2022. augusztus 11. csütörtök Zsuzsanna, Tiborc

Pályázatok (7. oldal)

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

8/2022. (II. 28.) AM rendelet

2022. március 3., csütörtök 18:38
a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról

18/2022. (III. 3.) számú Kincstár Közlemény

2022. március 3., csütörtök 18:35

Viharkár átmeneti támogatása

2022. március 3., csütörtök 18:20

Jogcím/intézkedés célja

A mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról szóló 8/2022. (II. 28.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a mezőgazdasági termelő a 2022. január 30. napján bekövetkezett vihar által a termelőeszközében okozott kár részbeni kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő átmeneti támogatást vehet igénybe.

Támogatás jogosultja

Az a mezőgazdasági termelő, aki/amely megfelel a Rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, többek között részére a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) a kárt igazolta.

Támogatás mértéke

Legfeljebb a termelőeszközben keletkezett, a NAK által igazolt kár összegének a 80 százaléka,

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet írja elő.

A támogatási kérelem 2022. március 7. és 2022. március 11. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos támogatási kérelmek elutasításra kerülnek.

Ha a kár összege nem éri el a 10 ezer forintot, akkor a Kincstár a támogatási kérelmet elutasítja.

19/2022. (III. 3.) számú Kincstár Közlemény

2022. március 3., csütörtök 16:53

17/2022. (III. 2.) számú Kincstár Közlemény

2022. március 3., csütörtök 8:00

Pályázati felhívás 2022 - egyszerű programok

2022. február 28., hétfő 16:49

Hosszabbítási kérelem visszavonásának benyújtása

2022. február 28., hétfő 10:23

A VP4-10.2.1.2-17 kódszámú, „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” intézkedés vonatkozásában az átmeneti időszakot érintően lehetőség volt a kötelezettség vállalási időszak meghosszabbítására. Azon kérelmezők, akik nem kívánnak élni a hosszabbítás lehetőségével, a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelmüket visszavonhatják az Államkincstár által közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával 2022. február 23-tól 2022. március 11-ig.

Növényi génmegőrzés 2020 (VP) 2022 – támogatási kérelem benyújtás

2022. február 25., péntek 10:41
2022. március 1. és 2022. április 1. között van lehetőség benyújtani a 2022. évi Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése 2020 támogatási kérelmeket.
Az alábbi felhasználói kézikönyv a támogatási kérelem elektronikus kitöltéséhez és benyújtásához nyújt segítséget.

Általános tudnivalók a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásához kapcsolódó kérelmek elektronikus benyújtásához

2022. február 25., péntek 10:15
Általános tudnivalók a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásához kapcsolódó támogatási és kifizetési kérelmek elektronikus benyújtásához

Kitöltési útmutató - Szőlőtermelő - támogatási kérelem elektronikus benyújtásához

2022. február 25., péntek 10:13
Kitöltési útmutató - Szőlőtermelő - a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásához kapcsolódó támogatási kérelem elektronikus benyújtásához

Kitöltési útmutató - Termelői szerveződés - támogatási kérelem elektronikus benyújtásához

2022. február 25., péntek 10:07
Kitöltési útmutató - Termelői szerveződés - a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásához kapcsolódó támogatási kérelem elektronikus benyújtásához

Igénybe vett támogatáshoz kapcsolódó statisztikai célú adatgyűjtés

2022. február 25., péntek 9:25
Igénybe vett támogatáshoz kapcsolódó statisztikai célú adatgyűjtés
Az Agrárminisztérium és a Kincstár célja felmérni a szőlőültetvények szerkezetátalakítása során megvalósult beruházások felmerült, tényleges költségeit (kivágás, előkészítés, telepítés, támberendezés létesítés) annak érdekében, hogy a támogatások mértéke a valós költségekhez igazodjanak.
A kitűzött cél megvalósítása érdekében, a Kincstár adatgyűjtést kezd az intézkedésben részt vett, kiválasztott ügyfelek körében. Az adatszolgáltatásban való részvétel önkéntes, az adatszolgáltatás során megadott adatok kizárólag a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása intézkedéshez kapcsolódó támogatási jogcím általános értékeléséhez kerül felhasználásra. A megadott adatok, információk nem kerülnek összevezetésre az Ügyfél támogatási adataival.
Figyelemmel a szőlőültetvények megújítása során tapasztalható, piaci ár növekedésére, az adatgyűjtés másodlagos célja, hogy pontos, számviteli bizonylatokkal alátámasztott költségekkel segítse a következő támogatási időszakra vonatkozóan meghatározott elszámolható hektáronkénti költségátalányok tervezését.
Benyújtás helye és módja: a Kincstár által rendszeresített benyújtó felületen keresztül www.mvh.allamkincstar.gov.hu Általános ügyintézés / támogatáshoz kapcsolódó irat beküldése menüponton keresztül, a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatása jogcímet kiválasztva, hivatkozva jelen levél iratazonosító számára, adatszolgáltatás tárgyat választva; a szoloszerkezet.adatgyujtes@allamkincstar.gov.hu címre küldött elektronikus levéllel.
Együttműködését előre is köszönöm!

VP3-5.1.1.1-21 TAVASZI FAGYKÁR MEGELŐZÉSÉRE SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

2022. február 24., csütörtök 11:54
A Felhívás célja a tavaszi fagykár elleni védekezés támogatása a tavaszi fagykárból adódó termelési kockázatok csökkentése, kiküszöbölése érdekében. A Felhívás a magas költséget kitevő kármegelőző beruházások megvalósításához kíván támogatást nyújtani a termésbiztonság növelése érdekében. A Felhívás szem előtt tartja az EU kármegelőzésre irányuló törekvéseit, valamint a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megelőzési elvét, mely szerint a veszteségekkel fenyegető jelenségek megelőzésének költsége akár több nagyságrenddel is kisebb, mint a bekövetkezett kár helyreállításának várható ráfordítása. A támogatás lehetőséget biztosít a gazdák számára olyan technológiai fejlesztések végrehajtására, amelyek használatával képesek lesznek elhárítani, vagy mérsékelni a tavaszi fagykárokat. A technológiai fejlesztések eredményeképpen növekszik a termésbiztonság és javul a jövedelmezőség.
Támogatást igénylők köre:
1. Mezőgazdasági termelők, amennyiben igazolják, hogy:
a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 7. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
2. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi forma keretében is van lehetőség.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:
- Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek (füstölő, ködképző berendezések, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek).
A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 (link: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-5111-21-tavaszi-fagykr-megelzsre-szolgl-beruhzsok-tmogatsa-1 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

VP3-4.2.1.3-21 TAKARMÁNY ELŐÁLLÍTÓ ÜZEMEK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

2022. február 24., csütörtök 11:46
A Felhívás célja a haszon- és a kedvtelésből tartott állat takarmányozását szolgáló termékek előállítását és piacra jutását elősegítő, technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó beruházások támogatása. A haszonállat-takarmány gyártás (előállítás) egyre intenzívebb és koncentráltabb technológiája, valamint üzemelési megoldásai új követelményeket támasztottak a takarmánygyártás irányába. Ennek megfelelően a Felhívás a megfelelő beltartalmi értékű és minőségű alapanyagokból minőségi takarmányokat előállító üzemek fejlesztését, kapacitásbővítését, illetve új üzemek létrehozását kívánja támogatni.
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket együttesen teljesítő, a TEÁOR 109 besorolás szerinti, takarmány előállítási tevékenységet fejlesztő támogatást igénylők:
- Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás8, amennyiben:
a. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.9
b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik.
c. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2309 árucsoportba tartozó), haszon- és kedvtelésből tartott állatok takarmányozására szolgáló termékek előállítására irányul.
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi forma keretében nincs lehetőség.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében a TEÁOR 109 besorolás szerinti („Takarmány gyártása”) tevékenységekhez kapcsolódó, takarmány előállítást szolgáló projektek támogathatóak.
A) A takarmány előállításhoz kapcsolódó mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása
B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazásának támogatása
1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján (link: https://www.palyazat.gov.hu/-vp3-4213-21-takarmny-elllt-zemek-fejlesztsnek-tmogatsa) közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

VP3-3.2.1-21 MINŐSÉGRENDSZREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÁLLÍTÓI, TERMELŐI CSOPORTOSULÁSOK TÁJÉKOZTATÁSI ÉS PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGE

2022. február 24., csütörtök 11:36
Az intézkedés célja elősegíteni, hogy az Európai Unió (a továbbiakban: EU) és Magyarország által elismert minőségrendszerek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése azáltal, hogy támogatást biztosít az elismert minőségrendszerek EU-n belül megvalósuló tájékoztatási és promóciós tevékenységéhez.
Az alábbi elismert minőségrendszerekre (továbbiakban: minőségrendszerek) irányuló tájékoztatási és promóciós tevékenységekre igényelhető támogatás: Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pont i., iii, v. alpontjai szerinti uniós minőségrendszerek: az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő oltalom alatt álló elnevezések: mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői (eredetmegjelölések, földrajzi jelzések, és a hagyományos különleges termékek). Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. b) pontnak megfelelő nemzeti minőségrendszerek, amelyek a Mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről szóló 26/2018 (X. 1.) AM rendelet (a továbbiakban: nemzeti elismerési rendelet) által elismertek és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló irányelv (a továbbiakban: 1535/2015/EU irányelv) szerint notifikáltak. Ezeket a nemzeti minőségrendszereket az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) tartja nyilván. Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. c) pontja szerinti, a nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és az 1535/2015/EU irányelv szabályai szerint notifikált terméktanúsítási rendszerek. Ezeket az önkéntes mezőgazdasági-termék tanúsító rendszereket az AM tartja nyilván.

Támogatási kérelmet az alábbi két célterületre lehet benyújtani:
A célterületre: a borászati termékek oltalom alatt álló eredetmegjelölései (OEM) és földrajzi jelzései (OFJ), mint EU-s minőségrendszerekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenység megvalósítása esetén.
B célterületre: egyéb mezőgazdasági, nem borászati termékek minőségrendszereire vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenység esetén.

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet a minőségrendszernek megfelelő terméket előállítók csoportjai és a minőségrendszer előírásainak megfelelő terméket előállítókat összefogó, minőségrendszert működtető szervezetek nyújthatnak be. Ezek lehetnek:
„A” célterület esetén:
- elismert szakmaközi szervezet;
„B” célterület esetén:
- jogi személyek, termelői csoportok, termelői szervezetek, termelői integrációs szervezetek vagy elismert szakmaközi szervezetek;
- a minőségrendszer előírásainak megfelelő terméket előállítókat összefogó és minőségrendszert működtető szervezetek, jogi személyek.

Jelen felhívásban támogatási kérelem konzorciumi formában történő benyújtására kizárólag a „B” célterület esetén van lehetőség.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 (link: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-321-21-minsgrendszerekhez-kapcsold-elllti-termeli-csoportosulsok-tjkoztatsi-s-promcis-tevkenysge-1) honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

16/2022. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény

2022. február 22., kedd 16:40

NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁCIÓJA - VIDÉKI TURIZMUS FEJLESZTÉSE

2022. február 22., kedd 16:23
A Felhívás kódszáma: VP6-6.4.1-21
Támogatási kérelem benyújtására 2021. december 8-tól van lehetőség, eddig három benyújtási szakasz nyílt meg:
Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.
Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.

A kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az (1a) bekezdésre is figyelemmel az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2022. január 27. napján 00 órától felfüggesztette.

A támogatás fő célja:
Jelen felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékenységeinek támogatása, kiemelten a 11 turisztikai térségben.
A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan, akár több tevékenység is választható:
a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.
b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:
– új épület építése;
– olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
- székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen12 van;
- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9.§ (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie.
Jelen felhívás esetében az őstermelők a Vidéki térségekben működő mikrovállakozásnak minősülő mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak, amennyiben megfelelnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozásnak.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.
Kapcsolódó dokumentumok
Általános Szerződési Feltételek
Általános Útmutató
Általános és IH közlemények
IH tájékoztató
Sablonok és Segédletek
Kincstár tájékoztató