Megkezdődött a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez történő csatlakozási kérelmek benyújtása

A mezőgazdasági termelők 2023. február 1. és 2023. február 28. között nyújthatják be a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez történő önkéntes csatlakozás iránti kérelmüket a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elektronikus kérelembenyújtó felületén, az Elektronikus kérelemkezelés → Krízisbiztosítási rendszer → Csatlakozási kérelem menüponton keresztül.

Fontos tudni, hogy a mezőgazdasági termelőknek az itt felsorolt, mezőgazdasági tevékenység eredményeként előállított valamennyi mezőgazdasági termékükkel részt kell venniük a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerben, nem csupán azon termékeikkel, amelyek kapcsán a későbbiekben esetlegesen jövedelemcsökkenést szenvednek el.

A csatlakozási kérelem Kincstár által történő jóváhagyásával a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerben tagsági jogviszony szerezhető, amely a csatlakozási kérelem benyújtása évének első napjától számított harmadik év december 31-éig áll fenn.

A mezőgazdasági termelőknek – tekintettel arra, hogy a csatlakozási kérelem benyújtásával egyidejűleg adatszolgáltatást is teljesítenek – a csatlakozási kérelem részeként meg kell adniuk a csatlakozás évét megelőző harmadik és második évek (2020 és 2021) tekintetében a termesztett növénykultúrák gazdálkodási adatait (hasznosított területadatok), a tartott állatok gazdálkodási adatait (éves átlagos állatállományi létszám), a jövedelem adatokat, illetve a készletnyilvántartásokat.

Továbbá a mezőgazdasági termelőknek a csatlakozási kérelemhez csatolniuk kell:

a) amennyiben rendelkeznek az egységes kérelemben be nem jelentett, termesztőberendezésben folytatott mezőgazdasági tevékenységgel érintett területekkel, akkor ezen területeknek a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adataira vonatkozóan, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiállított igazolást,

b) a Rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontja szerinti állatállomány esetében a hatósági állatorvosi igazolást,

c) amennyiben a mezőgazdasági termelők a csatlakozási kérelmüket őstermelők családi gazdaságának (a továbbiakban: ŐCSG) képviselőjeként, az ŐCSG tagjai nevében nyújtják be, akkor az ŐCSG alapításáról szóló szerződést.

A csatlakozási kérelmek benyújtására, illetve módosítására legkésőbb a benyújtási határidő végéig (2023. február 28-áig) van lehetőség, amely benyújtási határidő jogvesztő! A kérelemmódosítás a már benyújtott csatlakozási kérelem újbóli megnyitásával, az abban megadott adatok javításával, kiegészítésével történhet. A Kincstár minden, a benyújtási időszakban az elektronikus kérelemkitöltő felületen megtett javítást, illetve módosítást a csatlakozási kérelem módosításaként kezel.

A Kincstár a csatlakozási kérelmekről (és ezzel egyidejűleg a 2023. évre vonatkozóan befizetendő krízisbiztosítási hozzájárulás összegéről) legkésőbb 2023. szeptember 15-ig döntést hoz. További tájékoztatásért kérjük, tanulmányozza át honlapunkon a hatályos közleményeket, illetve keresse kollégáinkat a krizisbiztositas@allamkincstar.gov.hu e-mail címen!

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon