2020. szeptember 30. szerda Jeromos

Pályázatok (3. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

38/2020. (VII.30) AM rendelet

2020. augusztus 4., kedd 10:58
a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program keretében a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

HORECA borturizmus átmeneti támogatás

2020. augusztus 4., kedd 10:44
Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a saját termésű szőlőből bort előállító, borturisztikában vagy HORECA-ban érintett borászati vállalkozások célzott támogatása.
Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Az a termelő jogosult a támogatásra, amely borászati termékeinek legalább 20%-át (mennyiségben) a 2018/2019. borpiaci évben a fogyasztó részére közvetlenül a pincészetén keresztül, vagy valamely HORECA szervezetnek, légi személyszállítást végző személy részére, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység részére, valamint a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére vállalkozás részére közvetlenül vagy közvetetten értékesítette.
A támogatás mértéke
A Kincstár az átmeneti támogatás összegét a 20/2020. (VI.19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg, és azt legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.
Általános információk
Az átmeneti támogatás általános feltételeit a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 38/2020. (VII. 30.) AM rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelem 2020. augusztus 10. és augusztus 24. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

83/2020. (VIII. 3.) számú Kincstár Közlemény

2020. augusztus 3., hétfő 16:26

A Bizottság 2014. június 25-i 702/2014/EU rendelete

2020. július 28., kedd 13:38
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató

2020. július 28., kedd 11:17
Segédlet a támogatási kérelem és egyéb dokumentumok elektronikus benyújtásához

Karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatás

2020. július 24., péntek 12:56

Jogcím/intézkedés célja

Az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja alapján a karácsonyfa termelők átmeneti támogatása.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A támogatás igénylésére jogosult az a kérelmező, aki vagy amely a tárgyévi egységes kérelem felületen - figyelemmel a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra - 2020. június 9-ig KAR01 hasznosítási kódú növény kultúrát jelentett be, továbbá megfelel a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII.10.) AM rendelet (a továbbiakban: 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet) 4. § c) és d) pontjában meghatározott feltételeknek.

A támogatás mértéke

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 2. pontjában (2. §) meghatározottak szerint.

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet írja elő.

A támogatási kérelem 2020. augusztus 3. és augusztus 18. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A BIZOTTSÁG (2020/C 91 I/01) KÖZLEMÉNYE

2020. július 24., péntek 9:30
állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretéről a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából

81/2020. (VII. 23.) számú Kincstár Közlemény

2020. július 24., péntek 9:14

82/2020. (VII. 23.) számú Kincstár Közlemény

2020. július 23., csütörtök 17:05

80/2020. (VII. 22.) számú Kincstár Közlemény

2020. július 23., csütörtök 9:18

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (2020.04.06. - )

2020. július 21., kedd 14:06
az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Borászati termékek krízislepárlásának támogatása

2020. július 17., péntek 13:12
Jogcím/intézkedés célja

A Magyar Államkincstár által előzetesen nyilvántartásba vett lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében a támogatási időszakban borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari és gyógyászati célú nyers alkoholt készítsen.
Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem, amely eleget tett az előírt krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándék bejelentési kötelezettségének.
A támogatás mértéke

Az átvételi elismervénnyel igazoltan átvett és lepárolt borászati termék mennyisége és alkoholtartalma szerint, ami nem lehet több mint 115 forint literenként.
Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Benyújtási segédlet

2020. július 15., szerda 16:25
Segédlet a támogatási kérelem elektronikus benyújtásához

Felhasználói kézikönyv és kitöltési útmutató

2020. július 14., kedd 13:36
a 32/2020. (VI. 26.) AM rendelet alapján az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásának finanszírozásához benyújtható pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem elektronikus benyújtásához


Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu