A sertés ágazat részére nyújtott válságtámogatásnak a 2022. támogatási év IV. negyedévére történő igénybevételéről

Magyar Államkincstár 3/2023. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII.13.) AM rendelet szerinti válságtámogatásnak a 2022. támogatási év IV. negyedévére történő igénybevételéről

I. Jogszabályi alap

A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) bekezdése és 16/E. § (1) bekezdése értelmében a vágósertés és a tenyészkoca süldő (a továbbiakban együttesen: sertés) tartása során – a 2022. támogatási év. IV. negyedévére – vissza nem térítendő, kizárólag az „Állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: bizottsági közlemény) hatálya alá tartozó, a bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerint nyújtott támogatás (a továbbiakban: válságtámogatás) vehető igénybe fény, illetve a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására.

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

1.) Válságtámogatás iránti kérelmet csak azon ügyfél (igénylő) nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

A Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdése alapján a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásához az igénylőnek „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként kell szerepelnie a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartás).

2.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény (elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021-vii-21-
szamu-kincstar-kozlemeny) rendelkezései irányadóak. A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

3.) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adategyeztetés. Az adatok ellenőrzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben az ügyfél számára az éves ellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak a felületen részletezett módon történő teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek, javíthatóak, valamint az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézhetőek.

Nem szükséges adategyeztetés, ha az ügyfél:

  • 2023. január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő nyilvántartásba vételét;
  • 2023. január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelmet.

Az adategyeztetést az ügyfél az erre vonatkozó nyilatkozat vagy ügyfél-nyilvántartási adatait módosító kérelem ügyfélkapus (Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/3-2023-i-13-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2023
Az év legkiemelkedőbb 2 napos agrárgazdasági eseménye Siófokon!