Pályázatok

Folyamatosan frissülő, naprakész információk az agrár pályázatokról. A pályázatok rovatban minden aktuális mezőgazdasági és élelmiszeripari pályázat megtalálható, így nem maradhatsz le egyetlen növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, gépekkel kapcsolatos hírről, aktualitásról sem. Megtudhatod, melyek a legfrissebb pályázatok a növénytermesztésben, állattenyésztésben, gépiparban, gépbeszerzésben, élelmiszeriparban, azonnal értesülhetsz az egyes agrár pályázatokkal kapcsolatos változásokról, és pár kattintással arról is minden információt megtalálsz, hogyan indulhatsz rajtuk.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 11. 11:28
Tájékoztatás az állatbetegségek megelőzése támogatási jogcímmel kapcsolatos keretkimerülésről
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet), valamint az egyes állatbetegségek...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 9. 15:45
Körültekintően kell a fát vágni
A Magyar Államkincstár fokozott figyelmet és a közösségi céloknak megfelelő önmérsékletet kér a támogatások kedvezményezettjeitől. A napokban megjelent a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazás...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 8. 16:19
A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségének adatszolgáltatási kötelezettség ismertetője
Jogcím/intézkedés célja Adatszolgáltatásra kötelezett a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol erjesztés és desztilláció útján történő előállítását, továbbá az előállítótól vagy forgalmazótól származó mezőgazdasági eredetű etil-alkohol feldolgozását vag...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 2. 22:43
Tájékoztatás tűzkár bejelentésével kapcsolatosan
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások esetében – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a Kincstár vis maiorként ismer el olyan, az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 2. 22:29
Ökológiai fókuszterületek (EFA elemek) listája
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 79/B § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségü...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. augusztus 1. 17:47
Közlemény az operatív programok végrehajtásának támogatása iránti részleges kifizetési kérelmek benyújtásáról szóló Közlemény módosításáról
I. A módosítás indoka Az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelettől a támogatási kérelmek, az előlegfizetés iránti kérelmek és a részleges kifizetés iránti kérelmek tekintetében az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán kialakult válság miatt a 2022. évben...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 27. 10:01
Új verzió érhető el a mobilGAZDA applikációra
Az applikáció területmérés szolgáltatása újabb hasznos funkcióval bővült: az eddigi shape file exportálás mellett elérhetőek a saját részre készült mérések koordinátáinak exportja is. Ennek segítségével többféle formátumban letölthetőek a mért terüle...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 27. 09:39
Közlemény a 2022/2023 borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó beszállítási és rakodási költségtérítési összegekről
I. Jogszabályi alap A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a támogatásra jogosult lepárlóüzem minden év...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 21. 12:12
Közlemény az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól
I. A támogatás jogszabályi alapja Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tár...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 18. 13:09
Tájékoztató a vis maior események bejelentésének menetéről
Vis maior eseménynek tekinthető az igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülmény, cselekmény vagy esemény, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytal...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 15. 13:23
Tájékoztatás a kárenyhítési hozzájárulásokról szóló döntések kiküldéséről
A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegéről a Magyar Államkincstár (Kincstár) július első hetében megkezdte a határozatok kiküldését a kockázatközösségi tagságra kötelezett, illetve a kockázatkezelési tagságot önkéntesen választó me...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 15. 13:00
Közlemény a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló rendelet alapján a 2022. évi „Kifizetési kérelem” benyújtás feltételeinek közzétételéről
I. A támogatás jogszabályi alapja A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II.15.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámo...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 7. 21:36
Tájékoztatás dohányágazat átmeneti támogatásról szóló vis maiorról
A dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultsággal rendelkező ügyfeleknek 2022-ben nem kellett jelezniük a nemzeti programban való részvételüket az egységes kérelemben. Az idei évre vonatkozó támogatási igényüket a dohányágazat működéséhez és a...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. július 6. 09:31
Titkosított KR dokumentum (*xml file) pdf formátummá alakítása
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. június 24. 12:18
Kitöltési útmutató pergetés bejelentés benyújtásához és visszavonásához
Kitöltési útmutató a VP3-14.1.2-22 kódszámú, Méh állatjóléti támogatás intézkedés keretében a pergetés bejelentés benyújtásához és visszavonásához
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. június 16. 13:07
Méh állatjóléti támogatás (VP-M14.1.2)
Jelen felhívás méhcsaládok ökoszisztéma-szolgáltató képességének a fejlesztését célozza meg azáltal, hogy támogatást nyújt a méhek jólétét szolgáló higiéniai, állatvédelmi körülmények, feltételek biztosításához, így fokozva a méhcsaládok kiegyensúlyo...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. június 15. 13:16
41/2022. (VI. 15.) számú Kincstár Közlemény
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. június 1. 09:38
Tájékoztatás foglalkoztatotti adatszolgáltatás teljesítéséről
Az EMVA Irányító Hatóság 2022.05.25-én a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelent közleményével kapcsolatban felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy azon felhívások keretében, amelyeknél a Kedvezményezett vállalta, hogy a projekt megvaló...
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  |  2022. május 20. 12:11
Promóciós intézkedések – kimeneti, eredmény- és hatásmutatók
A kimeneti, eredmény- és hatásmutatók kitöltése
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2022
Jubileumi, 10. Agrárszektor konferenciánkat rendezzük meg idén!
Budapest Economic Forum 2022
Jön a Portfolio legjelentősebb makrogazdasági konferenciája,
Győr - Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2022
Átfogó kép a hazai gazdasági helyzetről - ingyenes gazdasági fórum a helyi vállalatoknak.
Sustainable World 2022
A Portfolio jövő vállalatainak szóló konferenciája - fenntarthatóság, ESG, zöld pénzügyek,