Hogyan kell bejelenteni a jóváhagyott eszköz cseréjét (Borászati beruházás)?

Az 53/2020. (X.27.) AM rendelet alapján a csere és az üzemeltetési hely változtatás bejelentés módjának közzétételéről szóló 25/2022. (III.24.) Magyar Államkincstár Közleményben leírtak alapján szükséges bejelenteni az adott eszköz cseréjét, illetve az üzemeltetési hely változtatást.

Csere esetén

 • az új borászati gép, technológiai berendezés vásárlását a jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás bekövetkezését követően, a kérelmező nevére kiállított számlával kell igazolni,
 • kizárólag a csere időpontjáig kiegyenlített költség számolható el azzal, hogy lízingkonstrukcióval érintett számla nem fogadható el csereelszámolás alapjául,
 • az új borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyének Magyarország területén kell lennie, és
 • a Rendelet 3. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában előírt feltételeknek megfelelő, új borászati gépet, technológiai berendezést a csere okának felmerülését követő hat hónapon belül be kell szerezni.

A cserét a felmerült csere okának bekövetkezésétől számított harminc napon belül kell elektronikus úton a Kincstárhoz előzetesen bejelenteni a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelőn a Kincstár által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

A bejelentés tartalmazza:

 • a bejelentő ügyfél-azonosítóját;
 • a támogatási határozat vagy a 7. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott kifizetési kérelem esetén a kifizetési határozat iratazonosítóját;
 • az üzemeltetés helyét;
 • a cserélni kívánt borászati gép, technológiai berendezés
  •  számlájának sorszámát,
  • gyári számát vagy egyedi azonosítóját,
  • darabszámát;
 • a csere okának leírását;
 • az új borászati gép, technológiai berendezés vásárlásának tervezett időpontját.

A bejelentéshez csatolni kell:

 • a jótállás alapján történő cserebejelentés esetén a gyártó vagy forgalmazó által kiállított garanciális cseréről készített dokumentum másolatát,
 • amortizáció esetén a tárgyi eszköz nyilvántartásból történő kivezetését igazoló számviteli kimutatás másolatát,
 • lopás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv másolatát,
 • működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén a szakértői véleményt igazoló dokumentum vagy a selejtezési jegyzőkönyv másolatát.

A csere megtörténtét legkésőbb az új borászati gép, technológiai berendezés vásárlását követő tizenöt napon belül kell elektronikus úton a Kincstárhoz bejelenteni a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelőn a Kincstár által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

A csere megtörténtét követő bejelentés tartalmazza:

 • az ügyfél-azonosítót;
 • a támogatási határozat vagy a 7. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott kifizetési kérelem esetén a kifizetési határozat iratazonosítóját;
 • az üzemeltetés helyét;
 • a beszerzett borászati gép, technológiai berendezés
  • számlájának sorszámát,
  •  megnevezését,
  •  gyári számát vagy egyedi azonosítóját,
  •  darabszámát,
  •  beszerzésének időpontját.

A csere megtörténtét követő bejelentéshez csatolni kell:

 • az új borászati gép, technológiai berendezés vásárlásához kapcsolódó
  • adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés,
  •  számla és annak kifizetését igazoló bizonylat,
  •  átadás-átvételt igazoló dokumentum,
  •  az új borászati gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum,
  •  üzembehelyezési jegyzőkönyv másolati példányát és az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Még a legjobb áron!
AgroFood 2024
Még a legjobb áron!
Agrárium 2024
50% kedvezmény kistermelőknek, őstermelőknek és fiatal gazdáknak!
Támogatott tartalom

Az IKR Agrárral a gabonapiacon az egész kontinens erőforrása a gazdáért dolgozik (x)

Az orosz-ukrán háború miatt a piacokat elöntő olcsó gabona, hazánk legfontosabb olaszországi exportpiacán feltörekvő szerb és román termelők – az elmúlt években a magyar vetésstruktúra fennmaradását a legtöbben az éghajlatváltozástól féltették, de látszik, hogy az agrárium legégetőbb kihívását az erősödő partnerek jelentik.