A kukoricatermelők által igénybe vehető kompenzációs támogatás igénybevételének feltételeiről

A Magyar Államkincstár 50/2023. (IX. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az 53/2023. (IX. 13.) AM rendelet alapján a kukoricatermelők által igénybe vehető kompenzációs támogatás igénybevételének feltételeiről

I. A támogatás jogszabályi alapja és célja

A bulgáriai, magyarországi, lengyelországi, romániai és szlovákiai gabona- és olajosmagágazatnak nyújtandó szükséghelyzeti támogatási intézkedésről szóló 2023. június 30-i (EU) 2023/1343 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: (EU) 2023/1343 bizottsági végrehajtási rendelet), továbbá az Ukrajnából származó kukorica megnövekedett behozatala miatt a mezőgazdasági termelőket érintő gazdasági veszteség kompenzációjáról szóló 53/2023. (IX. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján, a 2022. évi egységes kérelmében bejelentett területekre vonatkozóan KAL21 hasznosítási kódot főnövény tekintetében bejelentő természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban: mezőgazdasági termelő) az Ukrajnából származó kukorica megnövekedett behozatala miatt elszenvedett gazdasági veszteségének részbeni kompenzációja céljából rendkívüli, vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult.

Az (EU) 2023/1343 bizottsági végrehajtási rendelet alapján Magyarország 15 930 000 EUR uniós támogatásban részesül.

A támogatás alapja a mezőgazdasági termelő 2022. évi egységes kérelme alapján a legfeljebb 500 hektár nagyságú egységes területalapú támogatási kérelmére jóváhagyott területen belüli legfeljebb 100 hektár kukorica termőterület.

II. A kedvezményezett nyilvántartási kötelezettségek

1.) Kérelmet csak azon mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki/amely a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: KAP törvény) foglalt alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

Az elektronikus kapcsolattartási kötelezettségre tekintettel a KAP törvény 21. § (2) bekezdése alapján a kérelem benyújtásához a kedvezményezettnek (elsődleges képviselőjének/meghatalmazottjának) „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású kedvezményezettként kell szerepelnie a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR).

2.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kedvezményezett nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 12/2023. (II. 1.) számú Magyar Államkincstár Közlemény (elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/12-2023-ii-1-szamu-kincstar-kozlemeny) rendelkezései irányadóak.

A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben a KNYR-ben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár a KNYR-ben szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

3.) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen évente egyszer kötelező a KNYR-ben nyilvántartott adatokat érintő adategyeztetés. Az adatok ellenőrzésének szükségességét az elektronikus felületen a belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben a kedvezményezett számára az éves adatellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak a felületen részletezett módon történő teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek, javíthatóak és a kedvezményezetti nyilvántartási ügyek intézhetőek. Az ellenőrzés elvégzése nélkül a kérelem benyújtása nem lehetséges.

Nem szükséges adategyeztetés, ha a kedvezményezett:

  • 2023. január 1-jét követően kérelmezte a KNYR-be történő nyilvántartásba vételét;
  • 2023. január 1-jét követően már nyújtott be a KNYR-beadatok módosítása iránti kérelmet.

Az adatellenőrzést a kedvezményezett az erre vonatkozó nyilatkozat vagy a kedvezményezetti nyilvántartási adatait módosító kérelem ügyfélkapus (a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.

További részletek: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/50-2023-ix-25-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!