Közlemény az aktív mezőgazdasági termelői minőség megállapításáról

A Magyar Államkincstár 43/2023. (VII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az aktív mezőgazdasági termelői minőség megállapításáról

I. A közlemény célja, jogszabályi alapok

Jelen közlemény célja, hogy az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott közvetlen támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről szóló 18/2023. (IV. 19.) AM rendeletben [a továbbiakban: 18/2023. (IV. 19.) AM rendelet] meghatározott, a közvetlen támogatásra való jogosultság feltételeként meghatározott aktív mezőgazdasági termelői minőség megállapítására vonatkozó eljárás részleteiről tájékoztatást nyújtson.

Az aktív mezőgazdasági termelői minőség megállapításának keretszabályait a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (5) bekezdése, valamint 18. cikk (1) bekezdése állapítja meg.

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek, ügyfél adatokban történő változás bejelentése

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a mindenkor hatályos, az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló közlemény rendelkezései az irányadóak.

Az ügyfél-nyilvántartással kapcsolatban bővebb információ a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján az alábbi linken található, amely tartalmazza az ügyfélnyilvántartásra vonatkozó hatályos közleményeket is: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas

A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: Ügyfél-nyilvántartási Rendszer) szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő adatai mindig naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2023. június 1. napjától az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer alatt a Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszert kell érteni, amely alapján az „ügyfél” helyett „kedvezményezett”, az „ügyfél-azonosító” helyett „támogatási azonosító” elnevezést kell érteni. Az elnevezés változása annak érdemi tartalmát nem érinti.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/43-2023-vii-17-szamu-kincstar-kozlemeny

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!