Napraforgó technológia a Phylazonit NG termékeire alapozva!

Napraforgó technológia a Phylazonit NG termékeire alapozva! (x)

PR
A napraforgó termesztésének sikere a megfelelő genetikai adottságú hibrid mellett a jól kivitelezett agrotechnikában rejlik. A napraforgó a betegségekkel szembeni fo­gékonysága miatt nagyon igényes a vetés­váltásra, ezt azonban nem minden esetben tudjuk megfelelő módon kivitelezni. A Phylazonit techno­lógia segítséget nyújthat a szűk vetésforgó okozta problémák kezelésében is.

1. Tápanyagfelvétel-fokozás és gyökérvédelem

A Phylazonit Talajoltó NG baktériumtörzsei elősegítik a csírázó növény gyökeresedését, növényi hormonokat termelnek, tápanya­gokat kötnek meg és mobilizálnak. A víz- és tápanyagigényes napraforgó esetében óriási jelentőséggel bír a kezelés hatására mélyebbre hatoló gyökérzet. Az egyenlete­sebb keléssel, vastagabb szárral, magasabb és homogénebb növényállománnyal lehe­tőségünk nyílik a termesztett hibridek ge­netikai potenciáljának kihasználására, illet­ve a homogén állomány növényvédelme is egyszerűbbé válik ezáltal.

A Phylazonit Talajregeneráló NG készít­ményben található törzsek megvédik a csí­rázó növényt a gombás fertőzésektől és se­gítik a gyökérképződést. Emellett elvégzik a szerves formában található tápanyagok feltárását, biztosítva azok felvehetőségét a növények számára. A készítmény alkalma­zását alacsonyabb kémhatású (pH 5,5–6,5) talajokon, illetve szűk vetésforgó esetén ja­vasoljuk. A készítmények kijuttatása magágyba dolgozva vagy vetéssel egy menetben, 15–20 l/ha dózisban történik.

Phylazonit Rizo NG készítményünk speci­ális baktériumtörzseinek – a növény fejlő­désének támogatása mellett – a Fuzárium és Sclerotinia elleni gyökérvédelem a fő feladatuk. A termék használatával kiemelkedő eredményeket értek el a gazdálkodók napraforgó esetében az elmúlt évek során.  

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a Phylazonit Rizo NG készítmény savanyú és semleges talajtípuson is kiváló választás, a kezelésre az összes haszonnövény közül talán a napraforgó reagál a legkiemelkedőbb módon. Kiváló példa erre egy Bács-Kiskun megyében beállított szántóföldi kísérletünk 2023-ban. Készítményünket 15 l/ha dózissal kijuttatva 340 kg/ha terméstöbbletet realizáltunk.

Ajánlott kijuttatása vetéssel egy menetben, 15–20 l/ha dózisban.

2. Növénykondicionálás

Az Energia Humin a benne lévő humin- és fulvosav kelátképző tulajdonságainak köszönhetően kiemelkedő szerepet játszik a tápelemek megkötésében, hasznosulásában, illetve induló lombkezelésként a klimatikus és nö­vényvédő szer okozta stresszhatás (pl. per­zselés, sárgulás) csökkentésében. Az állo­mányban történő gyomirtás esetén a gyomirtóval (pl.: Pulsar Plus) egyszerre kijuttat­ható, jelentősen csökkenti a sárgulás (yel­low flash) kialakulását, azaz a gyomirtó szer okozta stresszhatást. A készítmény kijuttatása 3-4 leveles állapottól, 5 l/ha dózisban javasolt.

A napraforgónak fokozott szüksége van bórra és kénre. A bór – többek között – kulcsfontosságú a ter­mékenyülésben. Az Energia Bór kiemel­kedő bórtartalommal tökéletes megoldás lehet a technológiában. Felhasználása 6–8 leves állapotban, illetve a csillagbimbós állapothoz minél közelebb (növényvédő szeres kezeléssel egybekötve), 2 l/ha dózisban történik.

Kénhiányos állapotban jelentős hajtásnöve­kedés-lassulással és ennek következménye­ként terméskieséssel számolhatunk. En­nek elkerülésére javasoljuk csillagbimbós állapotig, 2–4 l/ ha dózisban az Energia Kén lombtrágyánkat, amellyel megelőzhetjük a kénhiány tüneteit, illetve azok megjelené­sekor pótolhatjuk e fontos tápelemet.

Energia Plusz készítményünk a nitrogén és kén mellett 6 féle mikroelemet tartalmaz. Kijuttatását az intenzív fejlődési szakaszok­ban ajánljuk (a fotoszintézis, fehérjeszintézis támogatásához), 8–10 leveles állapottól csillag­bimbós állapotig, 30 l/ha dózisban.

3. Talajszerkezet-javítás, lebontás és humifikáció

A Phylazonit Tarlóbontó NG készítményünk a tarlómaradványok gyors lebomlását teszi lehetővé, a talaj tápanyagkészletét növe­li, megkönnyíti a talajművelési, vetőmag­ágy-készítési munkákat. A szár- és gyökér­maradványok elbontásával felszabadítjuk a bennük lévő tápanyagokat, ugyanakkor hozzájárulunk egy intenzív talajélet kialaku­lásához. Fontos tudnunk, hogy a naprafor­gó az utóveteményre csírázásgátló hatás­sal (allelopátia) bír, a szárbontást ez okból is célszerű támogatnunk. A készítmény felhasználása 15–20 l /ha dózisban, a szárma­radványokra permetezve, majd azokat a ta­lajba dolgozva történik.

Phylazonit TrichON tarlóbontó készítményünk Trichoderma asperellum gombatörzse kiváló cellulóz- és hemicellulóz-bontó képességével a szármaradványok lebontását segíti 50 g/ha dózisban. Egyben a kórokozó gomba fajok (Aspergillus, Fusarium) fertőzési nyomása is csökkenthető azok kiszorításával és tápanyagforrásuk eltűnésével.

Új talajkondicionáló termékünk FloraHumusz néven magas huminsav- és fulvosav-tartalmá­nál fogva jelentős komplexképző hatással bír, a mikroelemek felvételét segítve, illetve sejtélettani folyamatok befolyásolásával a növény aszálytűrő képességét növeli. Laza szerkezetű, homokos területeken különösen ajánlott használata. Felhasználása 0,2–0,4 l/ha dózisban, vetés előtt, vagy vetéssel egy időben kijuttatva javasolt.

További információkért keresse tanácsadóinkat.

phylazonit.hu
Facebook
Instagram

(x)

NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
EZT OLVASTAD MÁR?