Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

A Magyar Államkincstár 2/2023. (I. 11.) számú KÖZLEMÉNYE az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról

I. A támogatás jogszabályi alapja

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint az elfogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján kötelezően végrehajtandó vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által elrendelt vagy az állatállományok állat-egészségügyi programjában szereplő intézkedések, monitoring vizsgálatok, tesztek és más szűrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

A támogatott szolgáltatás elvégzésére és a támogatás igénylésére - a telephely szerint illetékes vármegyei kormányhivatal, illetve a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, laboratóriumok esetében akkreditációval vagy jogszabályi felhatalmazással rendelkező - állat-egészségügyi szolgáltatást végző természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: engedélyes) jogosult, aki nyilatkozik a támogatott állategészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szakmai, eljárásrendi és tájékoztatási kötelezettségek vállalásáról.

Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást a telephely szerint illetékes járási hivatal jóváhagyásával rendelkező, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő állattartó (kedvezményezett) vehet igénybe.

A támogatás nem vehető igénybe a kizárólag a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 49. pontja szerinti összegyűjtési műveleteket végző létesítmény esetében.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/2-2023-i-11-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Most decemberben még 24% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Most decemberben még 24% kedvezménnyel!
Agrárium 2024
Most decemberben még 24% kedvezménnyel!