A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól, és a csatlakozási kérelem benyújtásáról

Magyar Államkincstár 9/2023. (I. 30.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet alapján a csatlakozási kérelem benyújtásáról

I. Jogszabályi alap

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.) alapján az állam a mezőgazdasági termelők időjárási és más kockázatok következtében kialakuló jövedelemingadozásainak mérséklése és a mezőgazdasági jövedelmek stabilizálása céljából mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert működtet.

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a mezőgazdasági termelő önkéntesen, a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez történő csatlakozási kérelme (a továbbiakban: csatlakozási kérelem) Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár), mint krízisbiztosítási szervhez történő benyújtásával a krízisbiztosítási rendszerben tagsági jogviszonyt szerezhet – a csatlakozási kérelem benyújtása évének első napjától számított – három éves időtartamra.

A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a mezőgazdasági termelő fogalma alatt együttesen értendő az Mkk. tv. 2. § 23. pontja szerinti mezőgazdasági termelő, továbbá a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti őstermelők családi gazdaságának képviselője.

A csatlakozást követően, a tagsági jogviszony keretében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségén túl a mezőgazdasági termelőnek krízisbiztosítási hozzájárulást kell fizetnie. Amennyiben a mezőgazdasági termelő tárgyévi jövedelemmutatója rajta kívül álló okból 30%-ot meghaladó mértékben visszaesik a tárgyévet megelőző három évre vonatkozó referenciajövedelem-mutatóhoz képest, krízisbiztosítási kompenzációra szerezhet jogosultságot a kompenzációs kérelem tárgyévet követő évben történő benyújtásával.

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

1.) Csatlakozási kérelmet csak azon ügyfél (mezőgazdasági termelő) nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett. A Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdése alapján a csatlakozási kérelem benyújtásához az ügyfélnek (mezőgazdasági termelőnek) „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként kell szerepelnie a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartás).

2.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél (mezőgazdasági termelő) nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény (amely elérhető a közlemény számára kattintva, vagy a következő elérési útvonalon: www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Ügyfélnyilvántartás) rendelkezései irányadóak.

A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartásában szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

3.) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adategyeztetés. Az adatok ellenőrzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben az ügyfél számára az éves ellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak a felületen részletezett módon történő teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek, javíthatóak, valamint az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézhetőek. Az ellenőrzés elvégzése nélkül kérelem benyújtása nem lehetséges.

Nem szükséges adategyeztetés, ha az ügyfél (mezőgazdasági termelő):

  • 2023. január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő nyilvántartásba vételét;
  • 2023. január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelmet.

Az adategyeztetést az ügyfél (mezőgazdasági termelő) az erre vonatkozó nyilatkozat vagy ügyfél-nyilvántartási adatait módosító kérelem ügyfélkapus (a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/9-2023-i-30-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Növény

Megfő, megég a gyümölcs a fákon

Beindult a kényszerérés, egyre nagyobb problémát okoz a gyümölcságazatban is az extrém hőség és az erős UV-sugárzás párosa.

KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
Támogatott tartalom

Fókuszban a tányérvédelem (x)

A napraforgó termésbiztonsága szempontjából az első kezelés kulcsfontosságú, de nem szabad megfeledkeznünk a tányér védelméről sem, mely a további minőség- és mennyiségmegőrzés záloga.