A napraforgótermés optimalizálása Syngenta módra

A napraforgótermés optimalizálása Syngenta módra (x)

PR
A napraforgó fontos növénye a növénytermesztésünknek, vetésterülete meghaladta a 700 ezer ha-t, ami nem mindig ideális környezeti feltételeket jelent. A nemesítők egyik fontos dolga, hogy adja meg a választás lehetőségét a termelőknek, akik eltérő adottságok közepette igyekeznek eredményeket elérni. Kevés az olyan hibrid, amely minden körülmények között maximális termést tud biztosítani, de minden helynek lehet egy olyan hibridje, amely ott a legtöbbet tudja.

Találja meg minden zsák a maga foltját, azaz minden zsák Syngenta hibrid a maga legjobb helyét a szántóterületeinken.

Az NK Kondi, NK Neoma vagy a Tutti hibridekkel minden bizonnyal ez történt, mert egyes térségekben a legjobbnak bizonyulnak már régóta, melyet a vásárlói igények is igazolnak. A Syngenta nemesítői általában 2-3 hasonló terméspotenciálú hibridet indítanak útjára egy adott szegmensben, mert olyan csodák, mint az SY Bacardi vagy az SY Excellio ritkán fordulnak elő.

A fejlesztők dolga, hogy megtalálják azokat a néha árnyalatnyi különbségeket, amelyek okán a 2-3 hibridből az adott helyen az egyik a legjobb lesz. A feladat nem könnyű, hiszen nemcsak az adottságok, hanem az évjáratok is eltérnek egymástól. Ami igaz lehet egy száraz évben, az visszájára fordulhat egy csapadékosban. Tanulni minden évből lehet, majd a tanultakat hasznosítva csökkenteni a termelés kockázatát.

A hibridek gyökérzetfejlődésük, lombtömegük, érésidők szerint egy generatív-vegetatív tengely mentén elhelyezhetők. A kisebb habitusúak, növekedésüket előbb befejezők inkább a generatívak, míg az erőteljesebb növekedésűek, tovább „zöldek” a vegetatívak. Az előbbiek érzékenyebbek a körülményekre, de többet teremhetnek, míg az utóbbiak jobban bírják a megpróbáltatásokat.

Jobb talaj- és klimatikus viszonyokra, ahol kisebb az esély a nagy pofonokra, a generatív, míg ahol ennek nagyobb a valószínűsége, a vegetatív hibridek teljesíthetnek jobban. Az évjárat nehezen előrelátható, így a rugalmasan reagáló hibridek választása jó megoldás lehet több helyen is.

A 2023-as megyei termésátlagok (1. ábra) is adnak ehhez némi támpontot.

1. ábra: megyei termésátlagok, 2023., NAK Mezőgazdasági Igazgatósága
1. ábra: megyei termésátlagok, 2023., NAK Mezőgazdasági Igazgatósága

Maguk az országrészek is besorolhatók vegetatív/generatív szempontok szerint, azaz több évet tekintve mennyire vannak kitéve a szélsőségeknek. A 2. ábrán egy ilyen látható, a déli részeken a kevesebb csapadék és magasabb hőmérsékletek okán nagyobbak lehetnek a szélsőségek.

2. ábra: országrészek az ott valószínűleg jobban teljesítő hibridek kiválasztásához
2. ábra: országrészek az ott valószínűleg jobban teljesítő hibridek kiválasztásához

Azt érdemes kiemelni, hogy minden országrészben, de akár táblán belül is előfordul – yin-yang elve mentén – jobb vagy éppen gyengébb adottságú zóna, amire nem vonatkozik a fenti besorolás. De száraz vidéken a helyzetet a kedvezőtlen elővetemény vagy egy mulcshagyó művelés is megváltoztathatja negatív vagy pozitív irányba. A 3. ábrán látható hozamtérkép mutatta terméskülönbségek miatt akár azt is kijelenthetjük, itt csak több hibridtípus vetésével minimalizálhatjuk a kockázatot.

3. ábra: táblán belüli heterogenitás (hozamtérkép színskála: a táblán belüli terméskülönbség akár 3 t/ha is lehet)
3. ábra: táblán belüli heterogenitás (hozamtérkép színskála: a táblán belüli terméskülönbség akár 3 t/ha is lehet)

A területi sajátosságokhoz a hibrideket is próbáljuk igazítani a tapasztalataink alapján, hogy mindegyik jobb eséllyel találja meg a maga helyét a földeken (4. ábra).

4. ábra: a hibridek elhelyezése a vegatatív/generatív tengely mentén
4. ábra: a hibridek elhelyezése a vegatatív/generatív tengely mentén

Azt ki kell hangsúlyozni, hogy egy generatív hibrid is tud lényegesen erőteljesebb habitust mutatni, ha a körülmények ideálisak számára, vagy túlzó nitrogénellátást kap a kezdeti növekedés idején. Ez nem probléma, ha marad későbbre, a kaszattelítődésre is belőle.

A vegetatív hibridek kiváló gyökérnövekedésük okán jobban gazdálkodnak a meglévő tápanyagkészletekkel, különösen a nitrogénnel. Esetükben még jobban ügyelni kell, nehogy túltápláljuk őket, mert felesleges vegetatív növekedésre késztetjük vele.

A hibridek reagálása évjáratra és termőhelyre épp ezért eltérhetnek. Kerestük a lehetőségeket, ahol a kivitelezés azonos és kellő számú hibridünk szerepel benne, hogy lássuk, melyik, hol és mikor jutott előnyhöz.

Erre kiváló lehetőség a KITE Zrt. kisparcellás kísérletei, amelyek ha nem is fedik le az országot, de azért több zónát reprezentálnak.

A linolsavas Clearfiled® Plus és az Express®-toleráns Sureli hibridünk (külön sorban, hisz nem került mellé másik LO EX hibrid) eltérően szerepeltek a különböző termőhelyeken 2023-ban (5. ábra).

5. ábra: a linolsavas hibridek termésátlagai (t/ha), KITE Zrt. kisparcellás kísérletek, 2023
5. ábra: a linolsavas hibridek termésátlagai (t/ha), KITE Zrt. kisparcellás kísérletek, 2023

A 6. ábrán, ugyanezen helyeken a magas olajsavas hibridek (EX, CL) szereplése látható.

6. ábra: a magas olajsavas hibirdek (CL és EX) termésátlagai (t/ha), KITE Zrt. kisparcellás kísérletek, 2023
6. ábra: a magas olajsavas hibirdek (CL és EX) termésátlagai (t/ha), KITE Zrt. kisparcellás kísérletek, 2023

A területhez legjobban illő hibrid kiválasztása biztosíthatja a terméspotenciál kihasználását, de sikeres gyomirtás, megfelelő állományvédelem nélkül veszélybe kerülhet a termés. A napraforgó zavartalan fejlődését három kritikus időszakban kell biztosítanunk. A gyomok okozhatják a legnagyobb terméskiesést, melynek még hatékonyabb kivédésére a 2. kritikus időszakban egy új gyomirtási technológia indult útjára.

A napraforgó növényvédelme

Az első kritikus időszak a vetést követően 4 leveles állapotig tart, amikor a termőtőszám döntően kialakul. Törekedni kell arra, hogy 50–55 ezer termőtő/ha körül legyen a végső szám, mivel ekkor fogja tudni leadni az állomány a maximális termést. Ebben az időszakban főleg a talajlakó (pl. drótférgek, pajorok stb.) és a korai kártevők (barkók, tücskök stb.) határozzák meg a tőszámot, de szintén fontos a talajból fertőző vagy maggal terjedő betegségek (peronoszpóra, fuzárium stb.). Ezek ellen több lehetőség kínálkozik a védelemre, pl. ellenálló hibridek, csávázás (Force 20 CS), talajfertőtlenítés (Force 1,5 G, Force Evo), állománykezelés (Judo).

Második a 2–10 leveles állapot közötti, amikor a gyomirtást kell elvégezni, amelynek sikeressége szintén döntően befolyásolja a termésképző elemek kialakulását. A csak posztemergensen kezelt állományok 500–700 kg/ha-ral kisebb termést adnak (kísérleti adatok igazolják), mint az alapkezelésben is részesült állományok. Ezt leginkább teljes spektrumú preemergens kezeléssel (Gardoprim Plus Gold, Boxer), és ha szükséges posztemergens permetezéssel (Listego Pro, Fluence) tudjuk elérni.

A hatékony gyomirtás egyre nehezebb, különösen, ha elmarad a bemosó csapadék. A Syngenta forradalmian új gyomirtási technológiája, az A.I.R. egy új hibriddel, az SY Corsica-val indul útjára. Ezt a magas terméspotenciálú, teljes körű szádor- és peronoszpóra rezisztenciával bíró hibridet a megjelenő gyomokra leghatékonyabb posztemergens kezelésben részesíthetjük (az A.I.R. hibridek Listego Pro vagy Fluence
herbiciddel is kezelhetőek állományban). Idén először kompromisszum nélkül, a gyomfertőzöttség szerint választhatjuk meg a gyomirtó szerét, köszönhetően a technológia rugalmasságának.

Ebben az időben kell nagyon figyelni a levéltetvekre. Védekezni minél korábban szükséges a rendszeres állományfigyelés mellett (Judo).

A harmadik kritikus periódus a szármegnyúlás és a virágzás állapota közötti, amikor a már kialakult termésképző részek potenciálját kell minél jobban kihasználni. Ebben az időszakban kell magát a növényt megvédeni a különféle kórokozók ellen. Pl. a gombabetegségek csapadékos évjáratban 500–1000 kg/ha, de szárazabb időszakban is képesek 200–300 kg/ha termésveszteséget okozni. Nagyon fontos a korai időszakban végzett gombaölő szeres kezelés elsősorban a szár- és levélbetegségek, ha szükséges, akkor a csillagbimbós állapotban vagy virágzás elején a később fertőző levél- és tányérbetegségek ellen (Amistar Sun).

A napraforgó-termesztés egyik legnagyobb és eddig igazán nem kezelhető problémája a hamuszürke szárkorhadás (Macrophomina phaseolina). Védekezni nagyon nehéz. Kerülni kellene az olyan előveteményeket, amelyek a tápnövény körébe tartoznak, de több, mint 500 gazdafaja van, így ez szinte lehetetlen. A fertőzés kockázatát csökkentheti a kalászos és más korán lekerülő, illetve öntözött elővetemény (pl. korai borsó).

Egyéb beavatkozásokkal azt tudjuk elérni, hogy minél tovább vitálisan, zölden tartjuk a növényt, ezáltal csökkenthetjük a termésveszteség nagyságát. Az Amistar Sunban lévő azoxistrobin zöldítő hatása, a Quantis biostimulátor stresszmegelőző hatása, a Vixeran nitrogénmegkötő képessége segíthet ebben.

A 7. ábrán összefoglalva látható a 2024-ben forgalmazott hibridjeink olajtípus és gyom­irtás technológia szerint.

7. ábra: áttekintés a 2024-ben elérhető Syngenta napraforgóhibrid-ajánlatról
7. ábra: áttekintés a 2024-ben elérhető Syngenta napraforgóhibrid-ajánlatról

A hibridek kiválasztásában fontos elemek a gazdálkodói tapasztalatok, de komoly segítség a térségben tágabb képet látó értékesítő kollégák tudása. Ezt a tudást idéntől már egy új fejlesztés, a Cropwise Seed Selector, amely mögött hatalmas adatbázis, műholdas követő rendszer áll, is támogatja. Hárman együtt tudják az adott helyre legjobban illeszkedő hibridet kiválasztani. Kérjük, keressék bizalommal területi értékesítő kollegáinkat!

Dr. Papp Zoltán - termékmenedzser, Szeleczki Attila - fejlesztőmérnök

  • A Syngenta Express®-toleráns hibridek esetében az Evorelle Express* felülkezelést nem javasoljuk, az esetleges felhasználás során fellépő fitotoxikus tünetekért a felelőséget nem vállaljuk! *Evorelle Express az FMC bejegyzett márkaneve. Express® a FMC bejegyzett védjegye.
  • Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye.
  • Az A.I.R. hibridek esetében az Evorelle Express* felülkezelést nem javasoljuk, az esetleges felhasználás során fellépő fitotoxikus tünetekért a felelősséget nem vállaljuk!
  • A Fluence® azonos a 534/2006. NTKSz számon engedélyezett Express 50 SX gyomirtó permetező szerrel. A Fluence® az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve és a jogtulajdonos engedélyével a Syngenta vagy leányvállalatai által felhasználható.
  • Az A.I.R. a Syngenta bejegyzett védjegye.
www.syngenta.hu
Facebook
Instagram

(x)

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
EZT OLVASTAD MÁR?