SAJTÓKÖZLEMÉNY: Halgazdálkodók figyelem!

agrarszektor.hu
Meghirdették a Halastavi Környezetgazdálkodási Programot (HKP) - hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.

Agrárium 2023 konferencia

Az évkezdet egyik legfontosabb rendezvénye Kecskeméten: a konferencia célja, hogy bemutassa azokat a legjelentősebb támogatási, jogszabályi, finanszírozási, piaci, innovációs és gépesítési változásokat, amelyek alapvetően meghatározhatják az ágazati vállalkozások 2023-as tevékenységét. Minden hazai agrárszereplőnek elengedhetetlen információs forrás!

A Halastavi Környezetgazdálkodási Program (HKP), az Európai halászati Alap (EHA) - Halászati Operatív Program (HOP) 2-es prioritási tengelye szerinti támogatás, melyet a 110/2011.(XI.24.) számú VM rendelete és a 175/2011.(XI.30.) számú MVH közleménye tartalmaz.

A támogatás jellege területalapú, vissza nem térítendő támogatás. Összege 52.000 Ft/ha. A támogatás ügyfelenként és gazdálkodói évenként főszabály szerint nem haladhatja meg az ügyfél előző évi halászati árbevételének 15 %-át.

Támogatási kérelmet benyújthatnak mezőgazdasági termelők, őstermelők, Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozók, egyéni cégek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, ha tógazdasági haltermelési és/vagy haltenyésztési tevékenységet folytatnak.
A támogatási kérelmet a 175/2011.(XI.30.) MVH közlemény alapján, az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.
A támogatási kérelem 2011. december 1.-31. és 2012. augusztus 1.-30. között, az MVH közleményben megjelent címre nyújtható be, postai úton.
A támogatási kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyt, a halászati árbevételt bizonyító könyvelési anyagot, 30 napnál nem régebbi földhasználati lapot, Tenyészet Igazoló Lap másolatát, a halastó lecsapolására, szárazon tartására és feltöltésére vonatkozó dokumentációt, az előző évre benyújtott "Lehalászás" c. jelentő lap másolatát és az adott évre vonatkozó nádaratási tervet.

Ha bérelt területről van szó, akkor a haszonbérleti szerződés másolatát is mellékelni kell.
A kötelezettségvállalásra és átruházásra több szabály is vonatkozik, de ezekkel akkor kell foglalkozni, ha erre az igény menetközben felmerül. Alapszabály, hogy egy támogatási egység, a támogatási időszakon belül, csak egyszer ruházható át.

Technológiára vonatkozó kötelezettségek:
• A támogatott halastavat 3 évenként egyszer le kell csapolni, illetve fel kell tölteni és ezt legkésőbb 10 nappal előtte, be kell jelenteni az MVH-nak.
• Trágyázásra, csak istállótrágya használható.
• A nád aratására csak december 1. és február 28. között kerülhet sor a rizómák megsértése nélkül. A nádas területéből 10 %-ot a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóságának kijelölése alapján lábon kell hagyni.
• Legalább 100 kg/ha halat telepíteni kell évente, kivéve az igazoltan ivadéknevelő tavakat.
• A takarmányozási hozam nem haladhatja meg a 60 %-ot.
• Tógazdasági Napló vezetése kötelező.

Az első éves támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül. További évekre vonatkozó kifizetési kérelmeket évenként szeptember 1. -30. között lehet benyújtani.
A kifizetés két részletben (részletenként legfeljebb 26.000 Ft/halastó hektár összegben) történik. A 2011-ben benyújtott kérelmek esetében 2012. március 31.-ig, további években november 30.-ig folyósítják a támogatást.
Az ellenőrzéseket, jogkövetkezményeket és az a teljesítés lehetetlenülésére vonatkozó szabályozást a rendelet részletesen tartalmazza.

További információ és segítség az Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatától kapható a szaktan@agrarkamara.hu e-mail címen!
Forrás: MA

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárium 2023
A tavasz meghatározó agrárgazdasági eseménye március 21-én Kecskeméten.
EZT OLVASTAD MÁR?