A tenyészbika tenyésztésbe állításának válságtámogatás iránti kérelem 2023. évi benyújtásáról

Magyar Államkincstár 46/2023. (VIII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet szerinti válságtámogatás iránti kérelem 2023. évi benyújtásáról

I. A támogatás jogszabályi alapja

A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6/D. § (1) bekezdése alapján, az állattartó (kérelmező) az apaállat támogatási időszakban történő első tenyésztésbe állítása esetén a 2023. évben vissza nem térítendő, kizárólag az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [ a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatást(a továbbiakban: válságtámogatás) igényelhet - húshasznú szarvasmarha-, és bivalyágazat termelési hatékonyságának, valamint a szarvasmarha-, és bivalyállomány genetikai színvonalának növelése érdekében.

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

1.) Válságtámogatás iránti kérelmet csak azon ügyfél (kérelmező) nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

A Támogatási törvény szerinti elektronikus kérelembenyújtási kötelezettségre tekintettel a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdése alapján a kérelem benyújtásához az igénylőnek, elsődleges képviselőjének/meghatalmazottjának már „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként kell szerepelnie a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartás).

2.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 12/2023. (II. 1.) számú Kincstár Közlemény (elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/12-2023-Ii1-szamu-kincstar-kozlemeny) rendelkezései irányadóak.

A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

3.) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adategyeztetés. Az adatok ellenőrzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben az ügyfél számára az éves ellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak a felületen részletezett módon történő teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek, javíthatóak, valamint az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézhetőek.

Nem szükséges adategyeztetés, ha az ügyfél:

  • 2023. január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő nyilvántartásba vételét;
  • 2023. január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelmet.

Az adatellenőrzést az ügyfél az erre vonatkozó nyilatkozat vagy ügyfél-nyilvántartási adatait módosító kérelem ügyfélkapus (Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.

További részletek: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/46-2023-viii-17-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!