2021. július 23. péntek Lenke

Pályázatok (6. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Tájékoztató a benyújtási határidő módosításáról

2021. április 21., szerda 14:49
Helyesbítések jelentek meg az Az Európai Unió Hivatalos Lapja 64. évfolyam, 2021. március 9-i számában (2021/C 80/07 és 2021/C 80/08) a 2021. évi javaslattételi felhívásokhoz

Mikor nyújtható be támogatási kérelem" (tejtermékek magántárolása)

2021. április 21., szerda 14:04
Támogatási kérelem benyújtására csak abban az esetben van lehetőség, ha a magántárolási időszakot az Európai Unió Bizottsága megnyitja. Jelenleg nincs olyan uniós szabályozás, amely lehetővé tenné valamely tejtermék magántárolási támogatását.

Mikor nyújtható be támogatási kérelem" (Hús magántárolás)

2021. április 21., szerda 14:03
Támogatási kérelem benyújtására csak abban az esetben van lehetőség, ha a magántárolási időszakot az Európai Unió Bizottsága megnyitja. Jelenleg nincs olyan uniós szabályozás, amely lehetővé tenné valamely hús magántárolási támogatását.

26/2021. (IV. 21.) számú Kincstár Közlemény

2021. április 21., szerda 13:56

Papír alapon is benyújthatóak a jogcímhez kapcsolódó dokumentumok" (VKP-méhegészségügyi átmeneti támogatás)

2021. április 21., szerda 13:11
Nem. A jogcímhez kapcsolódó minden dokumentum, így a kérelem, a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumok és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok is kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

Egy évben több alkalommal is igényelhető a támogatás" (Méhegészségügyi csekély összegű támogatás)

2021. április 21., szerda 13:04
Nem. A támogatás évében egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

2021-ben is igényelhető a támogatás" (Méhegészségügyi csekély összegű támogatás)

2021. április 21., szerda 13:00
A 2021. évben átmeneti támogatásként igényelhető a támogatás és nem mezőgazdasági csekély összegű támogatásként. Ennek tájékoztatóját a Kincstár honlapon a Támogatások / Nemzeti támogatások / Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások / Méhegészségügyi átmeneti támogatás/ Tájékoztatók” cím alatt érheti el (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/- /tamogatas/9084495/tajekoztatok).

Milyen támogatások értékét kell feltüntetni a támogatási kérelem benyújtásakor a már igénybe vett csekély összegű támogatásoknál" (Méhegészségügyi csekély összegű támogatás)

2021. április 21., szerda 12:59
Minden olyan csekély összegű támogatást, amely nem a Kincstár által került kifizetésre a kérelmezőnek, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)nak.

A TIR-ben nemrég megváltoztatott méhcsaládszám mikor lesz látható a kérelembenyújtó felületen" (Méhegészségügyi csekély összegű támogatás)

2021. április 21., szerda 12:57
A 2019. november 15-én a TIR-ben szereplő adatot a NÉBIH átadta a Kincstár részére és az kerül a kérelembenyújtó felületen megjelenítésre. Az adat utólagos módosítására nincs lehetőség, ezért nem írható át a kérelembenyújtó felületen a méhcsaládszám. Amennyiben nem ért egyet a felületen megjelenő adattal, kérjük, hogy a Fájlok csatolása fülön mellékeljen erről egy nyilatkozatot és - amennyiben van ilyen - egy igazoló bizonylatot is az új méhcsaládszámról.

Mégsem igényelném a támogatást. Hogyan tudom visszavonni a támogatási kérelmemet" (Méhegészségügyi csekély összegű támogatás)

2021. április 21., szerda 12:56
A visszavonásra az érdemi döntés kiadásáig van lehetőség. A támogatási kérelem visszavonására jogcímspecifikus felület nem került kialakítására. Ezeket a dokumentumokat is kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, az Általános ügyintézés / Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton – fentiek szerint – benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

Mi a támogatás alapja" (Méhegészségügyi csekély összegű támogatás)

2021. április 21., szerda 12:56
A támogatás alapja - a kérelmezőhöz kapcsolódóan - a 2019. november 15. napján TIR-ben szereplő méhcsaládszám. Támogatásra csak az a kérelmező jogosult, aki vagy amely ezen a napon TIR-be bejelentett méhcsaládokkal rendelkezett.

Hogyan tudom módosítani a benyújtott támogatási kérelmet" (Méhegészségügyi csekély összegű támogatás)

2021. április 21., szerda 12:55
A támogatási kérelem módosítására a benyújtást követő tíz napon belül, de legkésőbb benyújtás határidő utolsó napján 23.59.59-ig van lehetőség. A módosításra nem került kialakításra külön elektronikus űrlap, hanem az a már benyújtott támogatási kérelem nyomtatvány (elektronikus űrlap) újbóli megnyitásával, az azokban megadott adatok javításával tehető meg.

Mit jelent az „alvállalkozó” kifejezés" (általános promóció)

2021. április 20., kedd 10:47
A tagállami megállapodás szerinti alvállalkozó azaz végrehajtó szerv a program tevékenységeinek végrehajtásával megbízott szervezetet jelenti. A végrehajtó szerveket az intézkedések hatékony végrehajtásának biztosítása céljából a kedvezményezett jelöli ki, versenyeztetési eljárást követően [1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke alapján].

Mikor kezdhető el a program végrehajtása" (általános promóció)

2021. április 20., kedd 10:46
A program végrehajtásának kezdőnapja a tagállami megállapodás aláírásának időpontját követő hónap első napja. A tagállami megállapodás aláírását megelőzően kérelmezhető a Kincstárnál a kezdőnap legfeljebb 6 hónappal történő elhalasztása, különösen, ha a program tárgyát képező termék szezonalitása vagy egy bizonyos rendezvényen vagy vásáron való részvétel ezt indokolttá teszi.

Lehet előleget igényelni a program végrehajtásához" (általános promóció)

2021. április 20., kedd 10:44
A kedvezményezett a tagállami megállapodás hatálybalépésétől számított 30 napon belül előleg (előfinanszírozás) kifizetése iránti kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz. Az előlegként igényelt összeg nem haladhatja meg a Bizottság által jóváhagyott maximális pénzügyi hozzájárulás 20%-át. Az előleg igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett az igényelt előleg összegével megegyező összegű biztosítékot helyezzen letétbe a Kincstárnál legkésőbb az előlegfizetés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg.

Mi legyen a pénzügyi kimutatások pénzneme, milyen átváltási árfolyamot kell alkalmazni" (általános promóció)

2021. április 20., kedd 10:38
A pénzügyi kimutatásokat euróban, valamint forintban is el kell készíteni. Az eurótól eltérő pénznemben elszámolni kívánt költségeket a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikkének első bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell euróra átváltani. Az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a kifizetési kérelmek benyújtásának határideje, így az alkalmazandó átváltási árfolyam az Európai Központi Bank által azon hónapot megelőzően megállapított utolsó előtti átváltási árfolyam, amely hónapra vonatkozóan a kifizetési kérelmet benyújtották.

Mi a teendő, ha a COVID-19 járvány miatt meghiúsul egy akció" (borpromóció harmadik ország)

2021. április 19., hétfő 16:54
Amennyiben egy akció megvalósítása a COVID-19 járvány miatt nem lehetséges vagy az akció más időpontra tolódik, esetleg módosul, az akció tervezett megkezdése előtt vis maior kérelmet kell a Kincstárhoz benyújtani az adott akcióra vonatkozóan.
A vis maior kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be.
A vis maior körülmény fennállását a Kincstár állapítja meg az önhiba kizárásnak igazolása és az ügyfél kérelme alapján.
A vis maior kérelem elfogadása esetén, a Kincstár helyt adó döntésének birtokában több alkalommal is lehetséges a program módosítása, illetve azok az akciók melyek nem kerülnek megvalósításra nem lesznek figyelembe véve a 70%-os teljesülés vizsgálatakor.
További információk a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8828599/COVID+19+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s.pdf/4ecd5452-9d4c-4ea2-9cbc-e8d751fd930e"version=1.0

Mi történik, ha nem valósítom meg a programot, amit a miniszter elfogadott" (borpromóció harmadik ország)

2021. április 19., hétfő 16:53
A jóváhagyott program akcióinak legalább 70%-át, legalább a jóváhagyott összeg 70%-ának mértékéig meg kell valósítani. Ellenkező esetben a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.


Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu