Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

A Magyar Államkincstár 45/2023. (VIII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról

I. A támogatás jogszabályi alapja

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az elfogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján kötelezően végrehajtandó vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által elrendelt vagy az állatállományok állat-egészségügyi programjában szereplő intézkedések, monitoring vizsgálatok, tesztek és más szűrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

A támogatott szolgáltatás elvégzésére és a támogatás igénylésére - a telephely szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal), illetve a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, laboratóriumok esetében akkreditációval vagy jogszabályi felhatalmazással rendelkező - állat-egészségügyi szolgáltatást végző természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: engedélyes) jogosult, aki nyilatkozik a támogatott állategészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szakmai, eljárásrendi és tájékoztatási kötelezettségek vállalásáról.

Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást a telephely szerint illetékes élelmiszerláncbiztonsági és állat egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal jóváhagyásával rendelkező, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő a Rendelet 2. § b) pontja szerinti kedvezményezett állattartó (a továbbiakban: állattartó) vehet igénybe.

A támogatás nem vehető igénybe olyan létesítmény esetében, amely kizárólag a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 49. pontja szerinti összegyűjtési műveleteket végez.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/45-2023-viii-3-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!