Rengetegen tartoznak az Agrárkamarának, de sokan csak most tudták meg, hogy tagok

Rengetegen tartoznak az Agrárkamarának, de sokan csak most tudták meg, hogy tagok

agrarszektor.hu
2020-ban először az Agrárkamara maga számolta ki, mennyit kell befizetniük a tagoknak. A kamarai tagság törvényileg kötelező bármilyen, mezőgazdasággal vagy élelmiszeriparral kapcsolatos vállalkozói tevékenységi kör rendelkező vállalkozónak. A Agrárkamarához milliárdok folynak be tagdíjakból, pedig nagyon sokan tartoznak.

Agrárium 2024 konferencia | március 19., Kecskemét Four Points by Sheraton

Március 19-én rendezi meg a Portfolio Csoport kecskeméti Agrárium 2024 Konferenciáját, amely az egyik legnagyobb szakma eseménynek számít a tavaszi agrárrendezvények sorában.

Előad többek között Andréka Tamás, Bene Zoltán, Éder Tamás, Győrffy Balázs és Herczegh András is!

Kistermelőknek, őstermekőknek és fiatal gazdáknak 50% kedvezményt biztosítunk!

Januárban küldte ki az Agrárkamara az egyenlegközlő leveleket a tagjainak, és elég sok embert ért kellemetlen meglepetés - akadt, aki számára a tagdíjhátralék mértéke volt újdonság, mások számára pedig már eleve az is újdonság volt, hogy ők is tagjai az Agrárkamarának (teljes nevén Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, rövidítve NAK), írta meg a HVG.hu.

Ami az előbbi problémát illeti, a 2020-as volt az első év amikor a NAK készítette el a tagok tagdíjbevallását (ahogy már a NAV készíti a személyijövedelemadó-bevallás, illetve egyre több adóbevallás-típus tervezetét a vállalkozók számára). Normál helyzetben a bevallási és fizetési időszak nyár közepén lett volna, de ezt a járvány miatt még tavasszal kitolták őszre, egész pontosan októberre. A tagok így október elsejétől nézhették meg az elkészült bevallásukat a kamara elektronikus ügyintézési felületén.

A kamara szerint a most kiküldött egyenlegközlő célja a (korábbi) tartozások ismertetése, ezzel összefüggésben új tagdíj megállapítására most nem került sor. Ez persze nem jelenti, hogy ne érhetett volna senkit meglepetés - például azokat, akik valamiért elmulasztották az októberi bevallási időszakot.

Véletlenül is betagozhatja magát, aki nem figyel oda

Az utóbbi helyzet - vagyis, hogy valaki egyszer csak megtudja, hogy tagja a kamarának - azért állhat elő, mert az agrárkamarai tagság bizonyos vállalkozói tevékenységekkel kötelező, attól függetlenül, hogy az érintett vállalkozó beregisztrál-e a kamarához. Ha a NAK valamilyen külső, közhiteles forrásból úgy értesül, hogy egy vállalkozó vagy vállalkozás a tagja kellene, hogy legyen, de nem az, akkor felveszi a tagjai közé és kiírja a tagdíjakat. A kamara külön értesítést küld arról, ha valakit felvesznek a tagjegyzékbe, szóval elvileg nem érhet senkit meglepetésként, hogy tagdíjat kell fizetni - már legalábbis az után, hogy meglepődött a tagság tényén. Ugyanígy a megállapított tagdíjak utólagos módosítására is sor kerülhet.

Azoknak, akiket újdonságként ért, hogy tartoznak a kamarának, a NAK nem sok időt hagyott. Az egyenlegközlő leveleket januárban postázták, a megállapított tartozásokat alapesetben február 15-ig kellett rendezni. Aki vitatta a megállapított tagdíjat vagy valamilyen kedvezményt akart igénybe venni, az október 31-ig kérhet felülvizsgálatot - de ebben az esetben kapásból 20%-nyi pótlékot is ki kell fizetnie. A február 28-ig kiegyenlítetlen tagdíjtartozásokra további 5%-nyi késedelmi pótlék is ráugrik. A kamara az egyenlegközlő levélben nem mulasztotta el figyelmeztetni az érintetteket, hogy a tagdíj köztartozásnak minősül, amit a NAV adók módjára behajt - 10 ezer forint behajtási pótlékkal megfejelve.

Azt érdemes megjegyezni, hogy a kamarai tagság hivatalos vállalkozási tevékenységi körök függvénye, nem pedig azé, hogy a cég vagy a vállalkozó valóban végzi-e azt a tevékenységet. Márpedig mind a vállalkozók, mind a jogászok hajlamosak nyakra-főre felvenni-felvetetni tevékenységi köröket, "egyszer még jól jöhet" alapon. Ez általában igaz, legalábbis nem származik kár abból, hogy egy vállalkozásnak millió bejegyzett tevékenységi köre van - kivéve, ha azok alapján agrárkamarai tagkötelezettség áll elő. Ami nem nehéz, lényegében a teljes mezőgazdaság és élelmiszeripar a kamara alá tartozik, így a tevékenységi körök rendkívül széles palettája kamarai tagságra kötelez.

Szóval nem jó ötlet csak úgy felvenni a tevékenységi körök közé például az ásványvíz-gyártást, mert az az italgyártás ágazat alá tartozik, ami már a NAK felségterülete. És az is nagyot téved, aki azt gondolja, az Agrárkamarának nincs köze az édességgyártáshoz, vagy a kenyérsütéshez, mert van. Ezek ugyanis az élelmiszergyártás alá tartoznak. A kamara fennhatósága ennek megfelelően hatalmas, a szervezet körülbelül 360 ezer tagot számlál.

Már bankkártyával is be lehet fizetni

"Az egyenlegközlők kiküldése után érkeznek megkeresések a kamara ügyfélszolgálatára, ezek közül sok esetben kiegészítő, magyarázó információt kérnek és kapnak tagjaink, akik végül jellemzően rendezik elmaradásukat" - közölte a NAK a HVG.hu-val. Az Agrárkamara szerint érkeznek olyan megkeresések, amelyek magát a tagság tényét vitatják, de ezek az esetek jellemzően a vonatkozó jogszabályok hiányos ismeretéből fakadnak. Természetesen előfordulnak jogos panaszok is, de ezért is kérik a levélben tagjaik visszajelzését. Ezekre a leggyakoribb példa, hogy egy korábbi tagi befizetés nem volt egyértelműen azonosítható és azt a befizetési bizonylat másolatának megküldésével helyre lehet igazítani.

Akadnak olyanok, akik inkább nem akadékoskodnak, inkább a szoros határidőktől, illetve a pótlékoktól megrettenve gyorsan befizetik a NAK által megállapított hátralékot - mondta a portálnak érintett vállalkozásokkal is foglalkozó könyvelő. Szerinte a megállapított tagdíj felülvizsgálata sem egyszerű mutatvány. A tagdíjbevallási időszakban a bevallásokat akár online is el lehet fogadni, lehet korrigálni, utóbbihoz szükséges igazolások online megtehetők. Pótlólagos igazolásokat a bevallási időn túl azonban nem lehet online beküldeni, így a felülvizsgáltatás rendkívül bonyolult, főleg, ha könyvelő intézi, nem maga a vállalkozó.

A NAK ígérete szerint e téren és több más területen is tervezik az online szolgáltatásaik bővítését. A 2020-tól már bevezetett könnyítések közül a kamara azt említi, hogy 50 millió forintos árbevételig a kamarai tag könyvelője is (azaz nincs feltétlenül szükség könyvvizsgálóra ehhez, mint korábban) igazolhatja az árbevételt csökkentő tételeket. A tagdíjakat pedig már bankkártyával is be lehet fizetni. A kamara a tagdíjfizetés hogyanjáról és mikéntjéről igyekszik a tagokat a lehető legtöbb fórumon tájékoztatni - jelezte a NAK.

Sávos, bevétel alapú a tagdíj

A nagy kérdés persze, hogy mennyi az annyi, vagyis mennyi kamarai tagdíjat kell fizetni. Az iparkamara esetében a helyzet egyszerű, minden vállalkozásnak 5 ezer forint hozzájárulást (nem tagdíjat, olyan nincs) kell fizetnie a megyei kamarának, ami annak 10%-át továbbítja az országos kamarának.

Az Agrárkamarának ezzel szemben árbevétel-arányos tagdíjat kell fizetni, ráadásul a tagdíj alapja számtalan kedvezménnyel csökkenthető. Vagyis a tényleges fizetendő tagdíj mértékének kiszámítása egyáltalán nem triviális feladat - cserébe legalább nem az a helyzet, mint az iparkamarai hozzájárulással, amit fillérre egyformán fizet a csőd szélén álló katás egyéni vállalkozó és a milliárdos profitot csináló tőzsdei cég. Az agrárkamarai tagdíj sávos, az alábbiak szerint számítódik:

  • I. tagdíjfizetési osztály 0 forinttól 600 ezer forint tagdíjalapig 2 000 forint,
  • II. tagdíjfizetési osztály 10 millió forint tagdíjalapig 5 000 forint,
  • III. tagdíjfizetési osztály 50 millió forint tagdíjalapig 30 000 forint,
  • IV. tagdíjfizetési osztály 150 millió forint tagdíjalapig 150 000 forint,
  • V. tagdíjfizetési osztály 400 millió forint tagdíjalapig 400 000 forint,
  • VI. tagdíjfizetési osztály 750 millió forint tagdíjalapig 750 000 forint,
  • VII. tagdíjfizetési osztály 750 millió forint tagdíjalap felett 1 000 000 forint.

Nagyon sok tagdíjjal tartoznak a kamarának

A másik nagy kérdés, hogy ezekből a tagdíjakból - meg úgy általában - mennyi bevétele van a kamarának. A 2020-as mérleg még nem nyilvános, 2019-ben a NAK-nak összesen 18 milliárd forint bevétele volt, amiből 10,1 milliárdot tettek ki a különféle feladatspecifikus állami és uniós támogatások, 7,6 milliárdot pedig a tagdíjak. Ami a kamara vagyoni helyzetét illeti, 2019 végére 12,5 milliárd forint vagyont könyveltek, amiből csak 4,6 milliárdot tettek ki a befektetett eszközök. A maradék vagyon egy nagyon jelentős része, 3,7 milliárd pénzeszköz volt, annak is nagy része különféle támogatásokból származott és elkülönített banki betétszámlákon pihent.

A vagyon további vaskos szeletét, 3,2 milliárd forintot tettek ki a követelések, azokon belül főként tagdíjkövetelések. A kamarai tagdíjakat ugyanis az utóbbi évekig nagyon sok vállalkozás nem fizette valami lelkiismeretesen, legyen szó bármelyik kamaráról. A kamarák most már komolyabban veszik a tagdíjak beszedését, illetve az elmaradásokat most már az adóhatóság hajtja be. A NAK esetében 2019 végén 6,2 milliárd forint tagdíjkövetelésről van szó. Ez a hatalmas összeg azért nem jelent meg a végső mérlegben, mert 450 millió forintról maga a kamara állapította meg, hogy túlfizetés lenne, 3,2 milliárdot pedig levontak értékvesztésként.

Százmilliókat visz el a jégkármérséklés

A NAK 2019-ben közel egymilliárd forinttal kevesebbet költött, mint amennyi bevétele volt, szóval az évet csinos pluszban zárta. A kiadási oldalon messze a legnagyobb tételt, mindent összeadva 9,8 milliárd forintot a személyi jellegű kifizetések tették ki. Igaz, a NAK rengeteg embert foglalkoztat ilyen-olyan formában. Az azévi átlagos állományi létszám már közel 1200 fő volt. Ebben nincs benne a több mint 1200 megbízási jogviszonyban foglalkoztatott ember, melyből 972 fő a jégkármérséklő rendszer üzemeltetésében közreműködő generátorkezelők száma volt. De nem csak sok száz generátorkezelőről van szó - 2019-ben közel félmilliárd forint ment el ezüst-jodid hatóanyagra (ezt a jégképződést gátló anyagot juttatja a légkörbe a rendszer).

A NAK emellett klasszikus kamarai feladatokat is ellát, információkkal, képzésekkel, szolgáltatásokkal (térítésmentesen vagy elvileg nyomott áron) segíti az ágazati szereplőket. Illetve működteti a falugazdász-hálózatot, a kamara adja ki és érvényesíti az őstermelői igazolványokat, a ellátja a helyi földbizottsági feladatokat földforgalmi ügyekben, egyéb feladatok mellett.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Támogatott tartalom

Egyensúly a szakértelem és a megfizethető árak között (x)

2024-től elérhető a piacon a BASF által kifejlesztett, kizárólag a KITE által forgalmazott költséghatékony gombaölőszer-kombináció, mely megbízható védelmet nyújt a legtöbb levélbetegség ellen a kalászos szegmensben.

FIZETETT TARTALOM
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Még a legjobb áron!
AgroFood 2024
Még a legjobb áron!
Agrárium 2024
Még early bird kedvezménnyel!
EZT OLVASTAD MÁR?
Agrárszektor  |  2024. február 23. 06:02