Sokan nem ismerik a szabályokat: csak így lehet most traktort vezetni itthon

Sokan nem ismerik a szabályokat: csak így lehet most traktort vezetni itthon

Bár vannak olyan térségek, ahol már befejezték a munkát, azért országszerte még nagyban zajlik a tavaszi vetés. Emiatt azonban a megszokottnál nagyobb számban vesznek részt a közúti járműforgalomban a mezőgazdasági munkagépek és vontatók. Ezeknek a lassú járműveknek a felbukkanása az utakon ugyan sok autós számára jelenthet bosszúságot, de valahogyan ezeknek a gépeknek is el kell jutniuk egyik pontból a másikba, akár a telephely és a szántóföld, akár két, egymástól messzebb levő földterület viszonylatában.

JÖVŐ HÉTEN AGROFOOD 2024 ÉS AGROFUTURE 2024 KONFERENCIA | KOMBINÁLT JEGGYEL 50% KEDVEZMÉNNYEL!

Az AgroFood 2024 konferencián előadóink között lesz Nobilis Márton, Hollósi Dávid, Gyuricza Csaba, Giacomo Pedranzini és Ruck János is!

Az AgroFuture 2024 konferencián előad Feldman Zsolt, Hadászi László, Nemes Imre, Petri Bernadett és Vajda Péter is!

Regisztráció most 15% kedvezémnnyel, kombinált jeggyel, az AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!

A tavaszi vetési munkálatok során a traktoroknak és a vontatott mezőgazdasági munkagépeknek a szántóföldek megközelítése során, illetve az egyik földterületről a másikra való áttelepüléskor gyakran a közutakat is igénybe kell venniük. Azt mindenki tapasztalta már, hogy milyen az, amikor a mezőgazdasági járművek lassan haladva elfoglalják az utakat, azt viszont sokan sokan nem tudják, hogy milyen munka- és közlekedésbiztonsági szabályokat kell betartaniuk ezeknek a gépeknek a biztonságos üzemeltetésük és közlekedésük során.

Melyek a legfontosabb tudnivalók a mezőgazdasági járművek közlekedésével kapcsolatban?

A közutakat igénybe vevő önjáró erő- és munkagépeknek, szállítójárműveknek a police.hu által összegyűjtött információk alapján a következőkkel kell rendelkezniük:

 • hatósági jelzéssel,
 • állandó vagy ideiglenes rendszámmal,
 • forgalmi, vagy ideiglenes forgalmi engedéllyel,
 • kötelező gépjármű felelősségbiztosítással (továbbiakban: KGFB).

Azokon a járműveken, amelyek képesek 25 km/h sebességnél gyorsabban haladni, három betűből és három számból álló rendszámnak kell lennie, valamint érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes KGFB-vel is rendelkeznie kell. Ezek a gépek közúton maximum 40 km/h sebességgel közlekedhetnek és kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük. Azok a gépek, amelyek a 25 km/h sebességnél lassabban haladnak, és amelyek rendszeresen használják a közúthálózatot, piros színű rendszámmal kell, hogy rendelkezzenek, kiegészítve érvényes forgalmival és érvényes KGFB-vel.

Az ideiglenes rendszám mellé egy indítási napló, egy ideiglenes forgalomban tartási engedély és egy érvényes KGFB kell, hogy tartozzon. Az új szabályozás értelmében a közlekedési igazgatási hatóság az indítási naplóba, annak hitelesítésével egyidejűleg bejegyzi a volt M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával használni kívánt járművek fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító jelét, vagyis alvázszámát. Fontos tudnivaló, hogy az ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényessége 2022. július 1-jétől már nem hosszabbítható meg cserével, a hatóságnak jogosultság fennállásának igazolása esetén a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti "I" jelű ideiglenes rendszámtáblát és ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadnia.

Mit szükséges még észben tartani a munkagépek közúti közlekedése során?

A szükséges papírok és dokumentumok megléte a szabályos közlekedés egyik része. A fentebbi feltételeken túl a következő szabályokat és előírásokat kell észben tartaniuk azoknak, akik a munkagépükkel a közúton kívánnak haladni:

 • Mielőtt a jármű vezetője a géppel a telephelyről elindul, köteles ellenőrizni a kormányberendezést, a fékberendezést, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését. Ennek az ellenőrzésnek teljeskörűen ki kell terjednie a pótkocsira, illetve a további vontatmányokra is.
 • A rakományt úgy kell elhelyezni a járműveken, hogy az a vezetőt ne zavarja a szabad kilátásban, valamint a forgalomban résztvevő többi közlekedőt ne veszélyeztesse. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a rakomány rögzítésére, letakarására, és a közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére is.
 • A járművezető az úthasználat megkezdése előtt köteles tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról.
 • A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie.
 • Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sarat el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az úthálózatot. Aki a közút jelzéseit eltakaró szennyeződést visz fel az útra, az köteles annak biztonságos eltávolításáról gondoskodni.
 • A járművek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani.

Fontos előírás, hogy ezeknek az önjáró gépeknek zárt vezetőfülkével, jóváhagyott vezetőüléssel, megfelelő kialakítású kezelőelemekkel, jelzőberendezésekkel kell rendelkeznie. A közúti forgalomban csak a közúti világítóberendezéseket szabad használni, a gépen lévő összes munkahely-megvilágító lámpát le kell kapcsolni. Ezeket a gépeket már üzemi fékberendezéssel és rögzítő fékberendezéssel is fel kell szerelni.

A gépek munkabiztonsági megfelelőségét, a géphez adott EK-megfelelőségi nyilatkozat és a gépen elhelyezett "CE" megfelelőségi jelölés tanúsítja. A 2006/42/EK irányelv (gépdirektíva), melyet Magyarországon a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet (a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról) vezetett be. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat a gyártó vagy a forgalmazó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés a jogszabályban (a rendelet 3. mellékletében) előírt biztonsági előírásoknak megfelel. Az EK-megfelelőségi nyilatkozatot a géptípuson elvégzett munkabiztonsági vizsgálat, valamint a gyártó által összeállított műszaki dokumentáció teszi megalapozottá. Ezt a megfelelőségi jelölést a gyártónak el kell helyeznie a gépen: vagy az előírt formájú jelölés elhelyezhető a gép adattábláján, vagy különálló "CE" jelölésű öntapadó matricán. A közúti közlekedésben csak időszakosan résztvevő önjáró mezőgazdasági gépek, adapterszállító kocsik közlekedésbiztonsági előírásoknak való megfelelőségét a géptípuson elvégzett közlekedésbiztonsági vizsgálat teszi megalapozottá, melyek elvégeztetése a gyártó vagy a forgalmazó feladata.

Túlméretes mezőgazdasági gépek közúti közlekedése

A meghatározott méreteket túllépő, illetve a meghatározott tengelyterheléseket meghaladó mezőgazdasági gépek (a továbbiakban lassú járművek) túlméretes járműveknek számítanak, melyek közúti közlekedésének feltételeit a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet (a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről) tartalmazza. Túlméretes járműnek minősül az a jármű, vagy járműszerelvény, amely mérete vonatkozásában 4 méteres magasságot, a 2,6 méter szélességet, valamint szóló jármű esetén a 12,0 méter hosszúságot, a nyergesvontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény esetén a 16,50 méter hosszúságot, míg az ide nem tartozó járműszerelvény esetén a 18,75 méter hosszúságot meghaladja. Ezek közúti közlekedése esetén az előírt követelményeket a gép tulajdonosának (üzemeltetőnek) kell megvalósítania, illetve betartania. A megengedett szélességi méretet (2,6 méter) meghaladó mezőgazdasági járművek közlekedésének szabályai leegyszerűsítve az alábbiakban foglalhatók össze:

 • Azokra a meghatározott szélességi méretet meghaladó, mezőgazdasági rendeltetésű, irattal, gépkönyvvel vagy üzemeltetői nyilatkozattal ellátott erőgépekre és vontatmányukra, amelyek emiatt útvonalengedély nélkül vehetnek részt a forgalomban nem szükséges a közútkezelő hozzájárulása.
 • A járművezető köteles az úthasználat megkezdése előtt tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról. A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie, amint azt fentebb is említettük.
 • Amennyiben a mezőgazdasági járművek kezelői nem tudnak felmutatni mezőgazdasági mivoltukat igazoló okiratot vagy a gépre vonatkozó dokumentációt, akkor egy üzemeltetői nyilatkozatot kell magukkal vinniük, amelyben kijelentik, hogy jármű megfelel a fenti rendeletnek. Ennek tartalmaznia kell a jármű/vontatmány valamiféle azonosítóját (mint például a gyártmányát, típusát, alvázszámát, motorszámát, kódszámát).
 • A mezőgazdasági vontató, lassú jármű, mezőgazdasági erőgép vagy e járműből és pótkocsiból (vontatmányból) álló járműszerelvény vezetője - mezőgazdasági tevékenység végzése érdekében - a táblával jelzett tilalom ellenére behajthat a tilalommal jelzett útszakaszra, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen, vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbodást jelentene, amennyiben a behajtás a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.
 • Figyelmeztető jelzést adó berendezés(ek) - sárga villogó - használata kötelező a megengedett szélességi méretet meghaladó járművön vagy járműszerelvényen, méghozzá oly módon, hogy menet közben a sárga villogó fény a szembejövő és a követő forgalom számára is egyaránt jól látható legyen.
 • Ha a jármű vezetője az út vonalvezetése, aktuális forgalmának nagysága, valamint az általa vezetett jármű sajátosságai miatt úgy ítéli meg, hogy a közlekedése az átlagosnal nagyobb baleseti kockázattal járna, akkor a közúton történő mozgását köteles járműkísérettel is biztosítani. Ezt olyan módon kell ellátni, hogy az a veszélyes, be nem látható, illetve kanyargós útszakaszon úgynevezett "előfutó" módban, a normál, egyenes útvonal vezetésű és belátható szakaszokon pedig kísérő járműként közlekedjen.
 • A járműnek, járműszerelvénynek az úttest menetirány szerinti jobb oldalán úgy kell közlekednie, hogy mellette legalább 3 méternyi burkolt úttest maradjon szabadon a mögöttes és a szembejövő forgalom zavartalan elhaladása érdekében. A jármű (és járműszerelvény) közlekedése során - igény és lehetőség szerint, illetve amennyiben a 3 méter nem tartható be - félreállással kell biztosítani a forgalom zavartalan továbbhaladását.
 • Kizárólag kísérő járművel lehet közlekedni a 4,5 m szélességet meghaladó járművel/járműszerelvénnyel, továbbá minden lakott területen kívüli, emelt sebességű útszakaszon. A kísérőjárművön kísérés közben ugyancsak kötelező használni a sárga villogót. A sárga villogó felszereléséhez nincs szükség hatósági engedélyre, mivel annak használatát a túlméretes járművek vonatkozásában a 37/2011.(VII.19.) NFM rendelet kötelezővé teszi a közúton való közlekedés során, használata túlméretes járműveken kötelező, de csak ekkor engedélyezett!
 • A lassú járművel megengedett legnagyobb sebessége 25 km/óra.

Mit kell tudni a traktorral vontatott mezőgazdasági munkagépek közlekedéséről?

A traktorral vontatott mezőgazdasági munkagépek közúti közlekedésének fontosabb követelményeit a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről) szabályozza. Ennek rendelkezései a következőképpen foglalhatóak össze: a traktort és a vontatott mezőgazdasági munkagépet szabványos és biztonságos vonóberendezéssel kell összekapcsolni. A traktorból és a vontatott munkagépből álló járműszerelvény megengedett maximális méretei közúti közlekedésben az alábbiak szerint alakulnak:

 • A nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény maximális hossza 16,50 méter lehet, a mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és egy pótkocsiból álló járműszerelvénynél 18,75 méter, a vontatóból vagy mezőgazdasági vontatóból és két pótkocsiból álló járműszerelvénynél 22 méter lehet.
 • A járműszerelvény szélessége legfeljebb 2,6 méter lehet, magassága pedig nem haladhatja meg a 4 métert.

A 2,6 m szélességi méretet meghaladó munkagépek túlméretes gépeknek számítanak. Ezek megengedett tömegadatai a következőképpen alakulnak:

 • S1 kategória: vontatott munkagépek tengelyenkénti megengedett tömegének összege legfeljebb 3,5 tonna.
 • S2 kategória: a vontatott munkagép tengelyenkénti megengedett tömegének összege meghaladja a 3,5 tonnát.

Az, hogy kell-e fékberendezés a munkagépre, az alábbiak szerint számítható ki:

 • amennyiben a munkagép tömege nem haladja meg a vontató traktor tömegét, akkor a vontatott munkagépet nem szükséges felszerelni külön fékberendezéssel;
 • amennyiben a munkagép tömege nagyobb a vontató traktor tömegénél, akkor a vontatott munkagépre átmenő fékberendezést (légfékberendezést vagy hidraulikus fékberendezést) kell felszerelni, mely a traktor üzemi fékberendezésével együtt működtethető.
Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Fenntarthatóság és innováció az agráriumban - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
AgroFood 2024
Élelmiszeripari körkép - AGROBÉRLETTEL 50% kedvezménnyel!
EZT OLVASTAD MÁR?