Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól

A Magyar Államkincstár 12/2023. (II. 1.) számú KÖZLEMÉNYE az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól

I. Jogszabályi alap

Tekintettel a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény (a továbbiakban: KAP törvény) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) nyilvántartásba vételre, valamint kamarai meghatalmazásra vonatkozó szabályait érintő módosító rendelkezéseire, szükségessé vált az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló új Közlemény kiadása.

A jelen közleményben foglalt rendelkezések a Magyar Államkincstár, mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv (a továbbiakban: Kincstár) – a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 15. §-ában kijelölt – hatáskörének gyakorlása során indult eljárásokra vonatkoznak.

II. Az ügyfél-nyilvántartási rendszer

Az ügyfél-nyilvántartási rendszer a Kincstár és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (NÉBIH) hatáskörébe tartozó eljárásokban részt vevő ügyfelek azonosítását és törzsadatainak nyilvántartását szolgáló rendszer. Lehetővé teszi mind a Kincstár, mind az élelmiszerláncfelügyeleti szerv ügyfeleinek egyértelmű azonosítását, valamint jogszabályban meghatározott adatainak naprakész és egységes nyilvántartását, továbbá az egyes ágazati nyilvántartási-, és szakrendszerek alapjául szolgál.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére a Kincstár egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. Az ügyfelek az ügyfél-nyilvántartási rendszerben az alábbi két besorolással kerülhetnek nyilvántartásba vételre:

  • hivatalból nyilvántartásba vett ügyfél: az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított és ügyfél-azonosítóval rendelkező ügyfél, akit vagy amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, valamint nem kérelemre induló eljárás kapcsán a Kincstár vett nyilvántartásba, illetve akinek vagy amelynek nyilvántartásba vétele a nem kérelemre induló eljárás során a Kincstár jogszabályban meghatározott feladatai végrehajtásához szükséges;
  • kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél: az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított és ügyfél-azonosítóval rendelkező ügyfél, aki vagy amely a Kincstárnál nyilvántartásba vételét kérte.

A Kincstár kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben. Elektronikus úton történő kérelem benyújtás esetén az ügyfélnek a kérelem benyújtásakor kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.

A kérelemre történő nyilvántartásba vétel abban az esetben is szükséges, amennyiben az ügyfél hivatalból nyilvántartásba vett besorolással már szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemben a törzsadatokon kívül a Kincstár előtti kérelemre indult eljárásokhoz további adatok bejelentése is szükséges, amelyek alapján az ügyfél kérelemre nyilvántartásba vett besorolást kap, és részére a Kincstár ügyfél-azonosítót állapít meg. Amennyiben az ügyfél által benyújtott nyilvántartásba vétel iránti kérelem, illetve a bejelentett adatok valótlanok, hiányosak vagy valótlan tartalmúak, úgy a Kincstár a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet visszautasítja.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/12-2023-ii-1-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!