei – kivéve a törzsültetvény fafaja - találhatók, de közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható, akkor a törzsültetvény területére eső támogatás összege 10%-kal csökkentésre kerül.


(MVH)

33/2018. (VI. 21.) számú Kincstár Közlemény

2018. június 22., péntek 13:22

(MVH)


Adja fel hirdetését gyorsan, ingyenesen!

A szakértő szemével

Hollósi Dávid
igazgató
Takarék Agrár Igazgatóság
Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu