A tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás igénybevételéhez szükséges kérelem benyújtásának feltételeiről

A Magyar Államkincstár 60/2022. (IX. 19.) számú KÖZLEMÉNYE a tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet szerinti válságtámogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtásának feltételeiről

I. A támogatás jogszabályi alapja

A tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján az állattartó (kérelmező) a tömegtakarmány (széna, szalma, szenázs, szilázs, illetve ezek alapanyagai) szállítási költségeinek kompenzálása céljából a 2022. évben egyszeri, vissza nem térítendő, az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: bizottsági közlemény) 2.1. szakasza szerint nyújtott támogatást (a továbbiakban: válságtámogatás) igényelhet.

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

1.) Válságtámogatás iránti kérelmet csak azon ügyfél (kérelmező) nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

Az elektronikus kérelembenyújtási kötelezettségre tekintettel a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdése alapján a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásakor a „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként kell szerepelnie a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél- nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartás).

2.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény (elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021-vii-21-szamu-kincstarkozlemeny) rendelkezései irányadóak.

A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

3.) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adategyeztetés. Az adatok ellenőrzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben az ügyfél számára az éves ellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak a felületen részletezett módon történő teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek, javíthatóak, valamint az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézhetőek.

Nem szükséges adategyeztetés, ha az ügyfél:

  • 2022. január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő nyilvántartásba
    vételét;
  • 2022. január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelmet.

Az adatellenőrzést az ügyfél az erre vonatkozó nyilatkozat vagy ügyfél-nyilvántartási adatait módosító kérelem ügyfélkapus (Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.

További részletek az alábbi linken érhető el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/60-2022-ix-19-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2022
Jubilál a hazai agrárium hagyományos, év végi csúcsrendezvénye