A borászati termékek 2023. évi krízislepárlási támogatás igénylésének feltételeiről

Magyar Államkincstár 52/2023. (X. 4.) számú KÖZLEMÉNYE a borászati termékek 2023. évi krízislepárlási támogatásáról szóló 55/2023. (IX. 15.) AM rendelet szerinti támogatás igénylésének feltételeiről

I. A támogatás jogszabályi alapja

A borászati termékek 2023. évi krízislepárlási támogatásáról szóló 55/2023. (IX. 15.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése alapján a Nemzeti Kifizető Ügynökség részére meghatározott feladatok ellátására kijelölt Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által előzetesen nyilvántartásba vett lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari, gyógyászati vagy energetikai célú nyers alkoholt készítsen.

Támogatásra jogosult minden olyan, a Kincstár által a Rendelet 2. § (11) bekezdése alapján nyilvántartásba vett lepárlóüzem, amely a Rendelet 4. §-ban és 6. §-ban foglaltaknak megfelelően krízislepárlás céljából átvett borászati termékből kizárólag ipari, gyógyászati vagy energetikai célú nyers alkoholt állított elő.

II. Az intézkedésben való részvétel alapfeltételei

1.) Kérelmet azon kérelmező nyújthatja be, aki/amely a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: KAP törvény) foglalt alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

Az elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a KAP törvény 21. § (2) bekezdése alapján a kérelem benyújtásához a kérelmezőnek „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású kedvezményezettként kell szerepelnie a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR).

2.) Az ügyfél-nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változásbejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 12/2023. (II. 1.) számú Kincstár Közlemény (amely elérhető a közlemény számára kattintva, vagy a következő elérési útvonalon: www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Ügyfélnyilvántartás) rendelkezései irányadóak. A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben a KNYR-ben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár KNYR-ben szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

3.) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező a KNYR-ben nyilvántartott adatokat érintő adategyeztetés. Az adatok ellenőrzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben a kérelmező számára az éves adatellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak a felületen részletezett módon történő teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek, javíthatóak és a kedvezményezetti nyilvántartási ügyek intézhetőek. Az ellenőrzés elvégzése nélkül a kérelem benyújtása nem lehetséges.

Nem szükséges adategyeztetés, ha a kérelmező:

  • 2023. január 1-jét követően kérelmezte a KNYR-be történő nyilvántartásba vételét;
  • 2023. január 1-jét követően már nyújtott be a KNYR-be adatok módosítása iránti kérelmet.

Az adatellenőrzést a kérelmező az erre vonatkozó nyilatkozat vagy a kedvezményezetti nyilvántartási adatait módosító kérelem ügyfélkapus (a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.

További részletek: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/52-2023-x-4-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
Támogatott tartalom

Kramer szerviz KITE alapokkal (x)

A gépek megítélését a műszaki tartalmon túl nagyban meghatározza, hogy karbantartás és meghibásodás esetén a javításuk milyen hatékonysággal történik.

Támogatott tartalom

Új termék a Hungrana portfolióban (x)

Hazánk egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó vállalata az elmúlt időszakban is előre tekintett, a fejlesztések eredményeképpen új termékkel bővíti portfolióját.