A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működése - A mezőgazdasági jövedelem-kimutatás módszertana

Magyar Államkincstár 11/2023. (I. 30.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet szerint a mezőgazdasági jövedelem-kimutatás módszertanáról

I. Jogszabályi alap

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (7) bekezdése alapján a krízisbiztosítási rendszerben a mezőgazdasági jövedelem kimutatása a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint krízisbiztosítási szerv honlapján közleményben közzétett – az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény által készített – módszertan szerint történik.

II. A mezőgazdasági jövedelem-kimutatás módszertana

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 2. § 20a. pontjában foglaltak értelmében a mezőgazdasági jövedelem a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó bevételek összegéből a mezőgazdasági tevékenység során felmerülő költségek összegének levonásával kerül megállapításra.

A mezőgazdasági termelőnek a Rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában foglaltaknak megfelelően a krízisbiztosítási rendszerhez történő csatlakozása évének február 1-jétől február 28-áig – a csatlakozási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a Kincstár által az erre a célra kialakított elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapon), az ott szereplő termékkör szerinti bontásban – meg kell adnia a csatlakozás évét megelőző harmadik és második évek tekintetében a termelő jövedelem-kimutatásának megfelelő, jelen közlemény 1. számú mellékletében feltüntetett mezőgazdasági jövedelemadatokat.

A mezőgazdasági jövedelem kimutatása a jelen közlemény 1. számú mellékletében részletezett, – az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény – az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) által készített, A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez kapcsolódó jövedelem-kimutatás és készletnyilvántartás című kitöltési útmutatóban meghatározott módszertan szerint történik.

A mezőgazdasági jövedelem kimutatása történhet:

  • A-módszerrel: a mezőgazdasági tevékenység kettős könyvvitel szabályai szerint nyilvántartott egyéni adatai alapján;
  • B-módszerrel: a mezőgazdasági tevékenység egyszeres könyvvitel szabályai szerint teljeskörűen nyilvántartott, készletértékkel korrigált egyéni bevétel- és költségadatok alapján;
  • C-módszerrel: a mezőgazdasági tevékenység egyszeres könyvvitel szabályai szerint nyilvántartott, készletértékkel korrigált egyéni bevételadatok és az AKI Nonprofit Kft. által meghatározott költségadatok alapján.

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kettős könyvvezetésre kötelezett mezőgazdasági termelőnek az A-módszer szerinti jövedelem-kimutatást kell készíteni, továbbá ezen módszer szerinti mezőgazdasági jövedelem-kimutatást készíthet bármely olyan mezőgazdasági termelő, aki vagy amely az azt alátámasztó nyilvántartással rendelkezik.

- A B-módszer szerinti jövedelem-kimutatást az az egyszeres könyvvezetést folytató mezőgazdasági termelőnek kell készítenie, aki vagy amely bevételi- és költségnyilvántartást vezet és teljeskörűen rendelkezik a mezőgazdasági tevékenysége során felmerült költséget alátámasztó számviteli bizonylatokkal (teljes körű költségnyilvántartással is rendelkezik).

- A C-módszer szerinti jövedelem-kimutatás készítésére az egyszeres könyvvitelt vezető mezőgazdasági termelő jogosult.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/11-2023-i-30-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!