A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványról

A Magyar Államkincstár 1/2023. (I. 11.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

I. A támogatás jogszabályi alapja

A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az állattartók – figyelemmel a Rendeletben szabályozott jogosultsági feltételekre – a tenyésznyúl tenyésztésbe állításához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehetnek igénybe.

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

1.) Támogatási kérelmet csak azon ügyfél (állattartó) nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

2.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél (állattartó) nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény (elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021-vii-21-szamukincstar-kozlemeny) rendelkezései irányadóak.

A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartásában szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változásbejelentési kötelezettségeinek is.

III. A támogatás tárgya, mértéke

Támogatást a támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak után a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban egy alkalommal lehet igénybe venni. A támogatás mértéke a támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2000 forint, azzal, hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/1-2023-i-11-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2023
Az év legkiemelkedőbb 2 napos agrárgazdasági eseménye Siófokon!