2023. február 5. vasárnap Ágota, Ingrid

AM rendelet az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

19/2021. (V. 5.) AM rendelet az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. általános iskolai tanuló: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény) 7. § (1) bekezdés b), g) és i) pontja szerinti nevelésioktatási intézményben, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 18. §-a szerinti intézményben általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanuló;

2. fenntartó: a nemzeti köznevelési törvény 4. § 9. pontja szerinti, valamint a szakképzési törvény 25. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes vagy jogi személy;

3. megyei kormányhivatal: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati - a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervvel kötött megállapodás alapján átruházott - feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal;

4. natúr termék: ízesítés és hozzáadott cukor vagy édesítő nélküli folyadék tej vagy tejtermék;

5. nevelési-oktatási intézmény: a nemzeti köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés a), b), g) és i) pontjában meghatározott intézmény, a 20. §-a szerinti többcélú köznevelési intézmény, és a szakképzési törvény 18. §-a szerinti többcélú szakképző intézmény óvodai nevelési, általános iskolai nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményegységei;

6. óvodás: a nemzeti köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vagy a szakképzési törvény 18. §-a szerinti intézményben óvodai nevelésben részt vevő gyermek;

7. Hatályon kívül helyezte: 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §. Hatálytalan: 2022. IV. 2-től

8. Hatályon kívül helyezte: 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §. Hatálytalan: 2022. IV. 2-től

9. Hatályon kívül helyezte: 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 41. §. Hatálytalan: 2022. IV. 2-től

10. szállító: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 5. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti tejfeldolgozással, illetve tejtermeléssel foglalkozó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

11. szállítási időszakok: a) adott tanév vagy nevelési év (a továbbiakban együtt: tanév) augusztus 1. és október 31. közötti időszaka,

b) adott tanév november 1. és december 31. közötti időszaka,

c) adott tanév január 1. és február utolsó napja közötti időszaka,

d) adott tanév március 1. és április 30. közötti időszaka és

e) adott tanév május 1. és július 31. közötti időszaka;

12. Megállapította: 14/2022. (III. 30.) AM rendelet 30. §. Hatályos: 2022. IV. 2-től. Végső kedvezményezettek: az óvoda- és iskolatej programban részt vevő óvodások, általános iskolai tanulók együttesen.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/12004717?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárium 2023
A tavasz meghatározó agrárgazdasági eseménye március 21-én Kecskeméten.