Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

A Magyar Államkincstár 76/2022. (XII. 2.) számú KÖZLEMÉNYE az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet szerinti támogatás kifizetése iránti kérelem benyújtásáról, valamint a nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről

I. Jogszabályi alap

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i (EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: (EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet), az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a
továbbiakban: (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet), valamint az óvodaés iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az óvoda- és iskolatej program (a továbbiakban: program) keretében vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe a szállító (a továbbiakban: kérelmező)

  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézményben, a 20. §-a szerinti többcélú köznevelési intézményben, vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 18. §-a szerinti intézményben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek, továbbá
  • a nemzeti köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés b), g) és i) pontja szerinti nevelésioktatási intézményben, a 20. §-a szerinti többcélú köznevelési intézményben, valamint a szakképzési törvény 18. §-a szerinti intézményben általános iskolai nevelésbenoktatásban részt vevő tanulók

(a továbbiakban: végső kedvezményezettek) tejjel és tejtermékekkel történő ellátására.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/76-2022-xii-2-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon