2023. február 5. vasárnap Ágota, Ingrid

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által megrendezett programok költségeire igényelhető támogatások igénybevételéről

A Magyar Államkincstár 64/2022. (X. 14.) számú KÖZLEMÉNYE Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által megrendezett programok költségeire igényelhető támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 6/2020. (II. 07.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról

I. A módosítás indoka

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosításáról szóló 31/2022. (IX. 27.) AM rendelete módosította a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendeletet, ami miatt szükségessé vált a 6/2020. (II. 7.) számú Kincstár Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) változással érintett részeinek módosítása.

II. Módosuló rendelkezések

1) A Közlemény „I. A támogatás jogszabályi alapja” című fejezet 2. és 3. pontja hatályát veszti.
2) A Közlemény „II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek” című fejezet 2.) pontjának első bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„2.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény (elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021-vii-21- szamu-kincstar-kozlemeny) rendelkezései irányadóak.”

3) A Közlemény „VI. Az előzetes programbejelentés benyújtása” című fejezet első és második bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:

„A regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút szervezése és az azokon való részvétel, az elméleti ismeretterjesztés támogatása intézkedések esetén, a kérelmezőnek a program dátumát, kezdő időpontját, várható időtartamát, pontos helyszínét, a program típusát (elméleti ismeretterjesztés, kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút és nemzetközi rendezvény szervezése, kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton és nemzetközi rendezvényen való részvétel, regionális rendezvény megszervezése és az azon való részvétel) a Kincstárnak előzetesen be kell jelentenie. Az előzetes bejelentésnek fentieken túl, tartalmaznia kell az előadó nevét és az előadás témáját.”

4) A Közlemény „VIII. A támogatások igénybevételének részletes feltételei” című fejezet 2. és 3. pontja hatályát veszti.

5) A Közlemény „IX. Elektronikus kapcsolattartás” című fejezet 1.) pontjának c) meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás című alpontjának első bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet) 11. §-ában a meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Továbbá a meghatalmazásra vonatkozóan az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény (elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021-vii-21-szamukincstar-kozlemeny) foglaltakra.”

6) A Közlemény „IX. Elektronikus kapcsolattartás” című fejezet 1.) pontjának d) kamarai meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás című alpontjának első bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„A kamarai meghatalmazott útján történő eljárásra a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 12. §-ában a kamarai meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Továbbá a kamarai meghatalmazásra vonatkozóan az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény (elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021-vii-21-szamukincstar-kozlemeny) foglaltakra.”

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/64-2022-x-14-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárium 2023
A tavasz meghatározó agrárgazdasági eseménye március 21-én Kecskeméten.