Magyar Növénytermesztésért Termékdíj Pályázat 2024

Magyar Növénytermesztésért Termékdíj Pályázat 2024 (x)

PR
Magyar Növénytermesztésért Termékdíj Pályázat 2024

Dr. Gyuricza Csaba a termékdíj pályázatok fővédnöke

A zsűri tagjai:

Prof. Dr. Gyuricza Csaba – a MATE (Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem) rektora, a zsűri elnöke, egyben a termékdíj pályázatok fővédnöke

Sipos József –  címzetes egyetemi docens, a Sumi Agro Hungary Kft. munkatársa, a Sipos Gazda brand tulajdonosa

Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D – az SZTE (Szegedi Tudományegyetem)  Mérnöki Kar Gépészeti Intézet docense

I. Növénytermesztés

Input anyagok (vetőmag, agro-kemikália), termesztéstechnológia 2024

Bírálati összefoglaló

Nagydíj:

Agrova Kft. – Speciális mikrobiológiai talajoltó készítmények a talaj foszforkészletének feltárására

Összegzés: A Phylazonit, mint márka név különböző baktériumkészítményeket foglal magában.

Az Agrova Kft., mint a Phylazonit termékek forgalmazója 2003-ban kezdte meg működését majd 2009-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Beszterecen megépült üzemmel bővítették értékesítési kapacitásaikat.

A talaj javításáért folytatott töretlen kitartó munkájuknak köszönhetően folyamatosan fejlesztik termékeiket és szolgáltatásaikat, igazodva ezzel is a piaci igényekhez és a megváltozott gazdasági körülményekhez.

A gyár és a laboratórium fejlesztésével párhuzamosan egy szakmailag képzett, támogatói csapattal a kutatást és a fejlesztést is magasabb szintre emelték, megnövelték a baktériumtörzsek környezeti alkalmazkodó képességét, a talajban történő elterjedésének, szaporodásának képességét, stressztűrő és túlélő képességét. Ennek is köszönhetően újabb és újabb termékek jelentek meg a termékpalettájukon: Phylazonit NG Organic TK, Phylazonit NG Borsó, Phylazonit NG Lucerna, Phylazonit NG Trichon is.

Szakmai csapatuk kiváló munkájának köszönhetően 2023-ban is számos új termékkel jelentek meg: Phylazonit NG talajoltó N+, Phylazonit NG talajoltó P+, Phylazonit NG talajregeneráló N+, Phylazonit NG talajregeneráló P+, Phylazonit NG TrichON tarlóbontó.

A termék leírása az újdonságtartalom kiemelésével

Az eszenciális növényi tápanyagok közül a foszfor a legnehezebben felvehető elem, ugyanakkor a nitrogén után a növénytermesztés sikerességét leginkább meghatározó tápanyag.

A talajban rendszerint van elegendő foszformennyiség, ugyanakkor legnagyobb része vízoldhatatlan formában található és a növények számára felvehetetlen. A talaj foszfortartalmát 0,02-0,1 % között határozza meg a legtöbb hivatkozás, ennek a foszfornak azonban csak 0,1%-a áll rendelkezésre növények számára.

Az elmúlt három évben, 2021 és 2023 között a műtrágya árak drasztikus emelkedésével a foszfor

műtrágyák felhasználása harmadára esett vissza (98000 tonnáról 35000 tonnára).

A foszfor-mobilizáló baktériumok a talajban lévő – javarészt - oldhatatlan szervetlen foszforformákat (kálcium-foszfát, apatit, vas-foszfátok) többféle módon képesek a növény számára felvehető szervetlen (inorganikus) foszfáttá alakítani.

Fejlesztéseik eredményeképpen 2023-ban piacra hozott Phylazonit NG Talajoltó foszfor+ és Phylazonit NG Talajregeneráló foszfor + elnevezésű termékeinkben 4-4 speciális baktériumtörzs képes magas hatékonysággal olyan ortofoszfátokká alakítani a felvehetetlen, lekötött szervetlen foszfort, melyek a növények számára is felvehetőek.

A termékek különlegessége, hogy olyan törzseket használunk fel bennük, melyek az adott készítmény funkciójának megfelelően egy időben végzik a növények fejlődésének támogatását - növényi hormonok termelésével, légköri nitrogén megkötésével, kórokozó gombák visszaszorításával antifungális anyagaik segítségével – és alakítják oldható formává az alacsony és magas pH tartományban lekötött foszfort.

Mind a 4-4 törzs képes magas hatékonysággal elvégezni ezt a feladatot többféle mechanizmus útján.

A szakmai bíráló bizottság véleménye szerint, egyedülálló a mikrobiológiai készítmények piacán. A beadott pályamű igényes, innovatív szakmai tartalommal alátámasztott munka. Hazai fejlesztés eredményeként is segíti, a magyar gazdák eredményes termelői munkáját.

I. díj

PRO-FEED Kft. A vetőmag minőségi paramétereinek javítása növényélettani alapokon EQUILIBRIUM növényegészségi kezeléssel

Összegzés: A Pro-Feed Kft. 1997-ben alakult kizárólag magyar befektetői háttérrel. A cég kezdetben a gazdasági haszonállatok takarmányozására specializálódott, majd 2009-től a növények tápanyagellátásával bővítette portfólióját, hogy így lefedje a mezőgazdaság teljes vertikumát.

Vállalati filozófiájuk szerint kizárólag magas hozzáadott értékű termékeket és szolgáltatásokat értékesítenek a magyarországi piacon oly módon, hogy a partnereinknek nyújtott hiteles és naprakész szaktanácsadással biztosítják ezek hatékony felhasználását.

Partneri körükbe a kis- és nagyüzemek egyaránt beletartoznak. Hisznek abban, hogy a növénytermesztés sikerességét és biztonságát a gazdasági növényeink ellenálló-képességének és egészségi állapotának javításával jelentős mértékben növelni lehet. A gazdasági- és természeti környezet változásával (növekvő élelmiszer-fogyasztás, szélsőséges éghajlati jelenségek, növényvédő szer hatóanyagok kivonása stb.) folyamatos az igény a Pro-Feed Kft. által is képviselt, újszerű megoldások piaci bevezetésére.

Elkötelezettek, hogy a hazai növénytermesztés számára olyan innovatív termékeket biztosítsanak, amelyek a mögöttük álló hazai és nemzetközi kutató háttérrel együtt hozzájárulnak a növénytermesztés biztonságának javításához. Ennek hármas alappillérei pedig az okszerű növénytáplálás, a növények élettani folyamatainak támogatása és a stresszhatások elleni védelem.

A téma jelentősége: Hazánk talajtani és klimatikus adottsága miatt alkalmas kiváló minőségű szántóföldi vetőmagok előállítására. A magyar vetőmag termesztésnek nagy hagyományai vannak, illetve a hazai piac stabil szereplői azok a nemesítő házak (pl. Marton Genetics, GK Szeged), amelyek mind a mai napig jelentős területen szolgálják ki a gazdákat elsősorban kalászos és kukorica vetőmaggal.

Az őszi gabonafélék közül a legnagyobb területen termesztett őszi búza és őszi árpa kultúrákra jellemző, hogy a növénytermesztő gazdaságok – évjárattól függően – 60-70%-ban saját termesztésű, ún. fogott magot vetnek. Ennek megfelelően a hazai termelők minden évben közel 150 ezer tonna búza vetőmagot állítanak elő, amelynek minőségéért nem egy professzionális vetőmag előállító gazdaság, hanem konvencionális gazdálkodást folytató üzemek felelnek.

A vetőmag minősége (csíraképessége) határozza meg a kikelt növények számát, ami az ún. terméselemek közül (terméselemnek nevezzük a növények azon szerkezeti elemeit, amelyeknek száma, nagysága/mérete és/vagy tömege közvetlenül meghatározza a végső hozamot) az első és a termés szempontjából fontos elem. Amennyiben tehát a vetőmag előállítása során javítani tudjuk ezt a paramétert, egyidejűleg javítani tudjuk a termelés eredményességét is.

Az Equilibrium növénykondícionáló készítményt, speciális enzimek képezik, amelyek az állati szövetekben található kémiai kötések precíz hasításával dolgoznak. A módszer lehetővé teszi, hogy a nagy tisztaságú végtermékek biológiailag aktív formában maradjanak, és ne alakuljanak át inaktív izomerekké. Az Equilibrium gyártásához algakivonatot és vágóhídi hulladékot használtak fel.

Külön érdekesség, hogy a termék Magyarországon elsőként (és azóta is egyetlenként) kapott engedélyt stressz kezelésre, tehát jelenleg az egyetlen készítmény, amelynek stressz (pontosabban stop-stressz) elleni hatékonyságát hivatalos biológiai hatékonysági vizsgálatai igazolták. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az Equilibrium összetételének megfelelő és elvárt hatással volt a vizsgált növényfajok termésének csírázási mutatóira.

A pályamunka több kísérlettel alátámasztott, szakmailag jól bemutatott volt.

II. díj.

PRO-FEED Kft. és konzorciumi tagjai A Hód- Mezőgazda Tanösvény eredményei 2023-ban, továbbfejlesztése és edukációs programjának bővítése 2024-ben

Összegzés: Tanuljunk együtt a Hód-Mezőgazda Zrt. tematikus tanösvényén!

Ezek voltak a Hód-Mezőgazda Tanösvény hívó szavai az elmúlt évben. A felnőtt továbbképzés ügyét felvállaló kezdeményezés azon a felismerésen alapult, hogy a mezőgazdaságban tapasztalható felgyorsult technikai fejlődés és a technológiai váltásra való igény a tudásátadásnak új formáit követeli meg. A digitalizációban, az automatizációban, a robotikában rejlő potenciál kihasználása csak a felhasználói tudás bővítésével és frissítésével elérhető.

A termelésben dolgozó agrár szakemberek átfogó továbbképzéséhez olyan új módszereket kell találni, amelyek alkalmasak nemcsak egyes technológiai elemek, hanem egy-egy rendszer működésének bemutatására, a hozzá kapcsolódó ismeretek gyors és hatékony átadására. A legfontosabb szempontok a gyakorlat orientáltság és a szemléltetés. Szakítani kell a meglévő formákkal, azaz a továbbképzés helyszínét ki kell helyezni a terepre (demonstrációs lehetőség). A résztvevők létszámának „korlátozásával” (max. 20 fő) lehetőséget kell biztosítani a kérdések feltételére, mert a konzultatív jelleg az ismeretek átadását a hallgatók problémáinak mentén vezeti. Az élményszerű oktatás biztosítja az átadni kívánt információ könnyebb és gyorsabb feldolgozását, elfogadását.

Már akkor az volt az elképzelés, hogy a terv megvalósulása túlmutasson a díjátadón történteken, és májusban a kiállítás látogatói legyenek a projekt legnagyobb nyertesei. A koncepció az volt, hogy a házigazda Hód-Mezőgazda Zrt. mezőgazdasági tevékenységét hatékonyan működő egységként és gyakorlati szemszögből mutassák be szakembereknek és érdeklődő laikusoknak egyaránt. A növénytermesztési ágazat azt is el szerette volna érni, hogy a leginkább az állattenyésztéshez köthető bemutatók mellett a növénytermesztők számára is létrejöjjön egy demonstrációs tér, ahol a tömegtakarmány bázis előállításának rendszerét mutatják be: A TERMŐFÖLDTŐL A TAKARMÁNYOZÁSIG.

A konzorciumi megvalósítás lehetővé tette, hogy mindig az adott szakterületen ismert és elismert előadótól kapjanak hiteles információt a látogatók. Ennek megfelelően a tanösvény tematikája és azok felelősei a következők voltak:

  • Takarmánynövény termesztés, üzemi gyakorlat
  • Talajtan
  • Talajbiológia és a talajok szervesanyag-gazdálkodása
  • Talajművelés
  • Növény- és stresszélettan
  • Növényi fejlődéstan és a biostimulátorok alkalmazása
  • Takarmány-minősítés, szakmai tanácsadás

A tanösvény konzorciuma a 2023-as kiállítás zárása után is folytatta a megkezdett együttműködést. Ennek célja egyrészt az volt, hogy az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok edukációs programjaként folyamatos kommunikációt biztosítson a tevékenységéről, illetve további lehetőséget keressen a már bevált továbbképzési módszer bővítésére.

augusztusában a konzorcium vezetése nevezte a tanösvény szelvényét a Magyar Talajtani Társaság és az Agrárminisztérium által meghirdetett Év Talaja versenyre.

A közönségszavazás eredményeként a Tanösvény szelvénye elnyerte a 2023 Év Talaja díjat.

A Tanösvényre felépített edukáció fő üzenete az, hogy a mezőgazdaság minden részvevőjét megkívánja szólítani a Konzorciumi tagok mezőgazdaságban betöltött komoly szakmai szerepvállalásának köszönhetően. Ezen túlmenően a jövő szakembereinek is jelentős tanulási és szemléltetési lehetőséget biztosít az SZTE Mezőgazdasági Karnak aktív részvételével és jelenlétével. Harmad-részt pedig a Tanösvény felépítésnek és összetettségének köszönhetően Agrárturisztikai célként az is feladat, hogy a kiállításra látogató családok is érdekesnek találják.

A meghatározott célokat a meglévő Konzorciumi felépítéssel és létszámmal kívánják megvalósítani, látva a belefektetett energiát és tudva azt, hogy a Konzorciumi tagok közül többen több éves, illetve évtizedes kapcsolatban állnak a Kiállítással, úgymint az Agrova Kft. (Phylazonit Kft.), az Axiál Kft., a Pro-Feed Kft, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. és az ExperiPlant Kft.

III. díj

Alpha Vet Kft. - Organit Algás Bór

Összegzés: Az Alpha-Vet Kft. magyar tulajdonú, 32 éve működő vállalat, 2023-ban meghaladta a 32 milliárd Forintos árbevételt. Növények védelmét környezetbarát módon, agrotechnikai módszerek és betegségellenálló növényfajták fejlesztése mellett, olyan készítmények alkalmazásával biztosítjuk, amelyek nem sorolhatók hagyományos növényvédő szerek közé, viszont képesek serkenteni a növények természetes védekező mechanizmusait. Ezeknek a termékeknek a használata lehetővé teszi a védekezés hatékony és költséghatékony megvalósítását.

Az Alpha-Vet Kft. az ALPHAPLANT üzletágának keretén belül kínált termékek természetes, környezetbarát megoldásokat nyújtanak még szélsőséges időjárási körülmények között is. Az új fejlesztéseknek köszönhetően jelentős eredményeket értek el a növényvédelem és táplálás terén, növény- és talajkondicionáló, valamint lombtrágya termékeikkel. Ezzel hozzájárulva a termesztés környezettudatosabbá tételéhez. Kínálatukban szereplő összes termék természetes összetevőkből áll és BIO minősítéssel bírnak.

Az Organit termékcsalád nem ismeretlen a hazai és nemzetközi piacon sem. A növények saját védekező rendszerét stimuláló Organit bór, a növények lombozatán keresztül hat.

A növénytermesztésnek szüksége van olyan természetes alapanyagokra, amelyek megfelelő mikro- és makroelem pótlásra képesek.

Az Organit Algás bórt több éve fejlesztik, első változata az Organit Bór már évek óta a magyar piacon is elérhető a gazdák számára. Magyar kutatások eredményeként tagjai sikeresen alkalmazhatóak a kiegyensúlyozott növényi életfolyamatok fenntartására, a magvetéstől egészen a növények életciklusainak végéig.

II. Növénytermesztés

Technika-technológia (gépek, eszközök, agrárinformatika) 2024

I. díj: Axiál Kft. - Horsch Maestro 7 TX függesztett precíziós szemenkénti vetőgép

Indoklás: Horsch Maestro 7 TX függesztett precíziós szemenkénti vetőgép pályázati anyaga mind tartalmilag és formailag a kiírtaknak megfelelően készült el, a téma aktualitása és gazdaságossági szerepe igen releváns a mezőgazdasági termelői környezetben. Nem egy hagyományos 3 ponton függesztett szemenkénti vetőgép, annál sokkal több, kompakt és univerzális gép, melynek vetőkocsija teljesen megegyezik a 8., vagy 12 soros vontatott kivitelű vetőgépek vetőegységével. Alkalmas több kultúrnövény vetésére, a hidraulikusan változatható sortávolságnak köszönhetően, a munkaszélességét 2,6m-től egészen 4,8m-ig tudjuk változtatni, ezáltal univerzálisan alkalmazható különböző méretű mezőgazdasági vállalkozások esetében. A Horsch Maestro vetőgépek eddig is alkalmasak voltak hagyományos kapásnövények mellett cirok, repce, szója vetésére, de eddig 50cm volt a minimális sortávolság, a Maestro 7TX esetében akár 35 cm-es sortávolsággal is tudunk dolgozni, ezáltal univerzálisabb lett, ezen kívül alkalmasabb lett speciális felhasználásokhoz, például a vetőmagtermesztéshez, vagy a munkaszélességen belüli különböző sorszélességekhez. Ezen paraméterek mellett kijelenthető, hogy a sokoldalúság jellemezi, a gazdálkodók számára a teljes kapacitással és  egész évbe lehetővé teszi a használhatóságot, ami viszont gazdaságossági előnyöket eredményez a hektáronkénti gépköltségekre vonatkozóan. Ezek alapján megállapítható, hogy ötvözi a nagy munkaszélességű gépek tudását a kompakt méretettel pedig az apróbb területen való gyors és hatékony munkavégzést. A precíziós gazdálkodásban, kisebb gazdaságok látókörébe is bekerülhet, de inkább közepes területeken gazdálkodók számára alkalmas, illetve többféle sortávolságot alkalmazó nagyobb üzemek esetében kiváló választás.

II. díj: Axial Kft. - Vervaet Hydro Trike XL önjáró hígtrágya kijuttató 

Indoklás: Vervaet Hydro Trike XL önjáró hígtrágya kijuttató gép pályázati anyaga a kiírtak szerint történt, mind formai és tartalmai követelményeknek megfelelt, innovatív pályamunka a talajaink termőképességének figyelembe vétele mellett. A hígtrágya kijuttató új technológia megoldásokkal rendelkezik, felépítésében azonban az egyszerű tényszerű megoldásokra törekszik, ezáltal elősegítve a költséghatékony fenntartást és üzemeltetést, A kijuttató gép alkalmas tápanyagban gazdag és folyékony halmazállapotú fermentációs maradék talajba történő injektálását. Az önjáró hígtrágya kijuttató ideális, bérvállalkozónak, növénytermesztőnek, állattenyésztőnek és biogáz gyártó üzemek esetében a fermentációs maradékok kijuttatására. A gép megbízhatósága, egyszerűsége, innovatív megoldásai garancia a termelékenységi mutatók optimalizálására. A területteljesítménye és munkavégzése hatékony munkavégzést tesz lehetővé, a gazdaságossági szempontok figyelembevételével, ami a mai gazdasági és termelői környezetben rendkívül releváns. A talajtaposási kár csökkentése mellett a precíziós technológiákhoz és munkavégzéshez is alkalmas. Trimble GPS és a  hozzá kapcsolt automatikus robotkormányzása biztosítja, hogy az elvégzett munka átfedések nélkül történjenek, így az egyenletes kijuttatásra törekedve. A helyspecifikus hatóanyag kijuttatás megvalósítható a hígtrágya kijuttató géppel mivel NIR szenzorral szerelték fel, így környezetvédelmi szempontok is előtérbe tudnak kerülni.

III. díj: Axial Kft. - CLAAS  VARIANT 565 RC és SMART DENSITY tömítő rendszer

Indoklás: A pályázat formai és tartalmi követelményeknek eleget tesz, a téma aktualitása és időszerűsége jelentős a szálastakarmány betakarítás technológiáján belől. A téma feldolgozása és az ábrák megfelelő használata a könnyebb megértést és elemzést teszi lehetővé. A Variant 500 sorozat esetében sikerrel integráltak több pozitív változtatást a kezelői kényelem és karbantartás terén, valamint optimalizált bálasűrűség és a finomított hálós kötözésnek terén, mindeközben a gyakorlati követelményeknek is megfelelnek a talajkímélő kerékméretek segítségével. A legnagyobb újdonsága a frissített kamranyomás szabályzó rendszer, aminek köszönhetően a változó kamrás Variant lágymagkezelés terén a fix kamrás rendszerek teljesítményét nyújtja „PUHA LÁGYMAG, FIX KAMRA NÉLÜL”. Új vezérlőtömb segítségével elérték, hogy külön álló körök vannak mindkét hevederfeszítő kamrához. A bálázás során a pozíció és kamranyomás értékei is külön mérhetőek, mindkét kar esetében. Ezáltal nem csak a lágymag válik tökéletessé, hanem a bála külső részén is nagyobb nyomás érhető el, így kívül is sűrűbb lesz a bála és az időjárásnak ellenáll. Ezen kívül még a belső mag mérete és nyomásértéke fokozatmentesen állítható. A talajvédelem egyre fontosabbá válik a gazdálkodók és bérvállalkozók számára, különösen kényesebb talajösszetételű területen dolgozó gépek esetében, melyre megoldást és választ ad a CLAAS  VARIANT 565 RC típusú bálázógép.

(x)

NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Támogatott tartalom

Kramer szerviz KITE alapokkal (x)

A gépek megítélését a műszaki tartalmon túl nagyban meghatározza, hogy karbantartás és meghibásodás esetén a javításuk milyen hatékonysággal történik.

Támogatott tartalom

Új termék a Hungrana portfolióban (x)

Hazánk egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó vállalata az elmúlt időszakban is előre tekintett, a fejlesztések eredményeképpen új termékkel bővíti portfolióját.

FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
EZT OLVASTAD MÁR?