Jön a 80 milliárd forintos nagy agrárpályázat - Mire érdemes odafigyelni?

Jön a 80 milliárd forintos nagy agrárpályázat - Mire érdemes odafigyelni?

agrarszektor.hu
Már az októberben megnyíló első értékelési szakaszban érdemes benyújtaniuk pályázataikat az állattenyésztőknek és a kertészeteknek arra a 80 milliárd forintos beruházási támogatási csomagra, amelyet a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére hirdetett meg a Vidékfejlesztési Programban (VP) az Agrárminisztérium. Fennáll a lehetősége ugyanis annak, hogy később már elfogynak a megszerezhető források. A gazdálkodóknak számos fontos technikai részlettel kell tisztában lenniük ahhoz, hogy sikeresen pályázhassanak az új VP-s támogatásokra.

A koronavírus miatti gazdasági visszaesés helyreállítására először átmeneti támogatásokkal, majd stratégiai célú beruházások támogátási lehetősével reagált a kormány. A csekély összegű támogatásokat nem minden szektor tudta igénybe venni és nevéből is adódóan csak átmeneti segítséget nyújtott a gazdáknak. A VP2-4.1.1.-20 - Állattartó telepek fejlesztésének támogatása és a VP2-4.1.3-20 - Kertészeti üzemek korszerűsítése jogcímek közelmúltbeli kihirdetése viszont az állattartók és kertészettel foglalkozó gazdák korszerűsítési, fejlesztési céljainak megvalósítását teszi elérhetővé. A két kiírás együttes összege 80 milliárd forint, amelyből az állattartók 50 milliárd, a kertészetek 30 milliárd forinttal részesedhetnek.

Új agrártámogatásokra pályázna a vírusválságban? - Fontos részletek a Portfolio Agrár Klubban szeptember 30-án
Szeptember 30-án online Agrár Klubot rendez a Portfolio Csoport a Vidékfejlesztési Programban októbertől megnyíló új pályázatos lehetőségekről. A résztvevők nem csak pályázatkezelési oldalról, hanem döntéshozói és gazdálkodói szemszögből is tájékozódhatnak az új támogatásokról. Az Agrár Klubon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Az agrárpályázatokról szóló Portfolio Agrár Klub áttekintéséhez kattintson ide>
A jelentkezéshez kattintson ide>>

A kérelembenyújtási időszak októberben indul, így az előkészületeket, az üzleti és pénzügyi tervek összeállítását, költségvetés készítését gyorsan el kell kezdeni. Mindkét, korábban több jogcímet külön érintő beruházási pályázatnál az igényelhető maximális támogatási összeg 2 milliárd forint. Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (ÁTFT) esetében korlátozó tényező, hogy célterületenként minimális támogatási összeget is bevezettek. Ez a határ baromfinál és sertésnél 100 millió, szarvasmarhánál: 50 millió, míg juhnál, kecskénél, lóféléknél, húshasznú galambnál, nyúlnál, méhnél, fürjnél, struccnál, emunál, fácánnál, fogolynál és csincsillánál 5 millió forint. 50 százalékos intenzitásnál ez azt jelenti például a sertéstartóknál, hogy 200 millió forintos beruházással hívható le az előírt minimálisan igénybe vehető támogatás.

Az intenzitás a már megszokottak szerint alakul: a fővárosban és Pest megyében 40 százalék, azon kívül 50 százalék Fiatal gazda minőségűek és kollektív beruházók további 10-10 százalékos támogatásra jogosultak. Az igénylők körébe a minimum 6000 STÉ üzemmérettel és teljes árbevételen belül legalább 50 százalékos mezőgazdasági árbevétellel rendelkezők tartozhatnak. 

Mindkét feltételt 2019-re nézik és teljes lezárt évet kell produkálni. Aki nem rendelkezik adóbevallással 2019-re, annál 2018-as adatok szerint vizsgálják a jogosultsági feltételt, ekkor az üzemméreti feltételt is 2018-as év alapján veszik figyelembe. Fiatal gazdák számára lezárt üzleti év is elegendő, nem kell teljes lezárt üzleti évvel rendelkezniük. 

Fiatal gazdának a VP felhívások mellékleteinek fogalomtára szerinti gazdálkodó minősül. Kollektív projektnek pedig a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott beruházás számít.

Az állattartók az 50 milliárd forintos összegre október 1-től nyújthatják be pályázataikat. Torgyik Tímea jogász-pályázati szakértő szerint ajánlott az első értékelési szakaszban (10.01-11.02.) benyújtani a támogatási kérelmeket. Ez azt jelenti, hogy minél előbb építészeti-műszaki tervdokumentáció, a MÁK építési normagyűjteménye ( ÉNGY) alapján összeállított részletes és tervrajzok, metszetek alapján készített költségvetés szükséges, amely az egész beruházás technológiai igényeit figyelembe veszi. Kiemelt jelentőségű, hogy a gazdálkodók tapasztalt, az építési hatóság helyi előírásait és a pályázati szempontokat is gyakorlatból jól ismerő szakembert kérjenek fel a munka elvégzésére. Mindez nemcsak a pályázat és bírálat alatt, hanem a megvalósítás, az elszámolási folyamatok és az ellenőrző hatóságok szemszögéből is sarkalatos pontja lehet a projekteknek.

Ami nem található meg az ÉNGY-ben, illetve gépbeszerzés kategóriába esik, arra 3 darab árajánlat benyújtása szükséges - tette hozzá a szakértő. Ha egyedi gyártású, kizárólagos forgalmazótól szerezhető be az eszköz, akkor 1 darab kizárólagos árajánlat elegendő. Az árajánlatadók esetén fontos, hogy egymástól függetlenek legyenek, érvényes tevékenységi körrel rendelkezzenek az ajánlat kiadásakor és a támogatói okirat megérkezéséig. Rendszeres hiba, hogy az ajánlatok tartalmi elemei hiányosak, nem megfelelőek. Ezekre is kiemelt figyelmet kell fordítani, mert a kérelemkezelő ügyintézők által egyszer hiánypótoltatható tételekről van szó - hívja fel a figyelmet Torgyik Tímea.

A második értékelési szakasz 2021. január 4. és február 1. között lesz. Nem biztos, hogy erre az időszakra elegendő forrás áll majd rendelkezésre a később pályázó gazdák számára. Ritka eset, hogy két értékelési szakasz között két hónapig szünetel a kérelembeadás. Ugyanakkor elmondható, hogy amennyiben az irányító hatóság úgy ítéli meg, hogy a vártat meghaladó igény mutatkozik a beruházásokra és szükség van forrásátcsoportosításra, akkor megteszi a kívánt lépéseket.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások alfejezet mindig szerves része egy felhívásnak. A költségek maximális mértékét az összes elszámolható költségre vetítve százalékos értékkel vagy maximális támogatási összegként határozzák meg. Az elszámolható költségekből telepirányítási és egyéb rendszerek telepítésére 5 százalék, istállón belüli trágyakezelésre 10 százalék, gépbeszerzésre 25 százalék, termény/takarmány/alomszalma tárolására 10 százalék (legfeljebb nettó 100 millió forintnyi támogatás) számolható el, továbbá szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzésnél nettó 50 millió forint támogatás igényelhető. Ezeken felül a megszokott 15 százalékos korlát van érvényben az infrastruktúra-fejlesztésre és/vagy eszközbeszerzésre, valamint 5 százalékos plafon az úgynevezett általános költségekre és az immateriális javakra.

A tartalmi értékelési szempontoknál lényeges változások az alábbiak a korábbi ÁTK jogcímekhez képest:

- A releváns termelői csoporti, szövetkezeti tagságra a korábbi 3 pont helyett már 6 pontot adnak. Biogazdálkodásra, annak vállalására, illetve Minőségrendszerre nem jár pont, ahogy arra sem, ha az ügyfél mikrovállalkozásnak minősül.

- A foglalkoztatotti létszám növelésére 6 pont helyett már 10 pont szerezhető.

- A tavalyi év elején lehetett pályázni "VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban" című jogcímre, ahol a pályázók már megismerkedhettek az üzleti terv "I. Megalapozottság" fejezetében az úgynevezett kockázatosnak minősülő projekt fogalmával. Ilyen helyzet akkor állhat elő, ha az elszámolható összköltség meghaladja az előző évi vagy előző 3 év átlaga alapján számolt éves beszámoló szerinti, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások értékesítési nettó árbevételének tízszeresét (természetes személyeknél, egyszeres könyvvitelt vezetőknél adóbevallás szerinti teljes árbevétel tízszeresét). Előnyben részesítik a korábbi évek adatai alapján a pozitív, növekvő eredménytendenciát mutató vállalkozásokat (kettős könyvvitelt vezetőknél az adózás előtti eredmény, egyszeres könyvvitelt vezetőknél a vállalkozás eredménye számít, azaz a pénzügyi tervben szereplő "bevételek összesen" sor csökkentve a "kiadások összesen" sorral). Tehát lényeges változás, hogy nem a jövőbeni pénzügyi tervadatok dominálnak a pontozásban.

- Az energiahatékonyság-javítási és a megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazási szempontjainak érvényesítésénél csak az egyikre jár pont, igaz, magasabb pontszám érhető el a vállalásával, mint korábban.

- A környezeti szempontok érvényesítésénél magasabb pontszám szerezhető és konkrétabb, ellenőrizhetőbb maga a vállalás és az értékelés alapja.

A megvalósítási időszak 2 év 4 mérföldkővel bír, a fenntartási időszak 5 év. A pluszpontokért tett vállalásokat ebben az 5 éves periódusban is fenn kell tartania a kedvezményezetteknek.

A kertészeti üzemek korszerűsítése pályázati konstrukció esetében a kérelmeket az eredeti felhívástervezetben rögzítetteknél később, október 19. és november 20. között lehet benyújtani. 

A felhívásban a következő támogatható tevékenységek szerepelnek:

- Kertészeti termelő tevékenységet szolgáló üveg- vagy fóliaborítású növényházak építése, korszerűsítése

- Kertészeti termelő tevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése, valamint technológiák beszerzése

A kötelező építészeti-műszaki tartalomra vonatkozó előírásokat az 1. melléklet tartalmazza, amelyeket a tervezővel együtt alapvető fontosságú átnézni - hangsúlyozza Szabó Adrienn, az Agrisol Kft. pályázatíró szaktanácsadója. A mellékletet szeptember 11-én módosították, mindenképp a legfrissebb verziót kell letölteni a közleményekből, és ez alapján kell elkészíteni a véglegesnek szánt költségvetést. Ezzel elkerülhetők a támogatói okiratban "nem elszámolható költségsorba kerülő tételek", és optimalizálni lehet a megvalósításra kerülő szakmai-műszaki tartalmat, valamint az elszámolható összköltséget, ezáltal a támogatási összeget is - figyelmeztet a szakértő.

A kertészeti pályázatnál is lesz második értékelési szakasz, amikor - 2021. január 18. és február 19. között - újra benyújthatók lesznek a támogatási kérelmek. A megadható mérföldkövek száma, a megvalósítási és fenntartási időszakok éveinek száma, a bemeneti feltételek és támogatási intenzitások azonosak az ÁTFT-nél leírtakkal.

Az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó előírások ebben a felhívásban is figyelendők: 15 százalékos korlát van érvényben az infrastruktúra-fejlesztésre és/vagy eszköz beszerzésre, 5 százalékos határ pedig az általános költségekre és immateriális javak tételeire. Növényházi művelő eszközök beszerzésénél a projekt keretében fejlesztett növényház termesztőfelülete adja meg az adható támogatás maximumát, amely négyzetméterenként 10 ezer forint. Az áruvá készítés eszközeinek beszerzése esetén legfeljebb 500 millió forint támogatás igényelhető az adott berendezésekre. Normál hőmérsékletű hűtőkamra beépítésnél pedig maximum 5 millió forint támogatás kérhető.

A kertészeti felhívás és az ÁTFT pályázat a következő különbségeket tartalmazza a fejleszthető tevékenységeken és a rendelkezésre álló forráson kívül:

- A kertészeti üzemek korszerűsítésére kiírt pályázatnál nincs minimális elérendő támogatási összeg meghatározva a célterületeknél, viszont az 1. számú szakmai melléklet korlátozza a maximális elszámolható kiadás nagyságát négyzetméterenként vagy köbméterenként.

- A tartalmi értékelésnél nevesített környezeti szempontok vállalásaiban és az üzleti terv egyes pontjaiban (minősítő rendszer, vagy beszállítói minőségrendszer használatáról tanúsítvány) található kismértékű eltérés.

- A csatolandó mellékleteknél a kertészeti fejlesztésnél előfordulhat, hogy vízjogi engedélyköteles a projekt. Ekkor a vízjogi engedély iránti eljárás megindításának igazolását be kell nyújtani. Meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési és/vagy fennmaradási engedélyben meghatározott azonos paraméterekre történő felújításnál a jogerős üzemeltetési és/vagy fennmaradási vízjogi engedélyt kérik be.

Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
Agrárszektor Konferencia 2024
Decemberben ismét jön az egyik legnagyobb és legmeghatározóbb agrárszakmai esemény!
Sustainable World 2024
Egy konferencia a jövő vállalatainak
Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
Ingyenes KKV rendezvény Herceghalmon
EZT OLVASTAD MÁR?