Február 15-ig igényelhető az évi 700 eurós támogatás

agrarszektor.hu
Február 15-ig lehet benyújtani a 2011. évre kötött szaktanácsadási szerződésre vonatkozó támogatási kérelmet. A szaktanácsadás támogatásával kapcsolatos jogszabályi részletekből többek között az is kiderül, hogy egy gazdálkodó a 2007-2013. közötti időszakban legfeljebb 3 alkalommal jogosult a támogatásra, a szerződés max. 80 %-a, max. 700 €/év támogatásra, összesen 1500 € támogatásra jogosult - olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

AGROBÉRLET: 2 KONFERENCIA 1 HELYEN, KOMBINÁLT JEGGYEL 50% KEDVEZMÉNNYEL | AGROFOOD + AGROFUTURE

Az AGROFOOD 2024 konferenciánkkal egy helyen rendezzük meg az AGROFUTURE 2024 konferenciát május 23-án, melyre az érdeklődők kedvezményes, 50%-os jegyet vásárolhatnak 56 900 Ft + Áfa / fő áron.

Az AGROFUTURE 2024 konferenciánkkal egy helyen rendezzük meg az AGROFOOD 2024 konferenciát május 22-én, melyre az érdeklődők kedvezményes, 50%-os jegyet vásárolhatnak 54 400 Ft + Áfa / fő áron.

Részvételi szándékát az online jelentkezés során jelezheti a regisztráció második oldalán található megjegyzés mezőben az "AGROBÉRLET" kóddal.

Az 5/2011. MVH közleményben foglaltak szerint 2011. évre kötött szaktanácsadási szerződésre vonatkozó támogatási kérelmet - a 2011. január 1 - január 31-e közötti gyűjtési időszakot követően - 2011. február 1-től - 2011. február 15-ig lehet benyújtani, tehát a Területi Szaktanácsadási Központ (TSzK) a kérelmet legkorábban 2011. február 1-jén, legkésőbb 2011. február 15-én adhatja postára. 


A támogatási rendelet szerint legközelebb május 1-jétől 31-ig terjedő időszakban lesz lehetőség támogatási kérelmek benyújtására.

A támogatási határozattal rendelkező, szaktanácsadási szerződést korábban kötött ügyfelek, amennyiben a szaktanácsadás megtörtént és ezt a szaktanácsadási naplóval is dokumentálták, jogosultak az adott jogcím vonatkozásában kifizetési kérelmet benyújtani. Az ügyfelek kifizetési kérelmeit a Területi Szaktanácsadási Központok 2011. január 1. és március 3. között gyűjthetik össze és az azt követő 15 napos kifizetési kérelem benyújtási időszakban nyújthatják be azokat a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre postai úton.


Egy gazdálkodó a 2007-2013. közötti időszakban legfeljebb 3 alkalommal jogosult a támogatásra, a szaktanácsadási díj szerződés szerinti összegének max. 80 %-át elérő, max. 700 €/év támogatásra, összesen 1500 € támogatásra jogosult.


A támogatási határozat már garanciát jelent arra, hogy a szaktanácsadási szolgáltatás szabályszerű teljesítése esetén, a gazdálkodó által a TSzK részére kifizetett szolgáltatási díjból - legfeljebb a támogatási határozatban megadott összeg nagyságáig terjedően - a gazdálkodó visszatérítést kapjon.


Miért érdemes szaktanácsadási szolgáltatást igénybe venni? A gazdálkodók többségének az időbeosztása, munkája nem teszi lehetővé, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a rájuk vonatkozó jogszabályokat, közleményeket, piaci információkat, stb. A szaktanácsadási szolgáltatás igénybevétele esetén a szaktanácsadási díjból a gazdálkodó jelentős arányú visszatérítést igényelhet. A szaktanácsadó nem dönthet a gazdálkodó helyett, de tapasztalata, ismeretei folytán számos kedvező lehetőségre, vagy éppen veszélyre, kockázatra felhívhatja a gazdálkodó figyelmét, amivel a szaktanácsadási díj sokszorosát kitevő bevételhez juttathatja, vagy kártól óvhatja meg. 


A támogatás célja a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatás révén a kölcsönös megfeleltetés és a munkahelyi biztonsági követelmények betartásának elősegítése, valamint a gazdálkodás összteljesítményének javítása.


A gazdálkodók tájékoztatása több szervezetnek is feladata (pl. falugazdászok, kamarai tanácsadók), azonban a fenti megfogalmazás szerinti, agrár-szaktanácsadási tevékenységet a Területi Szaktanácsadási Központok (TSzK-k) és az általuk foglalkoztatott névjegyzéki szaktanácsadók végzik, akik a Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszer keretében szaktanácsadói tevékenység végzésre jogszabály alapján jogosultak, és szolgáltatásaik igénybevétele esetén a gazdálkodó támogatásban részesülhet.


A TSzK-val kötött szerződés keretében az ő személyes közreműködésükkel történik a szaktanácsadás. A névjegyzéki szaktanácsadók szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek, akik évenként rendszeres továbbképzésben részesülnek. A névjegyzéki szaktanácsadók jegyzéke, amely a szaktanácsadó nevén, címén és telefonszámán kívül a szakterületeit is tartalmazza, a VKSZI honlapján található.
Hogyan vehető igénybe a szaktanácsadási szolgáltatás? Egy évben csak egy TSzK-val kötött egy szerződés alapján igényelhető támogatás. Amennyiben a gazdálkodó nem szándékozik támogatást igényelni a szaktanácsadási szolgáltatáshoz, akkor közvetlenül a szaktanácsadóval is köthet szerződést, de támogatás csak a TSzK-val kötött szerződés alapján igényelhető.


Szerződéskötés, támogatási kérelem kitöltés: A szerződéskötéssel egyidejűleg kitöltik a támogatási kérelmet is, amiben a TSzK tud segítséget nyújtani. A kitöltött, és a gazdálkodók által aláírt támogatási kérelmeket a TSzK jogszabályban meghatározott időpontra összegyűjti és benyújtja az MVH-hoz. Az MVH a támogatási kérelmeket elbírálja és határozatot hoz a támogatás odaítéléséről vagy elutasításáról. 


Milyen szaktanácsadási szolgáltatásokra lehet szerződést kötni? Kölcsönös megfeleltetés előírásaira és a munkabiztonságra vonatkozóan kötelezően igénybe kell venni a szaktanácsadást, azonban további választott szakterület is bevonható a megállapodásba a gazdálkodó igényeinek megfelelően.


Kik részesülhetnek a szaktanácsadási szolgáltatás igénybevétele után járó támogatásban?


A mezőgazdasági termelő, aki a gazdaságának mérete a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben - mezőgazdasági tevékenységét a támogatási kérelem benyújtásának évében kezdő ügyfél esetében a kérelembenyújtás évében - legalább 2 EUME; valamint a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának mérete kisebb, mint 2 EUME, de jogerős támogatási határozattal rendelkezik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) vagy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) valamely támogatási jogcímének keretében, (kivéve az EMVA-ból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján készült támogatási határozatokat).


Kérheti az a kertészeti termelő, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben - kertészeti tevékenységét a támogatási kérelem benyújtásának évében kezdő ügyfél esetében a kérelem benyújtás évében - a gazdaságának a kertészeti tevékenysége alapján számított mérete legalább 1 EUME vagy, a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának a kertészeti tevékenysége alapján számított mérete kisebb, mint 1 EUME, de jogerős támogatási határozattal rendelkezik az NVT vagy az ÚMVP valamely támogatási jogcímének keretében, kivéve a szakképzési jogcímrendelet alapján készült támogatási határozatokat. Feltétel az is, hogy kertészeti szakmai szervezeti tagsággal rendelkezzék a gazdálkodó.


Az erdőgazdálkodó is jogosult ha az erdészeti hatóság erdőgazdálkodói nyilvántartásba vette; legalább 1 hektár üzemi területtel (erdőterület) rendelkezik.

NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Támogatott tartalom

Az IKR Agrárral a gabonapiacon az egész kontinens erőforrása a gazdáért dolgozik (x)

Az orosz-ukrán háború miatt a piacokat elöntő olcsó gabona, hazánk legfontosabb olaszországi exportpiacán feltörekvő szerb és román termelők – az elmúlt években a magyar vetésstruktúra fennmaradását a legtöbben az éghajlatváltozástól féltették, de látszik, hogy az agrárium legégetőbb kihívását az erősödő partnerek jelentik.

FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Még a legjobb áron!
AgroFood 2024
Még a legjobb áron!
Agrárium 2024
50% kedvezmény kistermelőknek, őstermelőknek és fiatal gazdáknak!
EZT OLVASTAD MÁR?
Agrárszektor  |  2024. április 12. 09:03