Közlemény az operatív programok végrehajtásának támogatása iránti részleges kifizetési kérelmek benyújtásáról szóló Közlemény módosításáról

I. A módosítás indoka

Az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelettől a támogatási kérelmek, az előlegfizetés iránti kérelmek és a részleges kifizetés iránti kérelmek tekintetében az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán kialakult válság miatt a 2022. évben történő eltérésről szóló, 2022. július 14-i (EU) 2022/1228 bizottsági végrehajtási rendelet módosította az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldségágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. március 13-i (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet 12. cikk (2) bekezdését.

Továbbá az Ukrajna elleni orosz invázió által a gyümölcs- és zöldségágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2022. július 14-i (EU) 2022/1225 felhatalmazáson alapuló rendelete (továbbiakban: 2022/1225 felhatalmazáson alapuló rendelet) módosította a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (1) bekezdését a 2022. évre vonatkozóan.

A jogszabályi környezet változása miatt szükségessé vált az operatív programok végrehajtásának támogatása iránti részleges kifizetési kérelmek benyújtásáról szóló 40/2012. (VI. 9.) számú Kincstár Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) változással érintett részeinek módosítása.

II. Módosuló rendelkezések

A Közlemény „IV. Az operatív program megvalósításához kapcsolódó támogatás - részleges kifizetés igénylése” pontjának első bekezdése „A TSZ az operatív program megvalósított intézkedéseit illetően az uniós és nemzeti forrásból származó támogatási igényére vonatkozóan a részleges kifizetés iránti kérelmét egy adott évben legfeljebb három alkalommal, tárgyév október 31-ig nyújthatja be a Kincstárhoz.”

szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:

„A TSZ az operatív program megvalósított intézkedéseit illetően az uniós és nemzeti forrásból származó támogatási igényére vonatkozóan a részleges kifizetés iránti kérelmét egy adott évben több, mint három alkalommal, tárgyév október 31-ig nyújthatja be a Kincstárhoz.”

Továbbá a Közlemény 1. számú melléklete szerinti, az igényelt támogatás kiszámítására vonatkozó Betétlap módosításra került, mivel a 2022/1225 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikke alapján az 1308/2013/EU rendelet 34. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a működési alaphoz 2022-ben nyújtott uniós pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a működési alapokhoz való uniós pénzügyi hozzájárulásnak a tagállamok által 2022-re jóváhagyott összegét, és nem haladhatja meg a ténylegesen felmerült kiadások 70 %-át.

Továbbá Közlemény „VII. Kapcsolódó jogszabályok” pontja az alábbi két ponttal bővült:

  • (EU) 2017/892 végrehajtási rendelettől a támogatási kérelmek, az előlegfizetés iránti kérelmek és a részleges kifizetés iránti kérelmek tekintetében az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán kialakult válság miatt a 2022. évben történő eltérésről szóló, 2022. július 14-i (EU) 2022/1228 bizottsági végrehajtási rendelet
  • az Ukrajna elleni orosz invázió által a gyümölcs- és zöldségágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2022. július 14-i (EU) 2022/1225 felhatalmazáson alapuló rendelet

III. A hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezések

Jelen közlemény a Kincstár honlapján történő közzététele napján lép hatályba.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Zöldség-gyümölcs / Zöldség-gyümölcs – Működési alapok támogatása” cím alatt, illetőleg tájékoztatás kérhető a zoldseg-gyumolcs@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2023
Az év legkiemelkedőbb 2 napos agrárgazdasági eseménye Siófokon!