Sokan nem ismerik a szabályokat: csak így vezethetsz traktort a magyar utakon

Sokan nem ismerik a szabályokat: csak így vezethetsz traktort a magyar utakon

Bár a legtöbben csak a földeken látunk traktorokat, kombájnokat és egyéb mezőgazdasági gépeket, azért valahogy el is kell oda jutniuk a telephelyükről. Hacsak a vezetők nem akarnak a kertek alatt, jelöletlen utakon közlekedni, akkor fel kell hajtaniuk a közutakra is. Az aratási időszakban látszólag "megszaporodnak" ezek a járművek az utakon, mivel azonban nagyobbak, lassabbak és több helyre van szükségük a manőverezéshez, gyakran fel tudják tartani a forgalmat. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezekre a gépekre teljesen más szabályok vonatkoznak, mint a forgalomban részt vevő többi gépjárműre.

Rangos agrárdíjak az Agrárszektor Konferencián!

A Portfolio Csoport az idén 12. alkalommal rendezi meg siófoki Agrárszektor Konferenciáját, amely az ágazat egyik legnagyobb és legjelentősebb szakmai eseményének számít. A december 4-5-i kétnapos rendezvényen immár 10. alkalommal adjuk át 9 kategóriában rangos agrárdíjainkat, amelyekre az ágazat bármely kiemelkedő szakmai munkát végző szereplője pályázhat, illetve nevezhető.

Nevezzen szeptember 15-ig!

Az aratási munkák elindulásával minden évben megnő a mezőgazdasági munkagépek és vontatók száma az utakon. Érthető, hiszen ezeknek a járműveknek is el kell jutniuk egyik szántóföldről a másikra, ezt pedig a legegyszerűbben - és legbiztonságosabban - a közutak igénybevételével tudják megvalósítani. Mivel ezek mind lassú járműveknek minősülnek, fel tud torlódni mögöttük a forgalom, ráadásul a mellettük való elhaladás is fokozott figyelmet követel az autósoktól, lévén ezek a gépek gyakran szélesebbek, mint a forgalom általános résztvevői. A mezőgazdasági járművek előzésénél - melyek vezetői félrehúzódással is segítenek - nagyobb oldaltávolságot célszerű tartani. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ezért arra kérte a közutakon közlekedőket, hogy legyenek türelemmel, és csak fokozott óvatossággal előzzenek az utakon.

De milyen szabályok vonatkoznak a közúti közlekedésben résztvevő mezőgazdasági járművekre? Hogyan lehet biztonságosan vezetni a kombájnokat és a traktorokat az utakon? Az Agrárszektor ennek járt utána.

Mire kell odafigyelni a mezőgazdasági gépeknél a közúti közlekedés során?

A közutakat igénybe vevő önjáró erő- és munkagépeknek, szállítójárműveknek a következőkkel kell rendelkezniük: hatósági jelzéssel, állandó vagy ideiglenes rendszámmal, forgalmi, vagy ideiglenes forgalmi engedéllyel, kötelező gépjármű felelősségbiztosítással (továbbiakban: KGFB). Azoknak a járműveknek, amelyek képesek arra, hogy 25 km/h sebességnél gyorsabban haladjanak, három betűből és három számból álló rendszámnak kell rendelkezniük, valamint érvényes forgalmi engedéllyel és KGFB-vel. Ezek a gépek a közutakon legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedhetnek és kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük. Azok a járművek azonban, amelyek a 25 km/h sebességnél lassabban képesek csak haladni, de különben rendszeresen használják a közúthálózatot, fekete színű rendszámmal kellett rendelkezniük, kiegészítve érvényes forgalmival és KGFB-vel, míg az utakat csak ideiglenesen használó gépek piros "I" betűjelű rendszámmal kell felszerelni. Ez utóbbi 3 évre adható ki, és a vele járó minden korábbi jogosultság megmaradt.

Az ideiglenes rendszám mellett a jármű közúti forgalomban való vezetéséhez szükséges egy indítási napló, egy ideiglenes forgalomban tartási engedély és egy érvényes KGFB, és ez az előírás vonatkozik a gabonakombájnokra is. A közlekedési igazgatási hatóság az indítási naplóba, annak hitelesítésével egyidejűleg bejegyzi a volt M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával használni kívánt járművek fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító jelét, vagyis alvázszámát. Fontos tudnivaló, hogy az ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni. Az ideiglenes forgalmi rendszámú mezőgazdasági erőgépek lehetnek az önjáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek (arató-cséplő gépek, szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők), az önjáró műtrágya- és szervestrágya szóró gépek, az önjáró permetezőgépek, a speciális önjáró eszközhordozó alvázak és a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó önjáró rakodógépek.

A szükséges papírok és dokumentumok megléte a szabályos közlekedés egyik része. A fentebbi feltételeken túl a következő szabályokat és előírásokat kell észben tartaniuk azoknak, akik a munkagépükkel a közúton kívánnak haladni:

 • A vezetőnek, mielőtt a járművel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek az ellenőrzésnek teljeskörűen ki kell terjednie a pótkocsira, illetve a további vontatmányokra is.
 • Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sarat el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az úthálózatot. Aki a közút jelzéseit eltakaró szennyeződést visz fel az útra, az köteles annak biztonságos eltávolításáról gondoskodni.
 • A járművek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani.
 • A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie.
 • A járművezető az úthasználat megkezdése előtt köteles tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról.
 • A rakományt úgy kell elhelyezni a járműveken, hogy az a vezetőt ne zavarja a szabad kilátásban, valamint a forgalomban résztvevő többi közlekedőt ne veszélyeztesse.
 • Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a rakomány rögzítésére, letakarására, és a közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére is.
 • A járművek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani.

Szintén lényeges előírás, hogy ezeknek az önjáró gépeknek zárt vezetőfülkével, jóváhagyott vezetőüléssel, megfelelő kialakítású kezelőelemekkel és jelzőberendezésekkel kell rendelkeznie. Fontos kritérium az is, hogy az adapterek könnyen, biztonságosan csatlakoztathatóak legyenek a kombájnhoz, illetve könnyen elhelyezhetők és rögzíthetők az adapterszállító kocsin. A közutakon csak időszakosan közlekedő kombájnokra és adapter­szállító kocsikra a lassú járműveknél előírt világító és fényjelző berendezéseket kell felszerelni. A közúti forgalomban csak a közúti világítóberendezéseket szabad használni, a gépen lévő összes munkahely-megvilágító lámpát le kell kapcsolni. Ezeket a gépeket már üzemi fékberendezéssel és rögzítő fékberendezéssel is fel kell szerelni.

A gépek munkabiztonsági megfelelőségét, a géphez adott EK-megfelelőségi nyilatkozat és a gépen elhelyezett "CE" megfelelőségi jelölés tanúsítja, amely a gyártó vagy a forgalmazó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés a vonatkozó jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel. A közúti közlekedésben csak időszakosan résztvevő önjáró mezőgazdasági gépek, adapterszállító kocsik közlekedésbiztonsági előírásoknak való megfelelőségét a géptípuson elvégzett közlekedésbiztonsági vizsgálat teszi megalapozottá, melyek elvégeztetése a gyártó vagy a forgalmazó feladata.

Hogyan vezethetünk traktorral szabályosan a forgalomban?

A traktorral vontatott mezőgazdasági munkagépek közúti közlekedésének fontosabb követelményeit a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről) tartalmazza. Ennek rendelkezései a következőképpen foglalhatóak össze: a traktort és a vontatott mezőgazdasági munkagépet szabványos és biztonságos vonóberendezéssel kell összekapcsolni. A traktorból és a vontatott munkagépből álló járműszerelvény megengedett maximális méretei közúti közlekedésben az alábbiak szerint alakulnak:

 • A nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény maximális hossza 16,50 méter lehet, a mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és egy pótkocsiból álló járműszerelvénynél 18,75 méter, a vontatóból vagy mezőgazdasági vontatóból és két pótkocsiból álló járműszerelvénynél 22 méter lehet.
 • A járműszerelvény szélessége legfeljebb 2,6 méter lehet.
 • A járműszerelvény magassága nem haladhatja meg a 4 métert.

A 2,6 m szélességi méretet meghaladó munkagépek túlméretes gépeknek számítanak. Ezek megengedett tömegadatai a következőképpen alakulnak: Az S1 kategóriában a vontatott munkagépek tengelyenkénti megengedett tömegének összege legfeljebb 3,5 tonna. Az S2 kategóriánál viszont a vontatott munkagép tengelyenkénti megengedett tömegének összege meghaladja a 3,5 tonnát.

Azt pedig, hogy a munkagépre kell-e fékberendezés, az alábbiak alapján kell meghatározni: amennyiben a munkagép tömege nagyobb a vontató traktor tömegénél, akkor a vontatott munkagépre átmenő fékberendezést (légfékberendezést vagy hidraulikus fékberendezést) kell felszerelni, mely a traktor üzemi fékberendezésével együtt működtethető. Amennyiben azonban a munkagép tömege nem haladja meg a vontató traktor tömegét, akkor a vontatott munkagépet nem szükséges felszerelni külön fékberendezéssel.

A túlméretes mezőgazdasági gépek közúti közlekedésére vonatkozó szabályok

A meghatározott méreteket túllépő, illetve a meghatározott tengelyterheléseket meghaladó mezőgazdasági gépek (a továbbiakban lassú járművek) túlméretes járműveknek számítanak, melyek közúti közlekedésének feltételeit a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet tartalmazza. A túlméretes járműveknek a közúti közlekedésben a következő előírásokat kell betartaniuk:

 • A lassú jármű megengedett legnagyobb sebessége 25 km/óra lehet.
 • Kizárólag kísérő járművel lehet közlekedni a 4,5 m szélességet meghaladó járművel/járműszerelvénnyel, továbbá minden lakott területen kívüli, emelt sebességű útszakaszon.
 • A kísérőjárművön kísérés közben ugyancsak kötelező használni a sárga villogót. A sárga villogó felszereléséhez nincs szükség hatósági engedélyre, mivel annak használatát a túlméretes járművek vonatkozásában a 37/2011.(VII.19.) NFM rendelet kötelezővé teszi a közúton való közlekedés során, használata túlméretes járműveken kötelező, de csak ekkor engedélyezett!
 • A járművezető köteles az úthasználat megkezdése előtt tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról. A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie, amint azt fentebb is említettük.
 • Azokra a meghatározott szélességi méretet maghaladó, mezőgazdasági rendeltetésű, irattal, gépkönyvvel vagy üzemeltetői nyilatkozattal ellátott erőgépekre és vontatmányukra, amelyek emiatt útvonalengedély nélkül vehetnek részt a forgalomban nem szükséges a közútkezelő hozzájárulása.
 • Amennyiben a mezőgazdasági járművek kezelői nem tudnak felmutatni mezőgazdasági mivoltukat igazoló okiratot vagy a gépre vonatkozó dokumentációt, akkor egy üzemeltetői nyilatkozatot kell magukkal vinniük, amelyben kijelentik, hogy jármű megfelel a fenti rendeletnek. Ennek tartalmaznia kell a jármű/vontatmány valamiféle azonosítóját (mint például a gyártmányát, típusát, alvázszámát, motorszámát, kódszámát).
 • A mezőgazdasági vontató, lassú jármű, mezőgazdasági erőgép vagy e járműből és pótkocsiból (vontatmányból) álló járműszerelvény vezetője - mezőgazdasági tevékenység végzése érdekében - a táblával jelzett tilalom ellenére behajthat a tilalommal jelzett útszakaszra, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen, vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbodást jelentene, amennyiben a behajtás a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.
 • Figyelmeztető jelzést adó berendezés(ek) - sárga villogó - használata kötelező a megengedett szélességi méretet meghaladó járművön vagy járműszerelvényen, méghozzá oly módon, hogy menet közben a sárga villogó fény a szembejövő és a követő forgalom számára is egyaránt jól látható legyen.
 • Ha a jármű vezetője az út vonalvezetése, aktuális forgalmának nagysága, valamint az általa vezetett jármű sajátosságai miatt úgy ítéli meg, hogy a közlekedése az átlagosnal nagyobb baleseti kockázattal járna, akkor a közúton történő mozgását köteles járműkísérettel is biztosítani. Ezt olyan módon kell ellátni, hogy az a veszélyes, be nem látható, illetve kanyargós útszakaszon úgynevezett "előfutó" módban, a normál, egyenes útvonal vezetésű és belátható szakaszokon pedig kísérő járműként közlekedjen.
 • A járműnek, járműszerelvénynek az úttest menetirány szerinti jobb oldalán úgy kell közlekednie, hogy mellette legalább 3 méternyi burkolt úttest maradjon szabadon a mögöttes és a szembejövő forgalom zavartalan elhaladása érdekében. A jármű (és járműszerelvény) közlekedése során - igény és lehetőség szerint, illetve amennyiben a 3 m nem tartható be - félreállással kell biztosítani a forgalom zavartalan továbbhaladását.

Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Támogatott tartalom

Fókuszban a tányérvédelem (x)

A napraforgó termésbiztonsága szempontjából az első kezelés kulcsfontosságú, de nem szabad megfeledkeznünk a tányér védelméről sem, mely a további minőség- és mennyiségmegőrzés záloga.

FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
EZT OLVASTAD MÁR?
Agrárszektor  |  2024. július 15. 10:01