A tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről

28/2022. (IX. 17.) AM rendelet a tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről

[Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletszöveg nem minősül hivatalosnak, kizárólag tájékoztatási célú közlés. A szöveg esetleges pontatlanságáért, hibájáért a Magyar Államkincstár semminemű felelősséget nem vállal.]

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. állattartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely

a) az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerint benyújtott 2021. évi kérelme alapján támogatásban részesült,

b) a Vidékfejlesztési Program keretén belül a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzésére, ló állatfajra 2022. január 3. és 31. között a támogatási kérelmét benyújtotta, vagy

c) 2022. évben a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján állatalapú támogatási kérelmét benyújtotta, és a támogatási kérelmét nem vonta vissza;

2. kapcsolt vállalkozás: az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 7. pontja szerinti vállalkozás;

3. tömegtakarmány: széna, szalma, szenázs, szilázs, valamint ezek alapanyagai;

4. válságtámogatás: a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 13. pontja szerinti támogatás.

2. A támogatás célja, jellege és összege

2. § (1) E rendelet alapján az állattartó a tömegtakarmány szállítási költségeinek részbeni kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe. A támogatás válságtámogatásnak minősül.
(2) A támogatás mértéke legfeljebb 300 forint/kilométer, azzal, hogy egy állattartó legfeljebb 3000
kilométerre eső tömegtakarmány szállítási költség elszámolására jogosult.

3. § A támogatás keretösszege legfeljebb 3000 millió forint.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/11902348?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2022
Jubilál a hazai agrárium hagyományos, év végi csúcsrendezvénye