Zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény Program

A Magyar Államkincstár szerepe a Zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény Programban

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által, a honlapján (www.mnb.hu) meghirdetett Zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény Programban a magyarországi székhellyel rendelkező hitelintézetek és leánybankjaik, valamint pénzügyi lízing szolgáltatást nyújtó pénzügyi vállalkozások leányvállalatai (a továbbiakban együttesen: bank) vehetnek részt.

A bankok adatigényléssel élhetnek a Magyar Államkincstár (Kincstár) felé, azon ügyfeleik tekintetében, akik/amelyek a kapcsolódó – az MNB honlapján közzétett - adatátadási felhatalmazásban hozzájárultak a banktitoknak vagy személyes adatnak minősülő adatok Kincstár részére történő kiadásához, a meghirdetett zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény bank általi igénybevételi feltételei fennállásának Kincstár általi igazolása céljából.

Lényeges szempont, hogy a Kincstár csak abban az esetben jogosult a banki adatigénylésre érdemben válaszolni (azaz az abban megjelölt ügyfelek releváns támogatási adatait a banknak átadni), amennyiben az adatigényléssel érintett ügyfelek esetében már a Kincstár rendelkezésére állnak a vonatkozó adatátadásra feljogosító ügyfélnyilatkozatok.

Banki adatbekérő és az adatátadási ügyfélnyilatkozatok benyújtásának menete

A bank a meghatalmazottján (elsődleges képviseletre jogosult/meghatalmazott) keresztül tudja az adatigénylési folyamatot kezdeményezni az Kincstárnál, míg a banki ügyfelek a vonatkozó adatátadási nyilatkozatot saját jogon, vagy meghatalmazott útján tudják benyújtani a Kincstárhoz.

A Zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény Programhoz kapcsolódó jogcímspecifikus meghatalmazás elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy a meghatalmazni kívánt személyek az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény szerinti, kérelemre nyilvántartásba vett ügyfelek legyenek. A meghatalmazás készítéssel összefüggő további információk a hivatkozott közleményben, illetve a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelszolgalat oldalon érhetőek el.

Az adatbekérő és az adatátadási ügyfélnyilatkozatok benyújtására a Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felületén (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/) keresztül van lehetőség. Az adatbekérő sablon kitöltésével és az elektronikus benyújtással összefüggő felhasználói segédlet a kapcsolódó tájékoztatók között, letölthető formátumban elérhető. Ugyancsak itt érhetőek el az adatátadási ügyfélnyilatkozatok benyújtásához támogatást nyújtó segédletek is.

Banki adatigénylés elbírálásának menete

A Kincstár a tárgyhó 5. napjáig elektronikus úton beérkezett adatigénylésekre, legkésőbb a tárgyhó utolsó napjáig elektronikus úton válaszol. Amennyiben az adatbekérő nem kerül a megállapított határnapig benyújtásra, abban az esetben az adatigénylés, csak a következő hónap 5. napjáig beérkezett adatigénylésekkel együttesen kezelve, a következő hónapban kerül elbírálásra. Amennyiben a bank a hivatkozott határnapot megelőzően több adatigényléssel is él a Kincstár felé, abban az esetben kizárólag a legutolsó adatigénylés kerül érdemben elbírálásra.

A banki adatbekérőben nevesített, de az adatátadásra feljogosító nyilatkozatot be nem nyújtott ügyfelek esetében támogatási adat ugyancsak nem kerül átadásra a bank felé. Amennyiben egy határidőben beérkezett banki adatigénylésben megjelölt ügyfél tekintetében a fentiek miatt hiúsul meg a Kincstár részéről az adatátadás, abban az esetben a bank a következő havi adatigénylésével ismételten megkísérelheti a támogatási adatok bekérését. Ha az érintett ügyfél időközben pótolja a hiányzó ügyfélnyilatkozatot, abban az esetben az adatátadás teljesíthetővé válik a Kincstár részéről.

A határidőben beérkezett adatigénylésekre, legkésőbb a tárgyhó utolsó napjáig elektronikus úton válaszol a Kincstár. Az adatszolgáltatás táblázatos formában (.xlsx formátumban), az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó hatályos rendelkezések alapján kerül megküldésre az adatigénylő részáre. A bank részére megküldésre kerülő adatszolgáltatásban kizárólag azon ügyfelekre vonatkozóan szerepeltet a Kincstár adatokat, akik/amelyek esetében az adatátadás feltétlei maradéktalanul fennállnak.

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
Támogatott tartalom

Új termék a Hungrana portfolióban (x)

Hazánk egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó vállalata az elmúlt időszakban is előre tekintett, a fejlesztések eredményeképpen új termékkel bővíti portfolióját.