Tájékoztatás tűzkár bejelentésével kapcsolatosan

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások esetében – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a Kincstár vis maiorként ismer el olyan, az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet (továbbiakban: vis maior rendelet) alapján igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani.

A vis maior rendelet alapján, a bekövetkezett vis maior esemény megfelelő igazolása esetén a Kincstár vis maior eseménynek ismerheti el például a tűzesetet.

Tűzeset esetén benyújtandó dokumentumok:

Abban az esetben, ha a vis maior bejelentés alapjául szolgáló esemény tűzeset, úgy az eseményt a Kincstár csak akkor ismeri el vis maiorként, ha azt az ügyfél - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerinti, - a tűzeset helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság által kiállított tűzeseti hatósági bizonyítvánnyal vagy tűzvizsgálati jelentéssel igazolja.

Amennyiben a vis maior rendelet alapján tett bejelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) hatálya alá tartozó intézkedésre vonatkozó, folyamatban lévő eljárást is érint, a vis maior rendelet szerinti eljárásban az esemény bekövetkeztének igazolása tárgyában hozott döntés hatálya kiterjed az MvM rendelet szerinti intézkedésekre is. Ez esetben a Kincstár az MvM rendelet alapján nem hoz döntést az esemény bekövetkeztének igazolása tárgyában.

A tűzkárral kapcsolatos elektronikus vis maior kérelem benyújtásáról további információt a vis maior esemény elektronikus úton történő bejelentéséről szóló 57/2021. (VII. 19.) számú Kincstár Közlemény tartalmaz.

A Közlemény teljes szövegét itt találja:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/57-2021-vii-19-szamu-kincstar-kozlemeny

Amennyiben a tűzkár olyan tételt (is) érint, mely a 2022. évi egységes kérelemben került leigénylésre, akkor a benyújtás menetéről itt olvashat:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/EK_2022_Vis+maior_bead%C3%A1s_FELH_KK

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2023
Az év legkiemelkedőbb 2 napos agrárgazdasági eseménye Siófokon!