Kukoricatermelők figyelem!

A kukoricatermelők kompenzációs támogatása 2023. október 1-je és 2023. október 16-a között igényelhető elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (Kincstár) által erre a célra kialakított elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül.

A támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő (kukoricatermelő) jogosult, aki vagy amely

  1. a Magyar Államkincstár Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerében „kérelemre nyilvántartásba vett kedvezményezett”,
  2. a 2022. évi egységes kérelme alapján véglegessé vált döntéssel lezárt, legfeljebb 500 hektár jóváhagyott mezőgazdasági területtel rendelkezik, és ezen belül legfeljebb 100 hektár kukorica (KAL21) termőterület után részesült támogatásban,
  3. a 2023. évi egységes kérelmében alapszintű jövedelemtámogatás iránti kérelmet nyújtott be,
  4. az 53/2023. (IX. 13.) AM rendelet 1. mellékletében felsorolt TEÁOR’08 alá tartozó tevékenységet folytató vállalkozás (vevő) részére a 2023. május 15. napjától a 2023. szeptember 15. napjáig terjedő időszakban legalább 10 tonna mennyiségű saját termelésű kukoricát értékesített,
  5. a kérelem benyújtásának időpontjában
  • nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás, illetve egyéb a megszűntetésére irányuló eljárás alatt, és
  • megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, valamint

6. a kérelembenyújtással egyidejűleg nyilatkozik az 5). pontban foglaltakról, továbbá nyilatkozik arról, hogy a kérelemben feltüntetett értékesített kukorica saját termelésből származik.

A támogatás keretösszege 5,9 milliárd forint. A támogatási feltételeket teljesítő mezőgazdasági termelő által igénybe vehető hektáronkénti támogatás összege, a fenti keretösszeg és ugyanezen mezőgazdasági termelő vonatkozásában jóváhagyott 2022. évi egységes kérelemben jóváhagyott kukorica (KAL21) termőterület hányadosaként kerül meghatározásra.

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!