Az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások támogatásának igénybevételének feltételei

25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. csekély összegű támogatás:

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás, valamint

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatás;

2. csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;

3. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység;

4. erdőgazdálkodás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 5. § 9. pontja szerinti tevékenység;

5. élelmiszer-feldolgozás: mezőgazdasági termék feldolgozása és forgalmazása, valamint a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) 10 „Élelmiszergyártás” és 11 „Italgyártás” kód alá tartozó tevékenység;

6. halgazdálkodás: a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 1. bekezdés a) pontjában felsorolt tevékenységek;

7. kapcsolt vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti vállalkozás;

8. mezőgazdasági termék: az Atr. 2. § 10c. pontja szerinti termék;

9. mezőgazdasági termék feldolgozása: az Atr. 2. § 10e. pontja szerinti tevékenység;

10. mezőgazdasági termék forgalmazása: az Atr. 2. § 10f. pontja szerinti tevékenység;

11. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

12. vadgazdálkodás: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 40. §-a szerinti tevékenység;

13. válságtámogatás: az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 2.1. szakasza szerint nyújtott támogatás.

2. § (1) Válságtámogatás az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő

a) elsődleges mezőgazdasági termelést,

b) elsődleges mezőgazdasági termék feldolgozást, illetve forgalmazást, valamint élelmiszer-feldolgozást,

c) erdőgazdálkodást,

d) vadgazdálkodást vagy

e) halgazdálkodást végző vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) részére adható.

(2) A válságtámogatás a közlemény 2.1. szakasza alapján vissza nem térítendő támogatás formájában - nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére is - nyújtható.

(3) Nem részesülhet válságtámogatásban a közlemény 1.1. szakaszában hivatkozott európai uniós jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által az orosz-ukrán konfliktusra tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető európai uniós jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az ilyen jogalany közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló vállalkozás.

(4) Nem nyújtható válságtámogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, ha a támogatás ellentétes a szankciók célkitűzéseivel.

(5) A válságtámogatás az agrárpolitikáért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/11840277?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2022
Jubilál a hazai agrárium hagyományos, év végi csúcsrendezvénye