Heti fókusz: Talaj- és növénykondicionálók, baktériumkészítmények és AÖP

Heti fókusz: Talaj- és növénykondicionálók, baktériumkészítmények és AÖP (x)

PR
Az AÖP első, „tanuló évét” követően sok minden letisztázódott. Megtanulva a Programot, egyre inkább világossá válik, hogy  mely gyakorlatokat érdemes vállalni, melyek azok, amelyek túlzott kockázattal vagy többletmunkával járnak. Egyszerűnek tűnt például a növénykondicionáló vagy mikrobiológiai készítmények megvásárlása, azonban ehhez át kellett gondolni az eddigi termesztési gyakorlatot. Egy biztos, a megszokáson alapuló gazdálkodást új technológiákkal kell felváltani. A talajok szerkezetének megóvására, a szerves-anyag tartalmának növelésére, a talajélet helyreállítására kell törekedni ahhoz, ha a jövőben eredményesen szeretnénk gazdálkodni. Érdemes a szakértői észrevételeket, javaslatokat elolvasni.

Mára tényként kezelhetjük: nem szabad szemet hunynunk a talajban élő mikroszervezetek szerepe felett, hiszen a talajélet az, ami elsősorban meghatározza a talajok humusztartalmát, tápanyag szolgáltató képességét és szerkezetének alakulását. Lényegében ezek a mikrobiológiai talajoltókkal is kiválóan pótolható mikrobák azok, amik közvetett és közvetlen hatást gyakorolnak, többek között a humusz képződésre, a gyors és intenzív szárbontásra, valamint a talajban található lekötött tápanyagok felszabadítására. Összességében tehát a hazai talajaink minőségének egyik kulcsa az intenzív talajélet, melynek serkentése a gazdálkodók számára forintban is kifejezhető gazdasági érdek.

A fenti tény jelentőségét felismerve, a talajon keresztül ható mikrobiológiai készítmények alkalmazása az AÖP-ben 2 ponttal támogatott jó gyakorlatnak minősül.

A tavaszi vetések előkészítéséhez ajánljuk az 5L/ha-os dózisban alkalmazható GeoAgit-CNPK komplex hatású baktériumkészítményt. A termék baktérium-törzsei már a csíra, illetve gyökérkezdemény, majd a növény gyökerének felületén és közvetlen környezetében felszaporodnak, légköri nitrogén megkötésével, foszfor és kálium feltárásával, vitaminok, hormonhatású anyagok és mikroelemek mobilizálását szabályozó vegyületek kiválasztásával a kultúrnövényt egész életciklusa alatt támogatják. Használatával :

 • a talajban fellelhető, illetve talajba juttatott tápanyagok hasznosulása fokozódik, így fajlagosan csökkenthető a kijutatott műtrágya mennyisége
 • az őshonos baktérium-közösség egyensúlyi állapota kedvező irányba tolódik, ezáltal változatosabb lesza talajflóra
 • javul a talajszerkezet, így a talaj levegő- és vízháztartása is
 • a növénypatogén szervezetek visszaszorulnak, a növények a stressz hatásoknak jobban ellenállnak, egészségesebbek lesznek, ami hozzájárul a peszticid-terhelés csökkentéséhez is
 • a talajban lévő peszticid maradványok bontásával egy „tisztább” talajt hagynak hátra

Tavaszi-nyári tarló kezelésére: a melegebb, szárazabb időben való alkalmazásra illetve magasabb lignin tartalmú maradványok bontására ajánljuk a  GeoLignoCell nevű szárbontó készítményt. Az 1-2L/ha dózisban is hatékony GeoLignoCell tarlóbontó, összetételének köszönhetően a nehezen bomló repce, búza és kukorica szármaradványok esetében is hatékony. Mivel a tarlómaradványok magas C:N aránya miatt rövid időn belül a nitrogén válik limitáló tényezővé a táblán, így a pentozán hatás csökkentéséért a termék nitrogénkötő baktériumokat is tartalmaz.  A szárbontásban domináns baktériumok emellett a foszfor gyors hozzáférhetőségét is biztosítják.

A termék jellemzője, hogy antibiotikumok, szideroforok révén széles eszköztára van a csírakori növénypatogének vagy a gyökérnyak befűződését és palántadőlést okozó baktériumok és gombák ellen is.

Intenzív termelés viszonyai között a talajoltás az egyetlen módja, hogy pótoljuk azokat a mikrobákat, amik hatást gyakorolnak a humusz képződésre, a gyors és intenzív szárbontásra, valamint a talaj lekötött tápanyagainak felszabadítására. A talajoltók alkalmazásánál is érvényes az a tény, ami a termesztett növényfajták kiválasztására is igaz: a hazai mindig jobban teljesít. Előnyös tehát olyan magyar fejlesztésű terméket választani, mely a hazai talajokból izolált fajokat tartalmaz, így a baktériumtrágyák alkalmazása során biztosan nem juttatunk ki tájidegen szervezeteket a termőföldre.

Mezőgazdaságunkban a 2023-as évben is jelenlévő befolyásoló tényezők ismét rávilágítottak arra, hogy igenis alkalmazni kell azon termékeket, amelyek a talaj mutatóit javítva segítenek nekünk a talajban lévő tápanyagokat feltárni és hasznosítani.  AZ AÖP keretében lévő támogatást használva ezt a gyakorlatot sok új partnerünk is kipróbálta és alkalmazza. A feladatunk így adott: meg kell mutatnunk, hogy a mikrobiológiai készítmények alkalmazása (talajoltók és szárbontók) -a területen hagyott szármaradványok kezelésével és beforgatásával együtt- tekintélyes mennyiségű plusz tápanyaghoz juttatja a növényeket. Rendszeres és konzekvens alkalmazásuk pedig a talajunk szervesanyagtartalmát is növelheti.

attendsa.hu

A talaj- és növénykondicionálókhoz kapcsolódóan választható jó gyakorlat keretében a szántóterületek vagy ültetvények legalább 50 %-án talajkondicionáló, növénykondicionáló vagy N-megkötő készítmények alkalmazásáért 1 pont szerezhető.

Az FMC kínálatában rendelkezésre álló növény- és talajkondicionálók, startertrágya és biostimulátor készítmények közül összefoglaltuk az AÖP-ben alkalmazható termékeket és az értük kapható pontokat.

A RhizoMagic™ növény- és talajkondicionáló szer már igen alacsony dózisban kifejti hatását, emiatt használata agrár-ökológiai megközelítésben is kedvező. Okirata alapján a 2-4 alkalommal javasolt alkalmazás és az 1,5-2,0 l/ha dózis használata a gyakorlatban azt jelenti, hogy szántóföldi növények esetén már 2x1,5 l/ha, összesen 3 l/ha használatával megszerezhető +1 pont az AÖP-ben.

A készítményekről bővebb tájékoztatást kaphat az FMC-Agro weboldalán és területi szakmérnök kollegáinktól. Bízunk benne, hogy fenti termékeinkkel is hozzájárulunk az Ön sikeres gazdálkodásához!

ag.fmc.com/hu/hu

  Az Amalgerol® termékcsalád az AÖP-ben

Az Agrár-ökológia Program első évében több problémával is szembesültek a termelők. Lassan megtanulva ezt a Programot is, kiismerjük, hogy mely gyakorlatokat érdemes vállalni, melyek azok, amelyek túlzott kockázattal vagy többletmunkával járnak. Egyszerűnek látszott a növénykondícionáló vagy mikrobiológiai készítmények vásárlása, de itt át kellett gondolni az eddigi termesztési gyakorlatot.

A növénykondícionáló szereket általában a termelők a növényeket ért stressz kezelésére használják. Ha valami probléma van, fagykár, hideg, növényvédő szer elsodródás stb., ami a növények fejlődését hátrányosan érinti, akkor veszik elő ezeket a készítményeket. Normál körülmények között, ha nincs semmi probléma, a növénykondícionáló szerek használata nem eredményez 5-10 %-nál nagyobb terméstöbbletet. Ha úgy állítjuk be a kísérleteket, hogy előtte stresszt okozunk a növényeknek és kezeljük ezen növények egy részét, a kezelt növények növekedése és termése jóval meg fogja haladni a kezeletlen növényekét. A növényeket ért stressz faktorok káros hatása és a növénykondícionálók használata során fellépő folyamatok jól mérhetőek.

A növénykondícionáló szerek használata okszerű, akkor permetezünk, ha szükség van rá. Az Agrár-ökológiai Programban a növénykondícionáló szerek használatát előre be kell tervezni a technológiába. Ez az eddigi gyakorlattal ellentmondásban áll, hiszen így a növénykondícionáló szerek használatát növénytermesztési technológiai elemnek tekintjük, beépítjük a technológiába, mint kötelező felhasználást és pontot kapunk az AÖP-ben a használatukért. Több termelő már technológiai elemként használja a növénykondícionáló szereket, de ez függ a termesztett növény érzékenységétől, az évjárattól, a terület adottságaitól és még sok mindentől is. Az Amalgerol növénykondícionáló készítményt először a cukorrépában használták technológiai elemként. Ha ismerjük azokat a környezeti hatásokat, amelyekre a termesztett növényünk szinte biztosan stressz fellépésével reagál, ezekre a pontokra tervezhető a növénykondícionáló szerek használata.

A mikrobiológiai termékek esetében a technológiába illesztés ennél egyszerűbb. A tarlóbontás szükségszerűsége vagy a talajban áttelelő gombafertőzések megléte egy általánosabb, szinte mindenhol felmerülő probléma. A talajok rossz állapota is álltalános jelenség. Így szinte elmondhatjuk, hogy a mikrobiológiai készítmények technológiába illesztése szükségszerű és elvárt is.

www.hechta.hu

2023-ban nagy változás történt a talaj- és növénykondicionálók, baktériumkészítmények hazai piacán, melyek alapvetően két tényezőre vezethetőek vissza. Egyrészről a termelők nehéz gazdasági helyzete általános költségcsökkentő gondolkozáshoz, és ezzel párhuzamosan egyes technológiai elemek részleges vagy teljes elhagyásához vezetett. Ez természetesen komoly hatással van a termékkör felhasználására is. Másrészről az AÖP bevezetése is komolyan befolyásolta a piaci helyzetet, hiszen azt a célt szolgálja, hogy felgyorsítsa a nem konvencionális termékek szélesebb körű alkalmazását, ezáltal növelve a hazai termésbiztonságot és a fenntartható gazdálkodást.

Meggyőződésem, hogy a támogatás hatására összességében jelentősen növekedett ezen termékkörök felhasználása Magyarországon, ugyanakkor az alkalmazott készítmények tekintetében nagy átalakulás tapasztalható. Ennek oka, hogy az AÖP-pel kapcsolatban gyakran pusztán matematikai szempontok érvényesülnek. Lényegében minél olcsóbb a készítmény, amellyel meg tudjuk szerezni a támogatáshoz szükséges 1 vagy 2 pontot, annál nagyobb kereslet tapasztalható iránta. Ez a szemlélet viszont nincs összefüggésben a termék használatának valódi hasznával.

Ebben a nehéz gazdasági környezetben a gazdáknak alapvető érdeke, hogy minden lehetőséget maximálisan kihasználjanak, amely javíthatja az eredményességüket, ebből adódóan pedig – sok esetben – csak a felhasználható termék ára alapján hozzák meg a döntésüket a készítmény kiválasztásakor.

Arra viszont – érthető módon – nem tud megoldást találni a feltételrendszer, hogy a támogatás mértéke arányosan igazodjon az alkalmazott termék hatékonyságához. Ennek köszönhető, hogy az elfogadott termékek kategóriánként egy kalap alá kerültek az AÖP szempontjából, pedig köztudott, hogy mind a készítmény minőségében és hatékonyságban, mind pedig a terméktámogatásban óriási különbségek vannak az egyes készítmények között.

Hosszú távon ez a helyzet olyan piaci szegmens megerősödését hozhatja, amely nélkülözi a szakmai hátteret, és „kispórol” a működéséből minden költségelemet azért, hogy kedvező helyzetben legyen az árversenyben. Tehát nem fog költeni hazai termékfelhasználási vizsgálatokra, technológiai adaptációra, sem a termékek felhasználását segítő szaktanácsadásra, ezáltal lényegében értéktelen terméket forgalmaz. Pedig a vevőnek értékes, hasznos termékre lenne szüksége, nem pedig olcsóra…

Ezzel párhuzamosan azok a cégek, amelyek a leghatékonyabb készítményeket a legmagasabb szakmai támogatással forgalmazzák, egyre hátrányosabb helyzetbe kerülnek, holott ez az a forgalmazói szemlélet, ami tényleges pozitív hatással tud lenni a termelési színvonal fejlődésére.

Erre a termékkörre fokozottan igaz, hogy a hatékonyság szempontjából meghatározó az alkalmazás módja és időzítése, tehát a készítmény értéke csak megfelelő terméktámogatás mellett biztosított.

Ebben a helyzetben sajnos fennáll annak a veszélye, hogy ezek a nehezen építhető, mára azonban már elfogadottan hasznos termékkörök évről évre degradálódnak, és csak azon termelők technológiáiban tudnak tartósan fennmaradni, akik képesek a szakmai döntéseiket előtérbe helyezni.

Szerencsére sok olyan gazdálkodó van jelenleg is a hazai növénytermesztésben, aki képes felmérni a termék valódi értékeket, és ez biztató. Így megvan rá az esély, hogy a szakmai szempontok a későbbiekben sokkal inkább előtérbe kerüljenek, és ne vesszenek el azok az értékek, melyek az elmúlt évtizedekben beépültek a hazai termesztéstechnológiákba.

Mi a Malagrow részéről hiszünk benne, hogy ezen termékek szerepe sokkal nagyobb annál, mintsem hagyjuk a tudatos alkalmazásukat leépülni; ezért a jövőben is a tőlünk megszokott szakmai hitelességgel és támogatással igyekszünk felelős forgalmazói szerepet betölteni a hazai növénytermesztésben.

www.malagrow.hu

Napjainkban a mezőgazdasági termelők számos kihívással szembesülnek a kiszámíthatatlan piaci körülményeken túl: hosszú távon a talajok termőképességének csökkenésével párhuzamosan a terméshozamok is csökkenhetnek az emberi beavatkozások következtében.

A mezőgazdaság jelen helyzetében a gazdatársadalom sajnos rákényszerült a csökkentett dózisú tápanyag-utánpótlásra. Ennek következményeként egyre nagyobb számú tápanyaghiány-tünettel találkozunk a termelők tábláin, melyeket már csak korrigálni lehet, így a stresszhatások következében a termés egy része bizonyosan kiesik. Segítséget jelenthet a gazdáknak, hogy tavaly óta az AÖP-program keretében is támogatott a mikrobiológiai készítményekkel történő talajoltás, mely lehetőséget kínál a termésbiztonság és –mennyiség növelésére, valamint a gombaölők használatának csökkentésére.

Ezeket a készítmények három módon érik el:

  • képesek javítani a növények tápanyag-ellátását a nitrogén megkötése, a tápanyagok feltárása vagy szállítása, a foszfor mobilizálása
  • védelmet nyújtanak a növényi kórokozókkal szemben a területért és a tápanyagokért folytatott versenyben, így a biokontroll funkciókon keresztül csökkenthető a terméskiesés mértéke
  • közvetlenül növelik a növények növekedését növekedés-szabályozó anyagok előállításával (Pl.: indolecetsav)

Egyes baktériumok javítanak a talajszerkezeten is, ami csökkentheti a talajműveléshez szükséges energiafelhasználást is.

Fontos, hogy ne csak az AÖP-ben járó 2 pontot, hanem a kijuttatott készítmények hatékonyságát is szem előtt tartsuk. A kereskedelemben kapható oltóanyagok mikrobiális törzseit általában különböző környezeti körülmények között tesztelik szabadföldi körülmények között, majd a legmegfelelőbb mikroba fajokat választják ki a termékek összeállításához. A többféle mikroorganizmust tartalmazó termékek gyakran hatékonyabbak lehetnek az egyféle baktériumot tartalmazó készítményekkel szemben, mert a különböző mikrobafajok kiegészítik egymást és erősítik a talajbiológiai aktivitást.

A Natur Agro – szem előtt tartva a gazdák problémáit -, úgy állította össze a termékeiben megtalálható mikrobiális törzseket, hogy azok „pozitív hatások” teljes palettájával rendelkezzenek, készítményeink ezért többkomponensűek.

A cégünk által végzett kísérletekben több esetben kimagasló terméstöbbletet tudtunk elérni egyetlen talajkezelés segítségével – különösen pozitív a hatás, ha évről-évre folyamatosan megismételjük a kezelést. 2023-ban Nagymányokon végzett szántóföldi összehasonlító kísérletünk során hektáronként 4 liter Natur Nova és a hozzá tartozó 1 liter Gombaadalék segítségével 8,1%-os, hektáronkénti 0,9 tonnás terméstöbbletet regisztráltunk a kezeletlen kontroll parcellához képest.

A hazai partnereink ezrei által alkalmazott Natur Technológia Agro-Ökológiai Programnak köszönhetően támogatást élvez. Talajkezelőink alkalmazásával 2 pontot szerezhet az AÖP-ben. A részletekért kattintson ide vagy keresse tanácsadóinkat!

naturah.hu

  A Phylazonit mikrobiológiai készítményeivel valamint talaj-és növénykondicionálóival vigyük sikerre ismét az AÖP-támogatást!

Az elmúlt évek változásai abba az irányba mutatnak, hogy a gazdálkodóknak érdemes megváltoztatniuk működésüket. A konvencionális szemléletet nem lehet tovább folytatni a mezőgazdasági növénytermesztésben, mert az a jövőre nézve nem lehet gazdaságos.

Az erőforrások hatékony felhasználása mellett fontos, hogy a fókuszt a talajok szerkezetének megóvására, a szerves-anyag tartalmának növelésére és ehhez kapcsoltan a talajélet helyreállítására helyezzük. A megszokáson alapuló gazdálkodást új technológiákkal kell felváltani, ha a jövőben is eredményesesen szeretnénk gazdálkodni.

Hogyan és milyen módon lehet előnyös a mikrobiológiai készítmények használata?

A hasznos mikroorganizmusok különböző vegyületek kiválasztásával javítják a talajok aggregátum stabilitását, ezáltal azok porozitása javul, jobb talajszerkezet alakul ki. A kedvező talajszerkezet létrehozásával pedig javul talajaink vízbefogadó képessége, annak elvezetése és tárolása, mely a napjainkban uralkodó szélsőséges időjárási viszonyok mellett nélkülözhetetlen. Ezentúl kedvező hatással van a talaj élővilágának aktivitására és a talaj erózióval szembeni védelmére is.

A Phylazonit fejlesztéseinek egyik iránya újra a nitrogénkötés fokozására és a tápelemek feltárásának gyorsítására irányul. Négy új termékkel - melyek intenzívebb nitrogénkötést és a foszformobilizálást végeznek – jelentünk meg tavaly, ezek a Phylazonit Talajoltó és Talajregeneráló N+ és P+ változatai, az idei évtől pedig már a Phylazonit Tarlóbontó is elérhető nitrogénkötő törzsekkel kiegészítve, amellyel a különböző előírások vagy kedvezőtlen időjárási hatások miatt a tarlókezelés és a vetés között beszűkült idő esetén is biztonságosabbá tehető a bontás és elkerülhetővé a pentozán hatás.

A fentieken túl a Phylazonit talajbaktérium készítményeiben lévő mikroorganizmusok stimulálják a gyökérképződést, amellyel javul a tápanyagok és a víz felvétele, ezáltal erőteljesebb növényi fejlődés valósul meg. Egyes baktériumok segíthetik növényeink hő-és szárazságstresszel szembeni ellenálló képességét is, ami aszályos körülmények között életmentő lehet.

Növényvédelmi szempontból is kiemelkedő szereppel bírnak a mikroorganizmusok, azáltal, hogy közvetlenül gátolják számos talajból a fertőző gomba növekedését vagy közvetetten a növény védekezési mechanizmusára vannak ráhatással, felkészítve őket egy esetleges fertőzésre.

Összességében tehát a mikroorganizmusok fontos szerepet töltenek be a talaj-növény tápanyagforgalomban, hozzájárulva egy okszerű és költséghatékony tápanyag-utánpótlási terv folytatásához, a műtrágya-felhasználás optimalizáláshoz, amely bőven túlmutat a pályázat megfeleléséhez szükséges 2 ponton!

A növényt érő stresszhatások mérséklésére vagy akár teljes megszüntetésére alkalmas megoldás a növénykondicionálás. Mi a huminsav mellett tettük le a voksunkat, hiszen több szempontból is igen előnyös a hatása. Egyrészt az előbb említett időjárási, vagy akár növényvédelmi stresszhatásokat képes csökkenteni, másrészt felkelti a növények "étvágyát", így támogatja azok tápanyagfelvételét, harmadrészt pedig a tápanyagok növényben történő hasznosulását is magas szinten támogatja. Az általunk forgalmazott Energia Humin készítmény ereje a komplexitásában van. A stresszhatások csökkentése mellett egy "svédasztalt" kínálunk a növény számára, hiszen a huminsav és fulvosav mellett NPK-t és 6 féle mikroelemet is tartalmaz. A növénykondicionálás mellett a huminsav tartalmú készítményeinket (Energia Soil; Florahumus) talajkondicionálóként is lehet használni, szerepük ott is, a kijuttatott tápanyagok lekötésében, igény szerinti felvehetőségében valamint a növényen belüli jobb hasznosulásában rejlik. A növény- és talajkondicionálók használatával a termelő 1 pontot érhet el.

A KAP és az AÖP nagyon jó katalizátorok, mert rávilágítottak arra, hogy muszáj elkezdenünk foglalkozni a talajainkkal. Egyre többen akarnak változtatni, nekünk, mint gyártó és forgalmazó cégnek az a felelősségünk, hogy a lehető legtöbb termelőt ismertessünk meg a mikrobiológiai készítmények működésével, mutassuk meg, hogy hogyan kell megfelelően használni, kijuttatni őket, szakmai és műszaki segítséget nyújtsunk a részükre, hogy valóban megbizonyosodjanak arról, hogy ezeknek a termékeknek hasznuk és helyük van a mindennapi gazdálkodásban.

www.phylazonit.hu

  Baktériumkészítmáények és az AÖP

A baktérium alapú készítményeket két területen lehet felhasználni. Az egyik a tarló szármaradványainak lebontásának felgyorsítása vagy a talaj biológiai életének felpörgetése. Alapvetően talaj élő fajokról van szó, amely a talaj felszínén elpusztulnak vagy kitartó spórát képezve élnek túl, de hasznos élettevékenységet nem végeznek. Ezért kijuttatásukat a vetés előtt vagy a betakarítást követően kell elvégezni és talajművelő eszközzel kell bedolgozni a talajba.

A másik csoportba azok a baktérium tartalmú készítmények tartoznak, amelyeket állománykezelőként lehet felhasználni. Egyik csoportjuk a nitrogén megkötésben szerepet játszók. Ilyen készítmény a Vixeran, amely Azotobacter salinestris baktérium faj CECT 9690 nevű törzsét tartalmazza. A különleges törzs a permetezést követően a levelek felületéről 24 óra alatt bejut a szövetekbe, ahol elszaporodva képes a levegő elemi nitrogénjét felvenni és átalakítani a növény számára már felvehető ammónium-ionná (NH4+). Ez a nitrogén biztosítja az egyenletes nitrogén ellátást a növény számára még a kritikus időszakokban. Ez lehet szárazság, túlzott nedvesség, hideg vagy meleg idő, homok- vagy szikes, levegőtlen talaj. Ezek normál esetben befolyásolják a tápanyag felvételt. A Vixeran hatását nem befolyásolják külső tényezők, mivel a növény levelében, gyökerében és még a gyökérszőrök felületén, mintegy biofilmet alkotva élnek, így hatása sokkal függetlenebb a külső környezeti tényezőktől.

Használatával teljesítjük a program előírását, de nem csak ezért érdemes tervezni a kijuttatását. Vizsgálataink szerint azokon a helyeken, ahol ugyanolyan nitrogén szint mellett történt a felhasználás, a termés 4-6 %-kal haladta meg a kezeletlen területekét. A minőségi paraméterek közül a fehérje és nedves sikér, illetve olajtartalomra is pozitív hatással volt 1-2 % értékkel. Ez főleg akkor pozitívum, ahol nincs lehetőség több nitrogén kijuttatni, de szeretnénk az intenzitást tovább fokozni. Ahol valamilyen ok miatt csökkenteni kell trágyázást (ökonómiai vagy ökológiai), akkor képes 30-40 kg/ha nitrogén hatóanyag kompenzálására úgy, hogy a termés nem jelentkezik csökkenés. Ennél nagyobb hiány fedezésére már nem képes, bár minden esetben növeli a termést.

Használata a környezetünk számára kedvező és csökkenti a mezőgazdaság ökológiai lábnyomát. Kiválóan használható nitrátérzékeny területeken vagy öntözéses gazdálkodásban. Laza, homokos talajokon vagy erősen kötött, szikes területeken jelentős és talajtól független nitrogén forrást jelent. A műtrágya csökkentés és annak kompenzálása során csökken a talajvíz nitrát terhelése a kimosódás csökkentése révén. Az alacsonyabb denitrifikáció révén kevesebb üvegházhatást okozó nitrózus gázzal lehet számolni. Mérséklődik a talajok savanyodása. Érdemes használni magas talajvízszint esetén vagy lejtős területeken, ahol szintén nagyobb nitrogén veszteséggel lehet számolni. A baktérium tartalmú készítmény várhatóan felhasználható lesz ökológiai gazdálkodásban, az elismerés folyamatban van. Az AÖP-ben használata 1 pontot ér!

A Vixeran egy rendkívül ellenálló baktérium törzset tartalmaz. Még erősen sós körülmények között (25 mg/l NaCl tartalomig) vagy széles pH intervallumban (5-10 pH között) is tevékeny. 24-48 óra alatt az egyedszám megsokszorozódik, amely biztosítja a gyors hatékonyságot.   

A Vixeran minden szántóföldi kultúrában és zöldségnövényben engedélyezett. Szántóföldön bármilyen növényvédelmi technológiai (gyomirtó, gombaölő vagy rovarölő szer) elemmel együtt kijuttatható, így nincs külön kijuttatási költség. Kijuttathatóság egyszerű, a WP formuláció garantálja, hogy 2 évig normál fagymentes helyen tárolva hatását megőrzi. A 250 g-os alumínium tasak 5 ha kezelését teszi lehetővé.

A Vixeran egy új dimenziót nyit a kultúrnövényeink stresszkezelésében és tápanyag ellátásában.

www.syngenta.hu

  Mikrobiális készítmények alkalmazása – a termőtalajokért és gazdaságosabb termesztésért

A termőtalaj kincs. „Ha a talajjal törődünk, akkor a saját életünkkel is”. Az Agro-Ökológiai Program fókuszba helyezte a termőtalajokat. A különböző támogatott gyakorlatok a talajok védelmét és javítását célozták meg. Miért is van erre szükség?

Az Európai Uniós vizsgálatok eredményei szerint a talajok 60-70%-a nem jó egészségi állapotú. Magyarországon is romlanak a talajok, de még nincsenek olyan állapotban, mint Európában. Bár egyes kutatók szerint vannak már olyan területek hazánkban is, ahol „már nincs hova romlania a termőtalajoknak”. A talajromlást a klímaváltozás okozta káros hatások is felgyorsítják. Publikációk szerint Magyarországon a vízerózió a mezőgazdasági területek harmadát érinti, a szélerózió 1,4 millió hektárt, így évente 80-110 millió m³ talajt veszítünk el.

A legfrissebb tanulmány szerint a talajban él a világ gombáinak 90%-a, a növények 85%-a és a baktériumok több mint fele.

A helytelen talajművelés, a nem okszerű műtrágyázás és vegyszerezés, a vetésforgók szakszerűtlen alkalmazása, a talajtakarás hiánya és a klímaváltozás okozta káros hatások elszegényítik a talaj élővilágát, első sorban a mikrobiális közösséget, mert túl gyakran és egyszerre sok stresszhatás jelentkezik. Így a termőtalaj elveszítheti szerkezetét, tápanyagszolgáltató képességét és pufferkapacitását. Élőlények nélkül a talaj csak egy kőzúzalék.  

A mai növénytermesztők feladata nemcsak a termőtalajok állapotának javítása, hanem a kialakult gazdasági környezetben megtalálni azokat az alternatívákat, amelyet a rentabilitást is biztosítják.

A mikrobiológiai készítmények használatával nemcsak a talajélet célzott élénkítését lehet elérni, hanem a gazdaságos termesztést is. A talajoltó készítmények alkalmazása mellett olyan rendszerben kell gondolkodnia a gazdának, ahol helye van a talajkímélő művelési módoknak, az egész éven át tartó talajtakarásnak, …stb., vagyis a környezetbarát termelésnek.

A talajoltó baktériumkészítményekben több, számunkra hasznos tevékenységgel rendelkező mikrobiális élőlény van. Fontos szerepük van a növények táplálásában, hiszen nitrogénkötő, foszfor és kálium mobilizáló baktériumokat is tartalmaznak, emellett számos tápelem, vitamin biztosítását is végzik (pl. vas, cink). A növények fejlődését, a gyökerek intenzív növekedését a növényi hormont termelő baktériumok támogatják. (1.sz. kép) A talajegészséget a patogén gombák szaporodásának gátlásával segítik egyes törzsek sziderofór tulajdonságukkal. A talajszerkezet építéséért a poliszacharidot termelő baktériumok a felelősek. Mint látható a mikrobiális készítmények komplex hatást biztosítanak a növények fejlődése és talajok javítása szempontjából is.

1.sz. kép: A talajoltó baktériummal kezelt búza nagyobb hajtással és fejlettebb gyökérrel rendelkezik mint a kezeletlen

1.sz. kép: A talajoltó baktériummal kezelt búza nagyobb hajtással és fejlettebb gyökérrel rendelkezik, mint a kezeletlen

A növényi szármaradványok bontását az intenzív gazdálkodásban szakszerűen támogatni szükséges. E területeken ugyanis jelentősen csökkent a lebontó mikrobiális szervezetek biodiverzitása és mennyisége. Ezért a különböző bontóenzimekkel (celluláz, xilanáz,, …stb.) rendelkező baktériumtörzsek vannak a szárbontó baktérium készítményekben. Azért is fontos a növényi maradványokat szakszerűen kezelni, mert a fuzárium, az egyik leghatékonyabb cellulózbontó és könnyen elszaporodhat.

Milyen eredményekkel számolhatunk, ha alkalmazzuk a mikrobiális készítményeket technológiánkban?

Javul a termőtalaj szerkezete, állapota, könnyebbé válik a művelése, kevesebb gázolaj fogy. Jobbá válik a tápanyagszolgáltató képesség, víz- és hőháztartás. A jó szerkezettel bíró talajból nem mosódik ki a tápanyag.  A termésátlagok kiegyenlítettebbé válnak és a termés minősége is javul. Gazdaságossági szempontból pedig a terméstöbblet, az egészségesebb növényállomány, a növényi maradványok szakszerű kezelésekor jelentkező műtrágya megtakarítás mind a pozitív mérleget javítja.

A Magyar Talajvédelmi Baktérium – gyártók és – forgalmazók Szakmai Szövetsége immár 8 éve folytat többismétléses kisparcellás tartamvizsgálatot Pécsett a Nébih közreműködésével. A kísérletben a különböző baktérium termékek szerepelnek, a kezeletlen területek mellett pozitív kontroll + 50 kg nitrogén műtrágyát kapott parcellák is vannak. Az eddigi eredmények azt mutatják a különböző növénykultúrákban, hogy a termésátlagok minden évben magasabbak a mikrobiális készítményekkel kezelt területeken, mint a kontroll parcellákon. (1. sz. grafikon)

1. sz. grafikon: A mikrobiális készítményekkel (talajoltó baktériumok és tarlóbontó készítményekkel) kezelt növénykultúrák termésátlagának alakulása a kontrollhoz képest

1. sz. grafikon: A mikrobiális készítményekkel (talajoltó baktériumok és tarlóbontó készítményekkel) kezelt növénykultúrák termésátlagának alakulása a kontrollhoz képest

Jó szívvel ajánljuk a gazdálkodóknak a Magyar Talajvédelmi Szövetség Tagjainak minőségi, megbízható mikrobiális termékeit, mely most az AÖP-ben 2 pontos támogatást ér.

További információért forduljanak bizalommal Szövetségünk Tagjaihoz!

talajbakterium.hu

(x)

NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Még a legjobb áron!
AgroFood 2024
Még a legjobb áron!
Agrárium 2024
50% kedvezmény kistermelőknek, őstermelőknek és fiatal gazdáknak!
EZT OLVASTAD MÁR?