2021. január 25. hétfő Pál

Pályázatok

Ne maradjon le egyetlen mezőgazdasági pályázattal kapcsolatos hírről sem! Kíváncsi, hogy mik az aktuális agrár pályázatok és hogyan indulhat rajtuk? Olvassa el híreinket!

Hosszabbítási kérelem benyújtása

2021. január 22., péntek 10:16
A 2020 utáni európai uniós költségvetés és a Közös Agrárpolitika reformjának elhúzódó tárgyalásai miatt a mezőgazdasági támogatáspolitikában átmeneti időszakra kell készülni, így az Agrárminisztérium – élve a 1305/2013/EU rendelet 28. cikk 5. pontjában biztosított lehetőséggel – a VP3-14.1.1.-16 kódszámú, A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról döntött. Ezáltal továbbra is elérhető lesz a támogatás azon Kedvezményezettek számára, akik élni kívánnak a hosszabbítás lehetőségével és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújtanak be a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan.

1/2021. (I. 14.) számú Kincstár Közlemény

2021. január 15., péntek 11:13

Méhegészségügyi átmeneti támogatás

2021. január 11., hétfő 14:10

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a kérelmező részére vissza nem térítendő, átmeneti támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtása a tenyészetében lévő méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése érdekében.

Támogatás jogosultja

A 29/2019 (VI. 20.) AM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az intézkedés igénybevételére az a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelemre nyilvántartásba vett természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely:


2020. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;
2020. évi monitoring vizsgálatok során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz bejelentette;
nyilatkozik a támogatási rendelet 6/B. § 3) bekezdésében foglaltakról.

A kérelmező (vagy meghatalmazottja) 2021.02.01. 00:00:00 és 2021.03.01. 23:59:59 között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén keresztül mindösszesen egy darab támogatási kérelmet nyújthat be,.

A támogatás mértéke

2021. évre 950 millió forint a támogatási rendelet alapján meghatározott keretösszeg.

A kérelmező a 2020. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 1 000 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnka minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad átmeneti keret mértékét.

Amennyiben az adott támogatási évben, az összes lérelmező résézre megállapított jogosult támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló támogatási keretösszeget, a kérelmezők részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken (visszaosztás).

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

121/2020. (XII. 21.) számú Kincstár Közlemény

2020. december 21., hétfő 17:03

119/2020. (XII. 21.) számú Kincstár Közlemény

2020. december 21., hétfő 16:34

118/2020. (XII. 21.) számú Kincstár Közlemény

2020. december 21., hétfő 16:22

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

2020. december 21., hétfő 16:20
a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Tenyésznyúl átmeneti támogatása

2020. december 21., hétfő 16:17

Jogcím/intézkedés célja

A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása alapján az állattartók részére kizárólag a 2021. január 1. és január 31. közötti időszakban vissza nem térítendő átmeneti támogatás igényelhető.

Támogatás jogosultja

A Rendelet alapján vissza nem térítendő átmeneti támogatás igénybevételére a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett tenyészettel rendelkező állattartó jogosult, aki a támogatási időszakban legalább tíz tenyésznyúl tenyésztésbe állítását megvalósította.

Támogatás mértéke

Az átmeneti támogatás mértéke a támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 3200 forint, azzal, hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésére álló támogatási keretet.

Az átmeneti támogatási kérelmeket 2021. január 1. és január 31. között postai úton, a tárgyévet megelőző év július 1. és december 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján lehet benyújtani.

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet írja elő.

122/2020. (XII. 21.) számú Kincstár Közlemény

2020. december 21., hétfő 15:29

120/2020. (XII. 21.) számú Kincstár Közlemény

2020. december 21., hétfő 15:25

117/2020. (XII. 17.) számú Kincstár Közlemény

2020. december 18., péntek 10:26

116/2020. (XII. 15.) számú Kincstár Közlemény

2020. december 16., szerda 13:47


Itt keressen minket
© 2017. Agrárszektor.hu