Hogyan kell bejelenteni az üzemeltetési hely változását (Borászati beruházás)?

Az 53/2020. (X.27.) AM rendelet alapján a csere és az üzemeltetési hely változtatás bejelentés módjának közzétételéről szóló 25/2022. (III.24.) Magyar Államkincstár Közleményben leírtak alapján szükséges bejelenteni az adott eszköz cseréjét, illetve az üzemeltetési hely változtatást.

A borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyének az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt történő megváltoztatását legalább tíz nappal a borászati gép, technológiai berendezés tervezett átszállításának megkezdése előtt elektronikus úton kell a Kincstárhoz bejelenteni a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelőn a Kincstár által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

Az üzemeltetési hely változására irányuló bejelentés tartalmazza:

 • a bejelentő ügyfél-azonosítóját;
 • támogatási határozat vagy a 7. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott kifizetési kérelem esetén a kifizetési határozat iratazonosítóját;
 • az átszállítani kívánt borászati gép, technológiai berendezés
  • megnevezését,
  • gyári számát vagy egyedi azonosítóját,
  •  darabszámát,
  • új üzemeltetési helyét;
 • az üzemeltetési hely változtatásának indokolását;
 • az üzemeltetési hely változtatásának tervezett időpontját;
 • az új üzemeltetési hely vonatkozásában
  • az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nevét, címét,
  • az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nyilatkozatát arról, hogy a borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetéséhez hozzájárul, és hogy a kérelmező jogosult az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;
 • az új üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári, illetve egyszerűsített adóraktári engedély számát;
 • az új üzemeltetési hely szerint illetékes hegybíró nevét és elérhetőségét.

Az üzemeltetési hely változására irányuló bejelentéshez csatolni kell:

 • az új üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott borászati gép, technológiai berendezés szabályszerű működtetését lehetővé tevő, a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát és
 • a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetén a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett, a 4. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!