A borászati termékek 2023. évi krízislepárlási támogatásának részvételi szándék bejelentéséről

Magyar Államkincstár 48/2023. (IX. 18.) számú KÖZLEMÉNYE a borászati termékek 2023. évi krízislepárlási támogatásáról szóló 55/2023. (IX. 15.) AM rendelet szerinti részvételi szándék bejelentéséről

I. A támogatás jogszabályi alapja

A borászati termékek 2023. évi krízislepárlási támogatásáról szóló 55/2023. (IX. 15.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése alapján a lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari, gyógyászati vagy energetikai célú nyers alkoholt készítsen.

Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem, amely eleget tett a Rendelet 2. § (6) bekezdése szerinti krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándék bejelentési kötelezettségének, és a fentieknek megfelelően a krízislepárlás céljából átvett borászati termékből kizárólag ipari, gyógyászati vagy energetikai célú nyers alkoholt állít elő.

II. Az intézkedésben való részvétel alapfeltételei

1.) Részvételi szándékát azon kérelmező nyújthatja be, aki/amely a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: KAP törvény) foglalt alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

Az elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a KAP törvény 21. § (2) bekezdése alapján a kérelem benyújtásához a kérelmezőnek „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású kedvezményezettként kell szerepelnie a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR).

2.) Az ügyfél-nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változásbejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 12/2023. (II. 1.) számú Kincstár Közlemény (amely elérhető a közlemény számára kattintva, vagy a következő elérési útvonalon: www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Ügyfélnyilvántartás) rendelkezései irányadóak. A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben a KNYR-ben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár KNYR-ben szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

3.) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező a KNYR-ben nyilvántartott adatokat érintő adategyeztetés. Az adatok ellenőrzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben a kérelmező számára az éves adatellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak a felületen részletezett módon történő teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek, javíthatóak és a kedvezményezetti nyilvántartási ügyek intézhetőek. Az ellenőrzés elvégzése nélkül a kérelem benyújtása nem lehetséges.

Nem szükséges adategyeztetés, ha a kérelmező:

  • 2023. január 1-jét követően kérelmezte a KNYR-be történő nyilvántartásba vételét;
  • 2023. január 1-jét követően már nyújtott be a KNYR-be adatok módosítása iránti kérelmet.

Az adatellenőrzést a kérelmező az erre vonatkozó nyilatkozat vagy a kedvezményezetti nyilvántartási adatait módosító kérelem ügyfélkapus (a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.

További részletek: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/48-2023-ix-18-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!