Hogyan lehet gyümölcsöst telepíteni? - Változtak a szabályok

agrarszektor.hu
Változtak január elsejétől a gyümölcsültetvények telepítési és engedélyezési szabályai. A módosítások a termőföld védelméről szóló törvényben szerepelnek.

Fenntartható élelmiszergyártás – Ez a jövő befektetése?

Személyes befektetői klubon mutatjuk be a tőzsdei kibocsátásra készülő Civita Group tevékenységét, működését, az iparágban rejlő potenciált. A magyar családi, kukoricafeldolgozó vállalkozás fenntartható módon állítja elő termékeit, melyek csak természetes alapanyagok felhasználásával készülnek, a teljesértékű és változatos táplálkozáshoz igazodva. A részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött!

A gyümölcsültetvények engedélyezésének feltételeit és a gyümölcsültetvény-kataszter vezetésének követelményeit a termőföld védelméről szóló törvény határozza meg. A jogszabály január 1-i hatállyal több ponton változott, és a módosítások érintik az ültetvényekkel kapcsolatos szabályokat is.

Földminősítési eljárás

Gyümölcsös telepítésekor a földminősítési eljárás díjmentes, ha a gazdálkodók olyan földrészleten telepítenek, amelyet szántó művelési ágban tartanak nyilván, de ezt megelőzően igazolhatóan gyümölcsös besorolású volt. A földminősítési eljárás díjmentességének további feltétele, hogy az engedélykérelem benyújtásától számított három éven belül meg kell valósítani a telepítést, illetve a művelésiág-váltást.

Árutermő gyümölcsültetvények engedélyezési előfeltételei

Árutermő gyümölcsültetvényeket továbbra is csak engedéllyel lehet telepíteni. Az engedély kiadásának egyik előfeltétele, hogy az adott terület szerepeljen a gyümölcstermőhelyi kataszterben, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vezet.

A termőhelyi kataszterben nem szereplő terület kataszterbe vonását a terület használójának vagy tulajdonosának kell kezdeményeznie a Nébih-nél a telepítési engedélykérelem benyújtása előtt. A hatóság a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének szakvéleménye alapján hoz döntést a kataszterbe vételről.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint lehetőség van arra, hogy a kérelmezők a szakvélemény elkészítését a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézettől még a kataszteri eljárás megkezdése előtt közvetlenül megrendeljék, de a kataszterbe sorolást szakvélemény benyújtása nélkül is kezdeményezhetik. Ebben az esetben a Nébih hivatalból felkéri a kutatóintézetet a szakvélemény elkészítésére. Az ökológiai alkalmasságról szóló szakvéleményt mindkét esetben térítés ellenében készítik el, vagyis a költségek a kérelmezőket terhelik.

A gyümölcsültetvény telepítési engedély kiadásának másik előfeltétele, hogy külön jogszabályban meghatározott talajvédelmi terv készüljön. Ilyen dokumentumot csak regisztrált talajvédelmi szakértő készíthet. A talajvédelmi tervet az engedélyezési eljárást lefolytató telepítési hatósághoz kell benyújtani, azt a talajvédelmi szakhatóságként közreműködő megyei kormányhivatal (különös illetékesség esetén a kijelölt járási hivatal) véleményezi. A megyei kormányhivatal igazgatási szolgáltatási díjat számol fel, amelynek megfizetését a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál igazolni kell.

A gyümölcsültetvény-telepítés engedélyezési eljárása

Az ültetvénytelepítési engedélyt csak gyümölcs termőhelyi kataszterben szereplő területre lehet kérni, és az engedélykérelmet a terület tulajdonosa vagy bejegyzett használója nyújthatja be.

2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvény termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon telepíthető, ha ezt a telepítési hatóságnál előzetesen bejelentik és a hatósági nyilvántartásba vétel is megtörtént. Néhány kivételtől eltekintve 2017. január 1-től a gyümölcsültetvények telepítési engedélyezési eljárását a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala folytatja le, mint kijelölt telepítési hatóság.

A kérelemben szerepelnie kell a telepítendő gyümölcsfaj mellett a fajtáknak, az alanyoknak, illetve idegentermékenyülő fajoknál a porzófajtáknak. Fel kell tüntetni az ültetvény tervezett térállását is. Amennyiben nem a teljes földrészleten telepítenek, vázrajzot kell készíteni, amelyen a telepítés földrészleten belüli elhelyezkedését kell feltüntetni. Vázrajz kell abban az esetben is, ha több gyümölcsfajt telepítenek, és ilyenkor a fajok elhelyezkedését kell jelölni.

A telepítéshez a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében szereplő fajták minősítéssel rendelkező szaporítóanyaga használható fel. A telepítés a talajvédelmi terv érvényességi idejéig hajtható végre.

A gyümölcsültetvény kataszter szabályai

A gyümölcsültetvény-katasztert a megyeszékhely szerinti járási kormányhivatal vezeti, és abba a telepítési engedélyben szereplő adatokat rögzíti. Ha a telepítés valamilyen okból nem valósítható meg az engedélyben szereplő adatok szerint, és a fajtaösszetétel vagy a térállás 10 százaléknál nagyobb mértékben eltér, az engedély előzetes módosítására van szükség, amelyet a telepítőnek kérelmeznie kell. Ha az eltérés 10 százaléknál kisebb, azt elegendő csak a megvalósulás bejelentésekor jelezni a hatóságnak. A telepítés megvalósítását az engedélyes köteles bejelenteni a telepítési hatóságnál.

Az ültetvény termőre fordulását szintén jelezni kell a hatóság felé. A bejelentés után helyszíni szemlén rögzítik a megvalósított ültetvény adatait, amelyek bekerülnek a gyümölcsültetvény kataszterbe. Ültetvény kivágáshoz engedély nem kell, de a kivágás tényét harminc napon belül jelenteni kell a telepítési hatóságnak, amely az ültetvény megszűnését rögzíti a kataszterben. Az ültetvénnyel kapcsolatos bármilyen szintén harminc napon belül jelezni kell a hatóságnak.

A gyümölcsültetvény kataszterbe bejelentett adatok valódiságáért az engedélyes felel, de azokat a telepítési hatóság a földmérési és államigazgatási szerv közreműködésével ellenőrzi. 20000 forinttól 50000 forintig terjedő bírsággal sújtható, aki valótlan adatokat jelent be, vagy adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget. Továbbá 50 000 forinttól 200 000 forintig terjedő bírságot kaphat, aki gyümölcsültetvényt bejelentés vagy engedély nélkül telepít, illetve azt az engedélyben foglaltaktól eltérően hajtja végre.

Engedély nélkül telepített gyümölcsültetvények

A 2017. december 31-e előtt termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon telepített 3000 négyzetméternél kisebb, de 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvénynél a módosítás hatályba lépését követő tizenkét hónapon belül be kell jelenteni a terület azonosítására alkalmas alapadatokat, az ültetvény használójának adatait és az ültetvény jellemzőit. A törvény értelmében a gyümölcsültetvény használója bejelentési kötelezettségének a tizenkét hónap alatt jogkövetkezmények nélkül tehet eleget.

NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
Hitelezés 2023
Az emelkedő kamatkörnyezet hatása a hitelpiacra és a bankszektorra.
Sustainable Tech 2023
Innováció ma, zöld gazdaság holnap.
Vállalati Energiabeszerzés 2023
Uniós és hazai szabályozási keretek, várható gáz- és áramalakulás a háború és a gáztároló feltöltési kihívások nyomán
EZT OLVASTAD MÁR?