2020. január 28. kedd Károly, Karola

Pályázatok (3. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

51/2019. (XI. 6.) számú Kincstár Közlemény

2019. november 7., csütörtök 15:32

A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kamattámogatás

2019. november 5., kedd 15:29
Beruházási hitel kamattámogatás
Jogcím/intézkedés célja

Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez, mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz, - forgalmazáshoz, illetve erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó beruházási hitel kamatainak megfizetéséhez a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet (támogatási rendelet) alapján vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető.
Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A támogatási rendelet előírásainak megfelelő mikro, kis- és középvállalkozás, illetve nagyvállalkozás.
A támogatás mértéke

A kamattámogatás mértéke az ügyleti kamat 80%-a, de legfeljebb 2 százalékpont éves szinten azzal, hogy kamattámogatás csak azon kamatidőszak tekintetében nyújtható, amelynél a hiteldíj nem haladja meg a 2,5%/év szintet.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

42/2019. (IX. 20.) AM rendelet

2019. november 5., kedd 15:18
a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról

50/2019. (XI. 4.) számú Kincstár Közlemény

2019. november 5., kedd 15:16

49/2019. (X. 30.) számú Kincstár Közlemény

2019. október 31., csütörtök 14:02

Hirdetmény Horgász-lak Kft.

2019. október 14., hétfő 8:45

47/2019. (X. 8.) számú Kincstár Közlemény

2019. október 9., szerda 11:27

48/2019. (X. 8.) számú Kincstár Közlemény

2019. október 9., szerda 11:10

Komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás

2019. október 9., szerda 10:20

Intézkedés célja

Vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás nyújtása a komlóültetvény létesítéséhez szükséges talaj-előkészítés, alaptrágyázás, valamint a támrendszer és öntözési rendszer kiépítéséhez szükséges műveletekre.

Támogatás jogosultja

A 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet alapján támogatás igénybevételére az a természetes személy vagy jogi személy jogosult, aki – egyéb feltételek mellett – a 2019. november 16. és 2021. május 30. közötti támogatási időszakban komlóültetvényt létesít.

A műveleteket a támogatási kérelmek benyújtását követően lehet megkezdeni.

Támogatás mértéke

A támogatás mértéke a támogatási időszakban létesített komlóültetvény létesítésének műveleteihez (talaj-előkészítés, alaptrágyázás, támrendszer és öntözési rendszer kialakítás) kapcsolódó, új anyag beszerzési költség, valamint gépi és élőmunka igénybevételéhez kapcsolódó költség számlával igazolt összegének 75%-a, de legfeljebb hektáronként 6 millió forint.

A támogatás nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

Benyújtási idő

A támogatási kérelmek benyújtási ideje 2019. október 15-étől 2019. október 30-áig, postai úton a Kincstár részére.

A kifizetési kérelmek benyújtási ideje 2020. május 15-étől 2021. június 30-áig, postai úton a Kincstár részére.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

A mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálása támogatás

2019. október 9., szerda 10:05

Intézkedés célja:

A mezőgazdasági termelő a 2019. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban bekövetkezett vihar által a termelőeszközében okozott kár részbeni kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehet igénybe.

Támogatás jogosultja:

Támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely – egyéb feltételek mellett – tulajdonában van a vihar által károsodott termelőeszköz, továbbá rendelkezik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) károsodott termelőeszköz fekvése szerint illetékes megyei ügyintéző szervezete által kiállított igazolással.

Támogatás mértéke:

A támogatás mértéke legfeljebb a termelőeszközben keletkezett és a NAK által igazolt kár összege azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

Benyújtási idő:

A támogatási kérelem 2019. október 15. és október 31. között postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.

A Kincstár a fenti határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos kérelmeket elutasítja. A benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

46/2019. (X. 4.) AM rendelet

2019. október 9., szerda 9:52
Viharkár de minimis támogatása

37/2019. (VII. 26.) AM rendelet

2019. október 9., szerda 9:34
a komlóültetvények létesítésének támogatásáról

Excel táblázatok a kifizetési kérelmek kapcsán elszámolni kívánt számlák, kísérő intézkedések és munkafüzetek adatainak feltöltéséhez (2019/2020. tanév)

2019. október 7., hétfő 17:04
A 2019/2020. tanév egyes teljesítési időszakainak kifizetési kérelmei kapcsán elszámolni kívánt számlák, kísérő intézkedések és munkafüzetek adatainak elektronikus felületre történő feltöltésére szolgáló Excel táblázatok

46/2019. (X. 3.) számú Kincstár Közlemény

2019. október 3., csütörtök 16:43

Excel táblázat a kifizetési kérelmek kapcsán elszámolni kívánt számlák és tételek feltöltéséhez (2019/2020. tanév)

2019. október 1., kedd 8:12
A 2019/2020. tanév egyes szállítási időszakainak kifizetési kérelmei kapcsán elszámolni kívánt számlák és számlatételek elektronikus kérelembe való feltöltésére szolgáló excel sablon, a kitöltést segítő minta példákkal és segédlettel

Segédlet a számlatételek támogatástartalmának kiszámításához (2019/2020. tanév)

2019. október 1., kedd 7:52
Segédlet az óvoda- és iskolatej program 2019/2020. tanév egyes szállítási időszakaira vonatkozóan kiállításra kerülő számlák tételei támogatástartalmának kiszámításához


A szakértő szemével

Támogató:
Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu