Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás 2023. január 1-től érvényes változásokról

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet) alapján a 2023. évben rendelkezésre álló keretösszegek terhére a 2023. január 1. napjától elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények teljesíthetőek, azaz a 2022. évben elvégzett szolgáltatásokra nem igényelhető támogatás.

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása alapján új támogatási kérelem nyomtatványok kerültek bevezetésre, amelyek az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról szóló 2/2023. (I. 11.) számú Kincstár Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) mellékleteként elérhetők a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján.

A támogatási kérelmeket a Támogatási kérelem - Főlapon szereplő hat kategória szerint szétválasztva külön-külön kell benyújtani.

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításával összefüggésben a Kincstár az alábbi lényeges változásokra hívja fel a gazdálkodók figyelmét.

Új támogatási jogcímként került bevezetésre a C002 technikai kódú, az antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni védekezést szolgáló állat-egészségügyi szolgáltatás a kislétszámú állattartó telepek vonatkozásában, azonban hat, korábban támogatott szolgáltatásra már nem vehető igénybe támogatás. Valamint egyes mintavételi szolgáltatások összevonásra kerültek, így ezek esetében a mintavételre vonatkozóan nem, csak a laborvizsgálat típusú szolgáltatások után igényelhető támogatás.

Valamennyi mintavételi szolgáltatás esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell a laboratórium által kiállított igazolást arra vonatkozóan, hogy a mintát vizsgálatra átvette. Az ehhez kapcsolódó minta nyomtatványt a Közlemény 8. számú melléklete tartalmazza.

A laboratóriumi vizsgálatra nem alkalmas minta után támogatás nem igényelhető. Amennyiben a minta nem minősül laboratóriumi vizsgálatra alkalmasnak, úgy abban az esetben az engedélyes az erről szóló döntés jogerőssé válását követő egy évre a támogatási programból kizárásra kerül, és az engedélyes által benyújtott támogatási igényt ezen időszakban el kell utasítani.

A C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igénylésekor meg kell adni az alkalmazott állatgyógyászati termékek adatait is (állatgyógyászati készítmény és a hatóanyag megnevezésével).

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!