Az operatív programok végrehajtásának támogatása iránti éves kifizetési kérelmek benyújtásáról

A Magyar Államkincstár 6/2023. (I.19.) számú KÖZLEMÉNYE az operatív programok végrehajtásának támogatása iránti éves kifizetési kérelmek benyújtásáról

I. A támogatás jogszabályi alapja

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet), az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében történő kiegészítéséről, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2017. március 13-i (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet], az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. március 13-i (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet], valamint a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) FM rendelet] alapján a zöldséggyümölcs termelői szervezetek (a továbbiakban: TSZ) és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek társulásai (a továbbiakban TSZT)

  • az operatív programok keretében megvalósított piacról történő árukivonás, be nem takarítás műveletekhez kapcsolódóan uniós támogatást,
  • az operatív programjuk megvalósításához uniós támogatást, továbbá
  • a TSZ-ek nemzeti támogatást vehetnek igénybe.

II. A támogatás igénybevételének feltételei

A támogatás igénylésének előfeltétele, hogy az elismeréssel rendelkező TSZ rendelkezzen az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott operatív programmal.

Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkének (1) bekezdésében foglaltak értelmében a TSZT-k is igénybe vehetnek uniós támogatást a tagjaik nevében. Ezen esetben is az igénylés feltétele, hogy a TSZT rendelkezzen a miniszter által jóváhagyott operatív programmal. Továbbá az (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet 9. cikkének (5) bekezdése alapján a TSZT-k akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet (kifizetési kérelmet), ha a tagjaik TSZ-ek, és a támogatási összeg megállapításához szükséges – az (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott – igazoló dokumentumok minden tagra vonatkozóan benyújtásra kerültek.

Az (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet 9. cikkének (5) bekezdése alapján a
támogatás végső kedvezményezettjei a TSZ-ek.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/6-2023-i-19-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2023
Az év legkiemelkedőbb 2 napos agrárgazdasági eseménye Siófokon!
Budapest Economic Forum 2023
A Portfolio legjelentősebb makrogazdasági konferenciája.
Sustainable World 2023
A fenntarthatóság szükséges szektorsemleges lépés!