Növényvédő szer

A növényvédő szerek olyan készítmények, melyek alkalmazásának a célja a növények, termények védelme, és a károsító élőlények távol tartása, terméketlenné tétele és elpusztítása.

Növényvédő szernek (peszticidnek) minősül minden olyan készítmény, amely alkalmas a haszonnövények és/vagy dísznövények, illetve a termények biotikus károsodásának gátlására azáltal, hogy a károsító szervezetet (például állati kártevő, gyomnövény, kórokozó) távol tartja, elriasztja, terméketlenné teszi, növekedésében gátolja vagy elpusztítja. A növényvédő szerek olyan készítmények, amelyek egy vagy több hatóanyagot tartalmaznak. Ezek a hatóanyagok lehetnek természetes eredetű, illetve kémiai, biológiai vagy biotechnológiai úton előállított anyagok, valamint élő szervezetek. Legfontosabb tulajdonságuk, hogy alkalmasak a károsítók jelenlétének szabályozására a növényeken, növényi részeken, továbbá a növények életfolyamatait ellenőrzött módon befolyásolják.

A növényvédő szerek csoportosíthatók felhasználás szerint, vegyi struktúrájuk szerint, fizikai állapotuk szerint és más egyéb szempontok alapján lehetséges. Például lehetnek szervetlenek, szintetikusak és biopeszticidek (mikrobiológiai és biokémiai hatásúak). A biopeszticidek közt megjelentek olyan készítmények, amelyek a kártevők és betegségek természetes ellenségeit tartalmazzák. A felhasználásuk szerint a következő csoportba sorolhatóak a peszticidek:

  • zoocidek (állati kártevők elleni szerek)
  • kórokozók elleni szerek, ide tartoznak a fungicidek (gombaölő szerek), a baktericidek (baktériumok ellen használt vegyszerek), valamint a viricidek, azaz a vírusölők
  • növények elleni szerek, vagyis a herbicidek (gyomirtó szerek), a defoliánsok (lombtalanítók) és deszikkánsok (szárítószerek), illetve a regulátorok (növekedésszabályozók)

A növényvédelmi hatóság a növényvédő szereket felhasználásuk és forgalmazásuk szerint 3 forgalmi kategóriába sorolja (jelölésük: I., II. és III.). A kategóriarendszer lehetővé teszi, hogy az ún. „hivatásos felhasználás” céljából felhasználandó növényvédő szerek elkülöníthetőek legyenek a hobbikertészkedésnél is alkalmazható növényvédő szerektől. A forgalmi kategóriába sorolás elsősorban az adott készítmény humán- és ökotoxikológiai tulajdonságai alapján történik, vagyis azt veszik figyelembe, hogy milyen veszélyt - illetve kockázatot - hordoz annak felhasználása. Az egyes készítmények esetében a kiszereléstől függően változhat a megállapított forgalmi kategória.

I. forgalmi kategória

Az I. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek forgalmazására, megvásárlására és felhasználására kizárólag felsőfokú növényvédelmi szakképesítéssel és I. forgalmi kategóriájú hatályos engedéllyel rendelkező személy jogosult. Mind saját célú felhasználásra, mind szolgáltatási tevékenységre, továbbá minden, ezekkel összefüggő tevékenységre (vásárlás, szállítás, raktározás) csak akkor kerülhet sor, ha az előbb említett feltételek mellett a tevékenységet végző személy tagja a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának. Fontos tudni, hogy az I. forgalmi kategóriájú hatályos engedéllyel a II. és a III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek forgalmazása, felhasználása és a hozzájuk kapcsolt szolgáltatói tevékenységi körök is végezhetőek. Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen, házi kertben, közösségi célt szolgáló területen minden esetben tilos az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek alkalmazása!

II. forgalmi kategória

A II. forgalmi kategóriába olyan növényvédő szerek tartoznak, amelyekkel akkor végezhető növényvédelmi tevékenység, ha a tevékenységet végző személy az alábbi végzettségek birtokában érvényes „zöld könyvvel” is rendelkezik: II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységre jogosult az a személy, aki középfokú növényvédelmi végzettséget szerzett (növényvédelmi technikus). A szolgáltatás kivételével II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott tevékenységekre jogosult: a növényvédő és méregraktár-kezelő szakképesítéssel, illetve növényvédő szak- és betanított munkás képesítéssel rendelkező személy, vagy növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy főiskolai képzés során eredményes vizsgával rendelkező személy, vagy legalább általános iskolát végzett, a 18. életévét betöltött, és a 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamot, más néven a “zöldkönyves” tanfolyamot sikeresen elvégző személy.

Az engedélyt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes növény- és talajvédelmi szakhatósága adja ki. Ezzel az engedéllyel jogosult lesz a tevékenységet végző a II. forgalmi kategóriájú szerek vásárlására, saját célú felhasználására és az azokkal történő szolgáltatói tevékenységben munkavégzőként részt venni. Ezt az alapképzést, illetve annak 5 évenként kötelező továbbképzését országos szinten a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szervezi. A képzésekkel kapcsolatos egyéb információkról a kamara megyei szervezeteinél lehet érdeklődni. A II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatható tevékenység(ek)re jogosító engedély a III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott azonos tevékenység(ek)re is jogosít.

III. forgalmi kategória

A III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek a szabadforgalmú vagy szabad felhasználású növényvédő szereket jelentik, mivel vásárlásuk és saját célú felhasználásuk szakképesítéshez, engedélyhez nem kötött. Azonban az ebbe a kategóriába tartozó növényvédő szerrel folytatott forgalmazásra, a vele összefüggő raktározási és szállítási tevékenység folytatására csak akkor kerülhet sor, ha a tevékenységet végző személy legalább II. forgalmi kategóriájú hatósági engedéllyel rendelkezik! Minden 18. életévét betöltött személy megvásárolhatja és saját célra felhasználhatja a III. forgalmi kategóriájú növényvédő szereket, azonban ezen készítmények biztonságos és szakszerű alkalmazásához is szükség van a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó alapvető ismeretekre, amelyekről a készítmények címkéjén található tájékoztatás.

Vissza a fogalmak listájához

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
Támogatott tartalom

Kramer szerviz KITE alapokkal (x)

A gépek megítélését a műszaki tartalmon túl nagyban meghatározza, hogy karbantartás és meghibásodás esetén a javításuk milyen hatékonysággal történik.

Támogatott tartalom

Új termék a Hungrana portfolióban (x)

Hazánk egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó vállalata az elmúlt időszakban is előre tekintett, a fejlesztések eredményeképpen új termékkel bővíti portfolióját.