Tájékoztatás kisajátított területtel kapcsolatban

A kisajátítást az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet (a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet) alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vis maior eseménynek ismerheti el.

A Kincstár megjelentette a vis maior esemény elektronikus úton történő bejelentéséről szóló 57/2021. (VII. 19.) számú közleményét, ami tartalmazza a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos eljárás részleteit. A hivatkozott közlemény kitér a kisajátítás esetére is és annak bekövetkezése esetén az alátámasztó dokumentumok körére:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/57-2021-vii-19-szamu-kincstar-kozlemeny

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy amikor a közcélra, vagy közérdekből kisajátított területen a kisajátítás ellenére a közcélból vagy közérdekből elvégzendő munkálatok még nem kezdődtek meg (pl. útépítés), úgy lehetőség van a munkálatok tényleges megkezdésének időpontjáig a mezőgazdasági tevékenység további zavartalan folytatására. Ebben az esetben azonban a Kincstár a vis maior eseményt csak abban az esetben fogadhatja el, ha az ügyfél csatolja a terület vagyonkezelőjével kötött megállapodást, amelyben rögzítésre került, hogy a kisajátítás ellenére az ügyfél mely feltételek mellett és meddig folytathatja mezőgazdasági tevékenységét.

A VP4-10.1.1-21 kódszámú, Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című, valamint a VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 kódszámú, Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása című pályázati felhívások 3.4.1.1. fejezet VII. alfejezete rendelkezik a kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályairól. Ennek megfelelően kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél kisebb terület visszavonható a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára a 94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben meghatározott vis maior események bekövetkezése esetén. A vis maior kérelem elfogadása esetén a visszavont területre kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, azonban a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik.

A visszavonás lépéseiről, a szükséges bizonylatokról és dokumentációról bővebben itt olvashat:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/10435720/tajekoztatok/vp-akg-2021_kitoltesi-utmutato-visszavonasi-kerelem-benyujtasahoz_2022

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/10435721/tajekoztatok/vp-oko-2021_kitoltesi-utmutato-visszavonasi-kerelem-benyujtasahoz_2022

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Most decemberben még 24% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Most decemberben még 24% kedvezménnyel!
Agrárium 2024
Most decemberben még 24% kedvezménnyel!