A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

[Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletszöveg nem minősül hivatalosnak, kizárólag tájékoztatási célú közlés. A szöveg esetleges pontatlanságáért, hibájáért a Magyar Államkincstár semminemű felelősséget nem vállal.]

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. egyéni terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatás igénybevételéhez a kérelmező által egy vagy két borpiaci évben megvalósítandó tevékenységek összessége,

2. ellenőrzésen mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe,

3. fajtaváltás: az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett szőlőfajta érvényes engedéllyel
történő cseréje, ideértve az átoltást is, a szerkezetátalakítási tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi szőlőfajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével,

4. földrajzi árujelző: oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés,

5. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet,

6.

7. művelésmód: a tőkeformát, a sor- és tőtávolságot, a termelési szint magasságát és a lombfal magasságát meghatározó tevékenység,

8. összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, a kérelmező használatában lévő, akár több közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő helyrajzi számon nyilvántartott terület, amelyet a tevékenységgel nem érintett terület - kivéve út, csatorna, árok - vagy más gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg,

9. szakszerűen művelt ültetvény: olyan ültetvény, amelyben a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték,

10. szerkezetátalakítási terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása intézkedés keretében megvalósított tevékenységek végrehajtása során ajánlott, a jobb minőségű termés elérését biztosító követelményeket tartalmazó dokumentum,

11. támogatás: a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása intézkedés keretében megvalósított tevékenységek végrehajtása után igényelhető pénzösszeg,

12. támogatható területnagyság: az újratelepítési engedélyen vagy az átváltott telepítési engedélyen, az egyéni terven, a tulajdonilap-másolaton megjelölt, valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 hektár területnagyságot,

13. termesztéstechnológiai módszerek javítása: a kérelemben megjelölt területen fekvő szőlőültetvény támberendezésének kizárólag új alapanyagok felhasználásával történő teljes cseréje, amely megvalósítható a tőkék pótlásával vagy a hektáronkénti tőszám növeléssel elvégzett pótlásával együtt is, oly módon, hogy a művelet elvégzését követően a pótolt tőkék aránya az érintett ültetvényben található tőkéknek legfeljebb a 67%-a lehet, amelynek következtében a szőlőültetvény hosszú távú művelése biztosíthatóvá válik, vagy az új támberendezés gépi művelésre és gépi szüretre alkalmassá teszi a szőlőültetvényt,

14. ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes engedéllyel történő betelepítése a borvidéki tervben meghatározott szőlőfajta és művelésmód alkalmazásával, vagy jobb ökológiai adottságok közé történő telepítés,

15. ültetvény beállottsága: az ültetvényben megtalálható élő tőállománynak az ültetvény teljes tőállományához viszonyított, százalékban kifejezett értéke,

16. ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét, méretét, sor- és tőtávolságát, művelésmódját, tőállományát, szőlőfajta-összetételét soronként bemutató nyilvántartás.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.), valamint a végrehajtására kiadott rendeletek fogalommeghatározásait kell figyelembe venni.

További részletek az alábbi linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/12426282?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Most decemberben még 24% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Most decemberben még 24% kedvezménnyel!
Agrárium 2024
Most decemberben még 24% kedvezménnyel!