SAJTÓKÖZLEMÉNY: Halgazdálkodók figyelem!

agrarszektor.hu
Meghirdették a Halastavi Környezetgazdálkodási Programot (HKP) - hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.

HOLNAP JÖN AZ AGROFUTURE 2024 KONFERENCIA 

Fenntarthatóság és innováció az agráriumban

Az AgroFuture 2024 konferencián előad Feldman Zsolt, Hadászi László, Nemes Imre, Petri Bernadett és Vajda Péter is! Még nem késő regisztrálni!

A Halastavi Környezetgazdálkodási Program (HKP), az Európai halászati Alap (EHA) - Halászati Operatív Program (HOP) 2-es prioritási tengelye szerinti támogatás, melyet a 110/2011.(XI.24.) számú VM rendelete és a 175/2011.(XI.30.) számú MVH közleménye tartalmaz.

A támogatás jellege területalapú, vissza nem térítendő támogatás. Összege 52.000 Ft/ha. A támogatás ügyfelenként és gazdálkodói évenként főszabály szerint nem haladhatja meg az ügyfél előző évi halászati árbevételének 15 %-át.

Támogatási kérelmet benyújthatnak mezőgazdasági termelők, őstermelők, Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozók, egyéni cégek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, ha tógazdasági haltermelési és/vagy haltenyésztési tevékenységet folytatnak.
A támogatási kérelmet a 175/2011.(XI.30.) MVH közlemény alapján, az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.
A támogatási kérelem 2011. december 1.-31. és 2012. augusztus 1.-30. között, az MVH közleményben megjelent címre nyújtható be, postai úton.
A támogatási kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyt, a halászati árbevételt bizonyító könyvelési anyagot, 30 napnál nem régebbi földhasználati lapot, Tenyészet Igazoló Lap másolatát, a halastó lecsapolására, szárazon tartására és feltöltésére vonatkozó dokumentációt, az előző évre benyújtott "Lehalászás" c. jelentő lap másolatát és az adott évre vonatkozó nádaratási tervet.

Ha bérelt területről van szó, akkor a haszonbérleti szerződés másolatát is mellékelni kell.
A kötelezettségvállalásra és átruházásra több szabály is vonatkozik, de ezekkel akkor kell foglalkozni, ha erre az igény menetközben felmerül. Alapszabály, hogy egy támogatási egység, a támogatási időszakon belül, csak egyszer ruházható át.

Technológiára vonatkozó kötelezettségek:
• A támogatott halastavat 3 évenként egyszer le kell csapolni, illetve fel kell tölteni és ezt legkésőbb 10 nappal előtte, be kell jelenteni az MVH-nak.
• Trágyázásra, csak istállótrágya használható.
• A nád aratására csak december 1. és február 28. között kerülhet sor a rizómák megsértése nélkül. A nádas területéből 10 %-ot a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóságának kijelölése alapján lábon kell hagyni.
• Legalább 100 kg/ha halat telepíteni kell évente, kivéve az igazoltan ivadéknevelő tavakat.
• A takarmányozási hozam nem haladhatja meg a 60 %-ot.
• Tógazdasági Napló vezetése kötelező.

Az első éves támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül. További évekre vonatkozó kifizetési kérelmeket évenként szeptember 1. -30. között lehet benyújtani.
A kifizetés két részletben (részletenként legfeljebb 26.000 Ft/halastó hektár összegben) történik. A 2011-ben benyújtott kérelmek esetében 2012. március 31.-ig, további években november 30.-ig folyósítják a támogatást.
Az ellenőrzéseket, jogkövetkezményeket és az a teljesítés lehetetlenülésére vonatkozó szabályozást a rendelet részletesen tartalmazza.

További információ és segítség az Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatától kapható a szaktan@agrarkamara.hu e-mail címen!
Forrás: MA

NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
EZT OLVASTAD MÁR?