Hód-Mezőgazda Tanösvény – Edukációs szakmai program

Hód-Mezőgazda Tanösvény – Edukációs szakmai program (x)

PR
Helyzetfelismerés, hibafeltárás, tanulás - azonnal használható praktikák!Tanuljunk együtt a Hód-Mezőgazda Zrt. tematikus tanösvényén!
„A Hód-Mezőgazda Tanösvény eredményei 2023-ban, továbbfejlesztése és edukációs programjának bővítése 2024-ben” elnevezésű pályázata a „Magyar Növénytermesztésért Termékdíj” - 2. helyezését érte el.„A Hód-Mezőgazda Tanösvény eredményei 2023-ban, továbbfejlesztése és edukációs programjának bővítése 2024-ben” elnevezésű pályázata a „Magyar Növénytermesztésért Termékdíj” - 2. helyezését érte el.

Cél:

A termelésben dolgozó szakemberek átfogó továbbképzéséhez olyan új módszereket kell találni, amelyek alkalmasak nemcsak egyes technológiai elemek, hanem egy-egy rendszer működésének bemutatására, a hozzá kapcsolódó ismeretek gyors és hatékony átadására. A legfontosabb szempontok a gyakorlat orientáltság és a szemléltetés. A Hód-Mezőgazda Tanösvény ezt hivatott felvállalni.

Helyszín:

A tanösvény helyszíne egy hajdani kubikgödör volt, ami akkoriban a város téglagyára számára biztosította a nyersanyagul szolgáló agyagot. A kitermelés megszűnése után feltöltötték különböző helyekről származó sittel és törmelékkel. A több mint húsz éve magára hagyott területet aztán „visszahódította” a természet, és elsősorban a talajbiológiának köszönhetően megindult a talajképződés, így tavasszal egy olyan, a talajtani folyamatokat bemutató, tanulságos szelvényt sikerült a helyi gazdaság szakembereinek feltárnia, amely sok izgalmas mondanivalóval volt képes megszólítani az ide látogatókat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

A szakmai program konzorciumi tagjaként jelöltük a Hód-Mezőgazda Tanösvény talajszelvényét a 2023. Év Talaja címre, amelyet elnyertünk.

A szelvénynek fontos szerepe van abban, hogy a mezőgazdaságban dolgozó szakemberek, és a kiállításra látogató különböző korosztályok számára közelebb hozza a talajtan tudományát, és bemutassa a talajbiológiai regeneráló képességét a talaj termékenységének helyreállításában.A szelvénynek fontos szerepe van abban, hogy a mezőgazdaságban dolgozó szakemberek, és a kiállításra látogató különböző korosztályok számára közelebb hozza a talajtan tudományát, és bemutassa a talajbiológiai regeneráló képességét a talaj termékenységének helyreállításában.

Állomások:

1. Házigazda - Termőföldtől a takarmányozásig

Előadó: Kurusa Tamás termelési vezérigazgató-helyettes Hód-Mezőgazda Zrt

Tematika: A Tanösvény első állomásán a Hód-Mezőgazda Zrt.-nél alkalmazott gyakorlati szempontokat szeretnénk bemutatni, mely során lehetőségeinkhez mérten próbálunk alkalmazkodni mind a gazdasági, mind pedig klimatikus változásokhoz és körülményekhez. Legyen az a nagyobb biztonsággal termeszthető őszi tömegtakarmányok előállítása (takarmány rozs, festololium) vagy az öntözési fejlesztéseknek köszönhető kettős termesztés lehetősége (takarmány rozs-kukorica).

A gyakorlati szempontokon túl az első állomáson szeretnénk még bemutatni és szemléltetni az elmúlt egy év tartalmas pillanatait, melyek során minden esetben szélsőségek nélkül, gyakorlati szempontok figyelembevétele mellett hívtuk fel a figyelmet A termőföld fontosságára.

2. Talajtan - Interaktív talajszelvény

Előadó: Dr. Hupuczi Júlia főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet

Tematika: 2024-ben a térség (Hódmezővásárhely és környéke) talajtani adottságainak szélesebb körű bemutatását tervezzük, ugyanis a talajtani információátadás lényeges eleme, hogy az érdeklődőknek meg tudjuk mutatni a talajtakaró sokszínűségét és eltérő tulajdonságait. Ezen az állomáson betekintést nyerhetnek az érdeklődők a mezőgazdasági termelés szempontjából elengedhetetlen környezeti tényező, a talaj összetett és bonyolult rendszerébe. A beszélgetések során képet kaphatnak a látogatók a talaj-víz-növény rendszerben lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatokról, a gazdasági termelés szempontjából fontos talajtulajdonságokról, talajtípusokról, hidrológiai alapokról és a növénytermesztéshez elengedhetetlen víz megőrzéséről, pótlásáról, hasznosíthatóságáról.

3. Talajbiológia – Szervesanyag gazdálkodás

Előadó: Dr. Varga Sándor szakmai vezető és Csatári Gábor tudományos munkatárs, Phylazonit Kft.

Tematika: Termékeny talajról abban az esetben beszélhetünk, ha rendelkezik elegendő szerves anyaggal, stabil talajszerkezettel és nem utolsó sorban aktív talajélettel. A talajélet károsodásával annak szerkezetépítő hatását veszítjük el, mint ahogy szerves anyag nélkül nem tudjuk optimális szinten tartani a hasznos mikroorganizmusokat sem. E három tényező szorosan összefügg: ha bármelyik sérül, a másik kettő is sérül!  Ahhoz, hogy ez az egyensúly megvalósuljon a mikroorganizmusoknak, benne a különböző hasznos baktériumoknak fontos szerepük van, amelyek a visszakevert szerves anyagok tápanyaggá alakításában, a humusz képződésében ezáltal a talaj szerkezetének javításában vagy a lekötött, de a növény számára nem elérhető tápanyagok mobilizálásában egyaránt kiemelt szerepet játszanak. Ezzel a szemlélettel és technológiával nagy lépést tehetünk a fenntartható gazdálkodás és a költségoptimalizálás irányába.

4. Talajművelés – Megfelelő agrotechnika

Előadó: Barabás Zsolt – HORSCH kelet magyarországi értékesítési vezető, Axiál Kft. - HORSCH MASCHINEN GMBH.

Tematika: A szerkezeti degradáció, melyet sok esetben a túlművelés okoz, csak több évi munkával fordítható vissza. Elsőként a kevesebb menetszám elérése a fontos a talajtömörödésének mérséklésére, valamint egyes területeken a forgatásos, mélyművelés elhagyását is számba kell venni, hogy megakadályozzuk a talaj nedvességvesztését. Egy olyan Horsch gépkapcsolatot állítunk ki, amellyel bemutatjuk a munkaműveletek univerzalitását és a mulcshagyó technológia létjogosultságát.  Célunk egy olyan folyamat bemutatása, amely a sekély tarlóhántástól az egy menetben való alapműtrágyázás kérdésén keresztül az intenzív forgatás nélküli talajművelésig bezárólag feljhíva a figyelmet a talajkímélő művelés kedvező hatásaira.

5. Növényi stresszélettan – Élményszerű növénybiológia

Előadó: Dr. Parádi István ügyvezető igazgató ExperiPlant Kft. az ELTE TTK Biológiai Intézet Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszékének adjunktusa

Tematika: Olyan ismereteket mutatunk be, amelyek a különböző stresszhatásokra és kezelésekre adott növényi válaszok értelmezésében segítenek. Fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodók és döntéshozók ismerjék meg a növények növekedését, fejlődését és anyagcseréjét szabályozó legfontosabb folyamatokat, mert ez a tudás gyorsabb és pontosabb döntésekhez és a kezelések, művelési folyamatok sikeresebb kiválasztásához járulhat hozzá. Célunk, hogy élményszerűen közel hozzuk a növénybiológiát a látogatókhoz, ehhez mikroszkópot, élettani diagnosztikai műszereket és élő növényeket is alkalmazunk.

6. Növényegészség – Növényi teljesítőképesség

Előadó: Szabó István üzletág-fejlesztési igazgató Pro-Feed Kft. Növényegészség Üzletág

Tematika: A témakör keretében beszélünk a termelők által elvárt növényi teljesítmény alapjairól, feltételeinek biztosításáról vagy éppen annak növeléséről. Szó lesz a növényi kondíció ápolásának eszközeiről, a biostimulátorokról, illetve felhasználásuk szakmai alapjairól. Segítünk a látogatóknak eligazodni, hogy a rendelkezésre álló lehetőségekből szakmai alapon - a felhasználási céljaiknak legmegfelelőbb - megoldást választhassák ki. Idén a régiek mellett (kukorica, cirok, szója) új növényeket (olajretek, fehér mustár, bab, napraforgó) is kiállítunk az állomáson a Hód-Mezőgazda Zrt. jóvoltából, és bemutatjuk azok fejlődésének és termésképzésének jellemző folyamatait. Az elmúlt évben a NÖVÉNYEGÉSZSÉG állomás legnépszerűbb „szolgáltatása” a látogatók kérdéseinek megválaszolása volt. Bízunk benne, hogy a vendégeinket már másnap használható tudással gazdagítva engedhetjük tovább.

7. Takarmánygazdálkodás – Takarmányminősítés és szaktanácsadás

Előadó: Dr. Orosz Szilvia címzetes egyetemi docens, takarmányozási igazgató ÁT Kft., Takarmányozási Igazgatóság

Tematika: Beszélünk a tömegtakarmány-bázis klímastratégiájáról, bemutatjuk a kettős termesztés, vagy más néven 'double cropping' környezetvédelmi vonatkozásait. Információval szolgálunk arról, hogy az őszi vetésű fű- és gabonafélék meghatározó jelentőségűek nem csak a klímastratégia szempontjából, hanem kedvező étrendi hatásuk révén a tehén bendőkomfortjának biztosításában is, sőt a kimagasló rostemészthetőségüknek köszönhetően csökkentik az üvegházhatású gázok (elsősorban a metán) képződését.  Rávilágítunk arra, hogy a körkörösség elvéhez is jól illik a tömegtakarmány-termesztés fejlesztése, mert a home grown alapanyagoknak kisebb az ökológiai lábnyoma. A látogatók megismerkedhetnek az új hőstressz-tömegtakarmányokkal: (olaszperje-szilázs, az őszi vetésű - kora tavaszi betakarítású rozs-szilázs, tritikálé-szilázs, BMR cirok-szilázs).

KÜLDETÉS:

A felnőtt továbbképzés ügyét felvállaló kezdeményezés azon a felismerésen alapult, hogy a mezőgazdaságban tapasztalható felgyorsult technikai fejlődés és a technológiai váltásra való igény a tudásátadásnak új formáit követeli meg. A digitalizációban, az automatizációban, a robotikában rejlő potenciál kihasználása csak a felhasználói tudás bővítésével és frissítésével elérhető. A termelésben dolgozó agrár-szakemberek átfogó továbbképzéséhez olyan új módszereket kell találni, amelyek alkalmasak nemcsak egyes technológiai elemek, hanem egy-egy rendszer működésének bemutatására, a hozzá kapcsolódó ismeretek gyors és hatékony átadására. A legfontosabb szempontok a gyakorlat orientáltság és a szemléltetés. Az élményszerű oktatás biztosítja az átadni kívánt információ könnyebb és gyorsabb feldolgozását, elfogadását.

(x)

NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Támogatott tartalom

Kramer szerviz KITE alapokkal (x)

A gépek megítélését a műszaki tartalmon túl nagyban meghatározza, hogy karbantartás és meghibásodás esetén a javításuk milyen hatékonysággal történik.

Támogatott tartalom

Új termék a Hungrana portfolióban (x)

Hazánk egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó vállalata az elmúlt időszakban is előre tekintett, a fejlesztések eredményeképpen új termékkel bővíti portfolióját.

FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
EZT OLVASTAD MÁR?